UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学改革 (2057) 2057
课程改革 (1911) 1911
教材改革 (1780) 1780
新课程改革 (1475) 1475
教材 (1456) 1456
教材建设 (843) 843
新教材 (756) 756
教学方法 (642) 642
改革 (599) 599
教育改革 (574) 574
教材内容 (525) 525
教学内容 (485) 485
教材编写 (472) 472
课堂教学 (449) 449
教师 (410) 410
学生 (380) 380
素质教育 (342) 342
课程教材改革 (338) 338
课程标准 (324) 324
基础教育 (280) 280
基础教育课程改革 (272) 272
数学教材 (259) 259
语文教材 (259) 259
教学质量 (249) 249
语文教学 (230) 230
高中 (213) 213
教学效果 (210) 210
教学实践 (208) 208
初中 (207) 207
课程教材 (199) 199
教学模式 (198) 198
实验教材 (196) 196
语文教学改革 (194) 194
小学 (192) 192
课改 (179) 179
数学教学 (177) 177
高校 (176) 176
教学过程 (175) 175
人教版 (165) 165
新课程标准 (162) 162
课程设置 (161) 161
中学 (157) 157
义务教育 (151) 151
校本教材 (151) 151
新课程 (150) 150
教学方式 (148) 148
教学大纲 (131) 131
教材体系 (130) 130
学习方式 (128) 128
教材使用 (127) 127
教学理念 (123) 123
教学目标 (123) 123
教学活动 (118) 118
英语教材 (117) 117
教育教学改革 (115) 115
小学数学教材 (114) 114
教学 (114) 114
语文 (114) 114
人民教育出版社 (112) 112
教育理念 (112) 112
教材研究 (111) 111
课堂教学改革 (111) 111
数学课程改革 (110) 110
中小学 (109) 109
高等教育 (108) 108
新课标 (107) 107
课程体系 (106) 106
小学语文教材 (105) 105
教育工作者 (105) 105
教材分析 (104) 104
课程资源 (104) 104
语文教师 (103) 103
普通高中 (101) 101
课程建设 (101) 101
教学工作 (100) 100
教学手段 (100) 100
语文课程改革 (96) 96
课程理念 (95) 95
高中数学 (95) 95
学习兴趣 (94) 94
教材教法 (94) 94
数学 (94) 94
中小学教材 (93) 93
教材质量 (93) 93
自主学习 (90) 90
物理教材 (89) 89
学习过程 (88) 88
改革开放 (86) 86
教材观 (86) 86
职业教育 (86) 86
中国 (84) 84
历史教材 (82) 82
教学研究 (81) 81
化学教材 (80) 80
教学计划 (80) 80
基础教育改革 (79) 79
人才培养 (77) 77
学校 (77) 77
实践 (77) 77
教法改革 (77) 77
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王睿
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2016, Volume 6, Issue 25, pp. 194 - 194
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2015, Issue 40, p. 11
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 15, pp. 78 - 79
Journal Article
高等建筑教育, ISSN 1005-2909, 2016, Volume 25, Issue 1, pp. 124 - 126
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2016, Volume 29, Issue 16, pp. 40 - 41
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 26, pp. 8 - 9
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 48, pp. 224 - 224
Journal Article
by 彭勇
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 13, p. 157
Journal Article
北京印刷学院学报, ISSN 1004-8626, 2017, Volume 25, Issue 4, pp. 145 - 147
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2016, Issue 1, pp. 150 - 151
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2018, Volume 36, Issue 4, pp. 121 - 122
Journal Article
教育与职业, ISSN 1004-3985, 2016, Issue 16, pp. 91 - 93
Journal Article
by 阳俊
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 29, pp. 180 - 181
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 41, pp. 107 - 108
Journal Article
by 徐珏
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 34, pp. 26 - 26
Journal Article
by 林雱
南昌教育学院学报, ISSN 1008-6757, 2016, Volume 31, Issue 4, pp. 49 - 52
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2014, Issue 24, pp. 149 - 150
Journal Article
by 杨易
湖北广播电视大学学报, ISSN 1008-7427, 2017, Volume 37, Issue 3, pp. 26 - 31
Journal Article
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2017, Issue 12, pp. 70 - 73
Journal Article
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2015, Issue 7, pp. 146 - 149
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.