UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教育国际化 (1704) 1704
国际化 (1535) 1535
教育 (430) 430
高等教育 (342) 342
国際化 (275) 275
国際 (248) 248
中国 (218) 218
教育改革 (212) 212
高等教育国际化 (209) 209
国际化教育 (163) 163
人才培养 (152) 152
研究生教育 (143) 143
高职教育 (143) 143
经济全球化 (142) 142
国际化人才 (126) 126
国际化进程 (126) 126
日本 (120) 120
教育发展 (117) 117
职业教育 (113) 113
高校 (105) 105
高等职业教育 (102) 102
大学 (95) 95
本土化 (91) 91
中外合作办学 (90) 90
全球化 (83) 83
基础教育 (82) 82
教育理念 (82) 82
国际化水平 (79) 79
留学生 (78) 78
国际教育 (75) 75
发展趋势 (72) 72
教育质量 (70) 70
研究 (67) 67
双语教学 (61) 61
留学生教育 (61) 61
思想政治教育 (60) 60
国际交流 (58) 58
对策 (58) 58
发展规划纲要 (57) 57
国际化背景 (56) 56
学校 (56) 56
实践 (55) 55
教育现代化 (55) 55
培养 (54) 54
社会 (54) 54
世界 (53) 53
人才培养模式 (53) 53
教育模式 (53) 53
教育资源 (51) 51
合作办学 (48) 48
wto (47) 47
改革 (47) 47
现代化 (47) 47
中国教育 (46) 46
教育研究 (46) 46
国际化办学 (45) 45
学生 (45) 45
高职院校 (45) 45
国际交流与合作 (44) 44
国际理解教育 (44) 44
出国留学 (43) 43
学会 (43) 43
一带一路 (42) 42
教学改革 (42) 42
策略 (40) 40
联合国教科文组织 (40) 40
创新 (39) 39
医学教育 (39) 39
国际化视野 (39) 39
大学国际化 (39) 39
大学教育 (39) 39
美国 (39) 39
21世纪 (38) 38
国际化人才培养 (38) 38
国际学校 (38) 38
澳大利亚 (38) 38
课程设置 (38) 38
高等学校 (37) 37
会计教育 (36) 36
培养模式 (36) 36
報告 (36) 36
教育体制 (36) 36
素质教育 (36) 36
国际视野 (35) 35
中国特色 (34) 34
国际化大都市 (33) 33
国际化程度 (33) 33
教育交流 (33) 33
改革开放 (32) 32
终身教育 (32) 32
高等院校 (32) 32
优质教育资源 (31) 31
大学生 (31) 31
教育管理 (31) 31
社会科 (31) 31
中国高等教育 (30) 30
信息化 (30) 30
国际合作 (30) 30
教育机构 (30) 30
课程体系 (30) 30
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 杨辉
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2016, Issue 6, pp. 42 - 43
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 45, pp. 155 - 156
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 10, pp. 219 - 220
Journal Article
国际商务财会, ISSN 1673-8594, 2016, Issue 8, pp. 90 - 95
Journal Article
by 赵厦
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 16, pp. 29 - 31
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, p. 55
Journal Article
外国教育研究, ISSN 1006-7469, 2017, Volume 44, Issue 1, pp. 117 - 128
Journal Article
by 王义
宁波职业技术学院学报, ISSN 1671-2153, 2015, Volume 19, Issue 6, pp. 6 - 8
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2015, Issue 9, pp. 57 - 57
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2018, Volume 7, Issue 4, pp. 73 - 75
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2017, Volume 39, Issue 11, pp. 34 - 39
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2017, Volume 39, Issue 9, pp. 18 - 20
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2016, Issue 3, pp. 137 - 138
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 7, p. 25
Journal Article
by 郭青
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2016, Issue 7, pp. 32 - 34
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 10, pp. 129 - 129
Journal Article
职业技术, ISSN 1672-0601, 2016, Volume 15, Issue 9, pp. 4 - 6
Journal Article
教育评论, ISSN 1004-1109, 2015, Issue 9, pp. 99 - 102
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2014, Issue 6, pp. 21 - 23
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2016, Volume 38, Issue 7, pp. 50 - 57
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.