UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
网络平台 (692) 692
教育平台 (584) 584
平台 (582) 582
教育信息化 (340) 340
思想政治教育 (307) 307
远程教育 (305) 305
信息技术 (276) 276
交流平台 (263) 263
平台建设 (237) 237
教学平台 (231) 231
学习平台 (197) 197
公共服务平台 (191) 191
网络教学平台 (183) 183
大学生 (181) 181
教育 (176) 176
微信公众平台 (168) 168
教育资源 (166) 166
高校 (161) 161
远程教育平台 (159) 159
实践平台 (157) 157
职业教育 (156) 156
服务平台 (154) 154
应用 (143) 143
互联网 (141) 141
新平台 (140) 140
高职教育 (133) 133
创业教育 (131) 131
信息平台 (124) 124
教育改革 (124) 124
现代教育技术 (117) 117
网络教育 (117) 117
云计算 (116) 116
信息化平台 (115) 115
素质教育 (113) 113
在线教育 (111) 111
资源平台 (110) 110
网络教育平台 (105) 105
健康教育 (104) 104
创新 (98) 98
学校教育 (96) 96
微信平台 (95) 95
教学模式 (94) 94
学生 (92) 92
互动平台 (86) 86
媒体平台 (85) 85
课堂教学 (85) 85
教育教学 (84) 84
教育理念 (84) 84
管理平台 (84) 84
人才培养 (83) 83
基础教育 (83) 83
现代远程教育 (83) 83
教育管理 (79) 79
网络学习平台 (78) 78
教学改革 (75) 75
社区教育 (75) 75
继续教育 (75) 75
教师 (74) 74
学校 (71) 71
教育事业 (71) 71
教育模式 (71) 71
高职院校 (70) 70
创新平台 (69) 69
教育发展 (68) 68
云平台 (66) 66
教育领域 (66) 66
利用 (65) 65
创新创业教育 (63) 63
家庭教育 (63) 63
开放教育 (63) 63
展示平台 (62) 62
教育培训 (62) 62
教育技术 (62) 62
网络 (62) 62
学习过程 (61) 61
实践 (61) 61
自主学习 (61) 61
教育工作者 (60) 60
教育信息化建设 (57) 57
共享平台 (56) 56
教学资源 (56) 56
构建 (56) 56
终身教育 (56) 56
资源共享 (55) 55
网络教学 (54) 54
课程平台 (54) 54
党员干部 (53) 53
新媒体 (53) 53
现代信息技术 (53) 53
信息化 (52) 52
中国 (51) 51
教育部 (51) 51
新媒体平台 (51) 51
教育实践 (50) 50
学术交流平台 (49) 49
教学质量 (49) 49
活动平台 (49) 49
高等教育 (49) 49
传统教育 (48) 48
学习方式 (48) 48
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 查穹 and 马常兰
继续医学教育, ISSN 1004-6763, 2017, Volume 31, Issue 7, pp. 1 - 2
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 72, pp. 34 - 36
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 20, pp. 116 - 116
Journal Article
by 李欣
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2016, Issue 18, pp. 29 - 31
Journal Article
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2017, Issue 12, pp. 160 - 160
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 9, pp. 30 - 31
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 26, pp. 25 - 26
Journal Article
by 钱琴
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 18, pp. 37 - 38
Journal Article
by 梁皓宇 and 王冠
信息通信, ISSN 1673-1131, 2017, Issue 4, pp. 283 - 285
Journal Article
中国中医药现代远程教育, ISSN 1672-2779, 2017, Volume 15, Issue 23, pp. 25 - 27
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 8, pp. 45 - 45
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2016, Issue 3, pp. 37 - 39
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 6, pp. 26 - 26
Journal Article
教育文汇, ISSN 1009-8186, 2018, Issue 4, pp. 7 - 8
Journal Article
计算机与数字工程, ISSN 1672-9722, 2016, Volume 44, Issue 1, pp. 58 - 72
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 4, p. 106
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 14, p. 120
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 6, pp. 67 - 68
Journal Article
by 冯晶
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2016, Issue 14, pp. 44 - 47
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.