UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学手段 (4313) 4313
教育手段 (1816) 1816
教学方法 (947) 947
现代教育技术 (908) 908
课堂教学 (862) 862
素质教育 (805) 805
多媒体技术 (742) 742
现代化教学手段 (667) 667
信息技术 (545) 545
教学内容 (544) 544
学生 (491) 491
语文教学 (488) 488
教师 (481) 481
多媒体教学 (450) 450
应用 (441) 441
教学效果 (433) 433
教学模式 (380) 380
教学改革 (377) 377
教学质量 (357) 357
教育改革 (356) 356
电教手段 (341) 341
现代教育手段 (313) 313
教学过程 (309) 309
多媒体手段 (272) 272
现代教育技术手段 (267) 267
教育教学 (266) 266
多媒体 (264) 264
教育理念 (261) 261
小学 (251) 251
教育观念 (250) 250
传统教学手段 (249) 249
学习兴趣 (248) 248
数学教学 (247) 247
教育现代化 (238) 238
多媒体教学手段 (229) 229
手段 (213) 213
信息技术手段 (208) 208
教育方法 (205) 205
多媒体课件 (202) 202
教学活动 (196) 196
多媒体辅助教学 (194) 194
中学 (193) 193
现代信息技术 (193) 193
计算机辅助教学 (189) 189
高校 (189) 189
体育教学 (188) 188
课堂教学效率 (186) 186
教育思想 (182) 182
学校教育 (176) 176
教学方式 (174) 174
职业教育 (172) 172
英语教学 (172) 172
学习过程 (169) 169
思想政治教育 (169) 169
情感教育 (168) 168
现代化教育手段 (168) 168
教育领域 (165) 165
课程改革 (165) 165
初中 (163) 163
教育内容 (162) 162
科学技术 (162) 162
优化 (159) 159
现代教学手段 (156) 156
传统教育 (155) 155
思想教育 (155) 155
教育工作者 (154) 154
教育 (150) 150
新课程改革 (148) 148
电化教学 (144) 144
教学情境 (143) 143
教育方式 (143) 143
现代教育 (140) 140
电化教育 (139) 139
创新教育 (137) 137
教育技术 (132) 132
电教媒体 (131) 131
利用 (130) 130
语文课堂教学 (129) 129
中小学 (128) 128
教育模式 (128) 128
学校 (127) 127
小学语文教学 (127) 127
教学实践 (127) 127
教学目标 (124) 124
教学效率 (122) 122
教育信息化 (119) 119
基础教育 (118) 118
培养 (114) 114
师生关系 (113) 113
教学媒体 (112) 112
现代化 (112) 112
高中 (112) 112
教育事业 (111) 111
教学手段现代化 (110) 110
教育技术手段 (109) 109
幼儿园 (108) 108
教育发展 (107) 107
音乐教学 (107) 107
高等职业教育 (106) 106
家庭教育 (105) 105
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 9, pp. 119 - 119
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 21, pp. 39 - 40
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 3X, pp. 103 - 103
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 126 - 127
Journal Article
by 任涛
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 12, p. 113
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2017, Issue 27, pp. 10 - 10
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2015, Issue 4X, p. 263
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 5, pp. 187 - 187
Journal Article
by 杨洋
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2016, Issue 2, pp. 157 - 158
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 2, p. 82
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 13, pp. 21 - 22
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 6, pp. 176 - 176
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 27, pp. 135 - 135
Journal Article
思维与智慧:下半月, ISSN 1006-3587, 2017, Issue 5, pp. 20 - 21
Journal Article
当代教育科学, ISSN 1672-2221, 2016, Issue 18, pp. 8 - 11
Journal Article
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2012, Issue 21, pp. 47 - 47
Journal Article
by 余庆
国家教育行政学院学报, ISSN 1672-4038, 2016, Issue 10, pp. 34 - 39
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 5X, p. 133
Journal Article
by 帆影
互联网周刊, ISSN 1007-9769, 2017, Issue 2, pp. 61 - 61
Journal Article
by 姚期
上海教育, ISSN 1006-2068, 2018, Issue 1, pp. 34 - 37
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.