UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
小组讨论 (85) 85
讨论交流 (47) 47
阅读文本 (36) 36
课堂教学 (34) 34
阅读教学 (31) 31
文本解读 (28) 28
解读文本 (27) 27
文本 (25) 25
文本对话 (22) 22
文本阅读 (20) 20
自主学习 (20) 20
自主阅读 (12) 12
课堂讨论 (12) 12
课程标准 (11) 11
学习过程 (10) 10
学语文 (10) 10
教学效果 (10) 10
教材文本 (10) 10
整体感知 (10) 10
文本语言 (10) 10
人教版 (9) 9
堂课 (9) 9
讨论 (9) 9
集体讨论 (9) 9
文本意义 (8) 8
自悟 (8) 8
讨论式 (8) 8
课文内容 (8) 8
阅读实践 (8) 8
主体性 (7) 7
学习活动 (7) 7
文本内容 (7) 7
文本内涵 (7) 7
文本特点 (7) 7
文本细读 (7) 7
语言文字 (7) 7
初中语文教学 (6) 6
苏教版 (6) 6
语文课堂 (6) 6
课堂气氛 (6) 6
个性化阅读 (5) 5
交流讨论 (5) 5
学生 (5) 5
学生讨论 (5) 5
小学语文课堂 (5) 5
文本理解 (5) 5
语文 (5) 5
一个问题 (4) 4
公开课 (4) 4
合作探究 (4) 4
大胆质疑 (4) 4
学习方式 (4) 4
学案 (4) 4
对话 (4) 4
导学 (4) 4
情感态度 (4) 4
文学作品 (4) 4
文本结构 (4) 4
新课标 (4) 4
言语表达 (4) 4
话题讨论 (4) 4
语文课堂教学 (4) 4
课本剧 (4) 4
问题讨论 (4) 4
阅读过程 (4) 4
书面语言 (3) 3
互动讨论 (3) 3
五年级 (3) 3
人物形象 (3) 3
全班交流 (3) 3
共同探究 (3) 3
写作方法 (3) 3
写话 (3) 3
创造性阅读 (3) 3
合作讨论 (3) 3
多媒体技术 (3) 3
多媒体课件 (3) 3
孔乙己 (3) 3
学习策略 (3) 3
学术讨论 (3) 3
小学语文教师 (3) 3
思维能力 (3) 3
教学内容 (3) 3
教学情境 (3) 3
教学方式 (3) 3
教学方法 (3) 3
教学活动 (3) 3
教学策略 (3) 3
教材分析 (3) 3
文本研究 (3) 3
新课程改革 (3) 3
祖国语言文字 (3) 3
背影 (3) 3
自读课文 (3) 3
著名特级教师 (3) 3
言语实践 (3) 3
认知过程 (3) 3
语文教学 (3) 3
语文教育 (3) 3
语言表达能力 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.