UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
有效沟通 (1415) 1415
沟通 (92) 92
学生 (71) 71
教师 (65) 65
家长 (56) 56
有效 (56) 56
班主任 (53) 53
孩子 (50) 50
企业管理 (47) 47
师生关系 (34) 34
技巧 (33) 33
老师 (32) 32
课堂教学 (30) 30
师生 (29) 29
管理者 (27) 27
班主任工作 (26) 26
有效教学 (24) 24
沟通障碍 (24) 24
管理 (24) 24
思想政治教育 (23) 23
沟通能力 (23) 23
辅导员 (23) 23
人际关系 (22) 22
企业 (22) 22
护理 (22) 22
班级管理 (22) 22
大学生 (20) 20
家长沟通 (19) 19
护患关系 (19) 19
信息沟通 (18) 18
家庭教育 (18) 18
管理沟通 (18) 18
交流 (17) 17
对策 (17) 17
师生沟通 (17) 17
幼儿园 (17) 17
应用 (17) 17
教育 (17) 17
高校 (17) 17
人力资源管理 (16) 16
医患关系 (16) 16
有效管理 (16) 16
策略 (16) 16
护患沟通 (15) 15
换位思考 (15) 15
有效策略 (15) 15
障碍 (15) 15
校长 (14) 14
桥梁 (14) 14
沟通交流 (14) 14
和谐 (13) 13
患者 (13) 13
沟通技巧 (13) 13
亲子 (12) 12
人际沟通 (12) 12
学生家长 (12) 12
学生沟通 (12) 12
尊重 (12) 12
教学过程 (12) 12
消费者 (12) 12
相互沟通 (12) 12
高校辅导员 (12) 12
作用 (11) 11
医患沟通 (11) 11
员工 (11) 11
幼儿教师 (11) 11
思想政治工作 (11) 11
情感沟通 (11) 11
护理工作 (11) 11
教学 (11) 11
日常工作 (11) 11
沟通策略 (11) 11
沟通艺术 (11) 11
中职班主任 (10) 10
信息 (10) 10
公司 (10) 10
内部审计 (10) 10
妇科护理 (10) 10
学校 (10) 10
学校教育 (10) 10
心理护理 (10) 10
才能 (10) 10
护士 (10) 10
教学活动 (10) 10
沟通问题 (10) 10
组织内部 (10) 10
绩效管理 (10) 10
交流与沟通 (9) 9
人文关怀 (9) 9
好学 (9) 9
家校沟通 (9) 9
小学 (9) 9
老年患者 (9) 9
英语口语能力 (9) 9
途径 (9) 9
高校图书馆 (9) 9
临床科室 (8) 8
以人为本 (8) 8
企业发展 (8) 8
企业文化 (8) 8
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


广州广播电视大学学报, ISSN 1672-0385, 2017, Volume 17, Issue 6, pp. 101 - 105
Journal Article
齐鲁师范学院学报, ISSN 2095-4735, 2017, Volume 32, Issue 4, pp. 89 - 96
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 6, pp. 153 - 153
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 32, pp. 271 - 271
Journal Article
by 文晋
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 10, pp. 197 - 198
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 95, pp. 52 - 53
Journal Article
by 周伟
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue 2Z, pp. 62 - 64
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 1, pp. 207 - 207
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 4, pp. 34 - 34
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 2, pp. 28 - 28
Journal Article
by 金红
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 2, pp. 104 - 104
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 4, pp. 91 - 91
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 12, pp. 49 - 49
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 32, pp. 131 - 132
Journal Article
by 王睿
教育与职业, ISSN 1004-3985, 2014, Issue 18, pp. 148 - 149
Journal Article
南京广播电视大学学报, ISSN 1009-1459, 2017, Issue 2, pp. 32 - 35
Journal Article
秘书工作, ISSN 1003-9740, 2017, Issue 5, pp. 59 - 60
Journal Article
心血管病防治知识, ISSN 1672-3015, 2017, Issue 8, pp. 59 - 60
Journal Article
by 朱玲 and 孙党红
实用临床护理学电子杂志, ISSN 2096-2479, 2017, Volume 2, Issue 33, pp. 195 - 197
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 47, pp. 15 - 17
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.