UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
工作人员 (1823) 1823
服务人员 (1650) 1650
服务 (847) 847
服务质量 (797) 797
医务人员 (686) 686
护理人员 (678) 678
从业人员 (646) 646
服务工作 (642) 642
服务中心 (475) 475
管理人员 (404) 404
人员素质 (401) 401
医护人员 (385) 385
服务对象 (378) 378
失业人员 (339) 339
离退休人员 (338) 338
专业技术人员 (318) 318
服务意识 (311) 311
医疗服务 (307) 307
技术人员 (300) 300
为人民服务 (280) 280
信息服务 (269) 269
高校图书馆 (258) 258
图书馆工作人员 (257) 257
退休人员 (233) 233
科技人员 (220) 220
优质服务 (215) 215
中国 (206) 206
护理服务 (199) 199
参保人员 (189) 189
服务企业 (189) 189
咨询服务 (178) 178
读者服务 (172) 172
技术服务 (169) 169
科研人员 (168) 168
保安人员 (164) 164
图书馆 (164) 164
服务水平 (161) 161
秘书人员 (161) 161
下岗失业人员 (158) 158
人民群众 (158) 158
社区卫生服务 (154) 154
人力资源 (149) 149
服务态度 (144) 144
专业人员 (143) 143
服务方式 (142) 142
全心全意为人民服务 (136) 136
企业退休人员 (134) 134
服务理念 (134) 134
有偿服务 (133) 133
社会服务 (131) 131
社区服务 (131) 131
会计人员 (128) 128
企业 (127) 127
办公室人员 (126) 126
服务模式 (126) 126
服务能力 (126) 126
档案人员 (126) 126
就业服务 (125) 125
社区卫生服务中心 (125) 125
思想政治工作 (124) 124
医院 (123) 123
社会主义市场经济 (122) 122
医疗机构 (121) 121
职业道德 (120) 120
人员培训 (118) 118
服务机构 (118) 118
服务行业 (118) 118
财会人员 (117) 117
服务活动 (116) 116
法律服务 (115) 115
下岗职工 (114) 114
以人为本 (113) 113
保安服务公司 (112) 112
服务管理 (109) 109
用人单位 (109) 109
就业人员 (108) 108
流动人员 (108) 108
税务人员 (108) 108
管理 (108) 108
护理工作 (107) 107
医疗服务质量 (106) 106
卫生服务 (106) 106
富余人员 (106) 106
精神文明建设 (106) 106
机关工作人员 (104) 104
高校 (104) 104
社会主义市场经济体制 (103) 103
经济发展 (103) 103
业务素质 (102) 102
管理工作 (100) 100
秘书工作 (99) 99
办公室工作人员 (98) 98
工作效率 (98) 98
培训班 (97) 97
就业困难人员 (97) 97
经济效益 (97) 97
医疗纠纷 (96) 96
服务项目 (96) 96
统计人员 (96) 96
销售人员 (96) 96
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 杨竹
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 2S, p. 253
Journal Article
by 池洋
农村电工, ISSN 1006-8910, 2018, Volume 26, Issue 1, p. 59
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 8, pp. 325 - 325
Journal Article
中国卫生产业, ISSN 1672-5654, 2015, Issue 5, pp. 166 - 170
Journal Article
城市开发:物业管理, ISSN 1002-3062, 2015, Issue 3, pp. 86 - 87
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 19, pp. 60 - 60
Journal Article
农村电工, ISSN 1006-8910, 2017, Volume 25, Issue 7, p. 57
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2016, Issue 19, pp. 125 - 125
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2016, Issue 13, pp. 48 - 50
Journal Article
世界最新医学信息文摘(电子版), ISSN 1671-3141, 2014, Issue 2, pp. 26 - 27
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 30, pp. 42 - 44
Journal Article
by 耿晨
中国医疗保险, ISSN 1674-3830, 2018, Issue 1, pp. 72 - 72
Journal Article
科普童话:百科探秘, ISSN 1673-9442, 2014, Issue 12, pp. 24 - 24
Journal Article
by 王健 and 陆玉忠 and 王标 and 王伟炳
江苏预防医学, ISSN 1006-9070, 2017, Volume 28, Issue 6, pp. 670 - 671
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 15, pp. 17 - 17
Journal Article
继续医学教育, ISSN 1004-6763, 2014, Issue 5, pp. 107 - 109
Journal Article
by 陈静
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2011, Volume 24, Issue 13, pp. 65 - 66
Journal Article
by 孙硕
中国就业, ISSN 1006-8120, 2018, Issue 1, pp. 50 - 51
Journal Article
中国就业, ISSN 1006-8120, 2018, Issue 1, pp. 61 - 61
Journal Article
长春大学学报, ISSN 1009-3907, 2016, Volume 26, Issue 9, pp. 17 - 21
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.