UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
服务贸易 (4297) 4297
中国 (889) 889
国际服务贸易 (574) 574
国际竞争力 (516) 516
服务业 (431) 431
国际贸易 (429) 429
竞争力 (375) 375
货物贸易 (371) 371
wto (325) 325
对策 (294) 294
服务贸易总协定 (265) 265
贸易发展 (250) 250
旅游服务贸易 (234) 234
教育服务贸易 (218) 218
服务 (216) 216
金融服务贸易 (210) 210
世界贸易组织 (208) 208
金融服务 (190) 190
经济增长 (189) 189
比较优势 (172) 172
现状 (169) 169
服务贸易自由化 (167) 167
服务外包 (154) 154
经济发展 (146) 146
商务部 (144) 144
贸易 (135) 135
对外开放 (133) 133
对外贸易 (127) 127
服务贸易协议 (124) 124
经济全球化 (121) 121
贸易自由化 (121) 121
gats (114) 114
上海 (114) 114
影响因素 (114) 114
自由贸易 (112) 112
市场准入 (111) 111
进出口贸易 (110) 110
发展中国家 (108) 108
入世 (99) 99
交易会 (97) 97
产业结构 (97) 97
世界经济 (94) 94
加工贸易 (94) 94
出口贸易 (92) 92
发展 (89) 89
国际 (89) 89
电子商务 (89) 89
贸易结构 (89) 89
cepa (86) 86
北京 (86) 86
乌拉圭回合 (83) 83
服务贸易出口 (83) 83
贸易便利化 (82) 82
竞争优势 (78) 78
贸易竞争力 (77) 77
发展趋势 (76) 76
商品贸易 (75) 75
国民待遇 (74) 74
服务出口 (74) 74
高等教育 (74) 74
进出口总额 (72) 72
美元 (71) 71
贸易服务 (69) 69
服务质量 (68) 68
自由化 (65) 65
问题 (65) 65
海峡两岸 (64) 64
美国 (63) 63
贸易壁垒 (63) 63
发展现状 (61) 61
服务贸易逆差 (61) 61
生产性服务贸易 (61) 61
贸易中心 (61) 61
贸易逆差 (61) 61
信息服务 (60) 60
国务院 (60) 60
文化贸易 (59) 59
企业 (57) 57
发达国家 (56) 56
国家外汇管理局 (56) 56
香港 (56) 56
2010年 (55) 55
现代服务业 (55) 55
论坛 (55) 55
金融机构 (55) 55
钻石模型 (55) 55
fdi (54) 54
技术服务 (53) 53
服务企业 (52) 52
金融危机 (52) 52
技术贸易 (51) 51
服务中心 (51) 51
旅游业 (49) 49
经济合作 (49) 49
北京市 (48) 48
国际市场 (48) 48
外资银行 (48) 48
服务经济 (48) 48
知识产权 (48) 48
试验区 (48) 48
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 33, p. 7
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 12, pp. 304 - 305
Journal Article
Shi jie Zhong yi yao, ISSN 1673-7202, 2017, Volume 12, Issue 3, pp. 650 - 654
Journal Article
by 杨巧
首都经济贸易大学学报, ISSN 1008-2700, 2018, Volume 20, Issue 2, pp. 62 - 71
Journal Article
by 谢慧
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 34, pp. 34 - 35
Journal Article
by 姜禹
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 18, p. 325
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 29, pp. 30 - 31
Journal Article
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2016, Issue 1, pp. 4 - 7
Journal Article
by 吴华
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 7, pp. 79 - 80
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 28, pp. 78 - 80
Journal Article
by 窦强
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2016, Issue 6, pp. 22 - 23
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2016, Issue 16, pp. 150 - 151
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 14, pp. 232 - 233
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 3, pp. 76 - 77
Journal Article
by 刘阳
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2017, Issue 21, pp. 72 - 73
Journal Article
广东蚕业, ISSN 2095-1205, 2017, Volume 51, Issue 7, p. 95
Journal Article
by 李晶
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2017, Issue 7, pp. 11 - 12
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 9, pp. 28 - 29
Journal Article
广东轻工职业技术学院学报, ISSN 1672-1950, 2017, Volume 16, Issue 1, pp. 22 - 37
Journal Article
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2017, Issue 8, pp. 26 - 28
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.