UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
权力 (103) 103
权力部门 (102) 102
行政权力 (55) 55
职能部门 (47) 47
部门利益 (43) 43
国家权力机关 (37) 37
清单 (36) 36
公共权力 (33) 33
工作部门 (33) 33
组织部门 (33) 33
领导干部 (33) 33
行政权力运行 (30) 30
部门 (26) 26
政府 (25) 25
纪检部门 (25) 25
权力行使 (23) 23
权力寻租 (22) 22
权力运行 (22) 22
财政部门 (21) 21
公共部门 (20) 20
国家权力 (19) 19
审批制度 (19) 19
政府部门 (19) 19
权力制约 (19) 19
权力配置 (18) 18
监督权力 (18) 18
主管部门 (17) 17
机构改革 (17) 17
权力下放 (17) 17
权力观 (17) 17
人民群众 (15) 15
部门化 (15) 15
依法行政 (14) 14
地方各级政府 (14) 14
审计部门 (14) 14
管理部门 (14) 14
部门职责 (14) 14
制度 (13) 13
地方政府 (13) 13
政府职能部门 (13) 13
权力制衡 (13) 13
权力机关 (13) 13
权力监督 (13) 13
管理体制改革 (13) 13
行政执法 (13) 13
权力机构 (12) 12
环保部门 (12) 12
第三部门 (12) 12
党员干部 (11) 11
公权力 (11) 11
制度建设 (11) 11
执法部门 (11) 11
权力运行机制 (11) 11
执法权力 (10) 10
政府权力 (10) 10
权钱 (10) 10
行政管理部门 (10) 10
行政许可 (10) 10
部门领导 (10) 10
下放权力 (9) 9
体制改革 (9) 9
国家 (9) 9
政治体制改革 (9) 9
权力结构 (9) 9
权力腐败 (9) 9
法律 (9) 9
行政执法部门 (9) 9
行政职权 (9) 9
信访部门 (8) 8
公职人员 (8) 8
司法机关 (8) 8
地方性法规 (8) 8
政府职能 (8) 8
最高权力机构 (8) 8
机构编制 (8) 8
社会主义市场经济 (8) 8
组工干部 (8) 8
行政主管部门 (8) 8
行政机构 (8) 8
行政管理 (8) 8
责任 (8) 8
一府两院 (7) 7
人大代表 (7) 7
公共利益 (7) 7
公共服务 (7) 7
地方立法 (7) 7
地方组织法 (7) 7
大部门体制 (7) 7
审计监督 (7) 7
政治权力 (7) 7
权力控制 (7) 7
检察机关 (7) 7
滥用权力 (7) 7
监察部门 (7) 7
监督机制 (7) 7
税务部门 (7) 7
群众监督 (7) 7
行政机关 (7) 7
行政法规 (7) 7
风险防控 (7) 7
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


祖国, ISSN 1673-8500, 2017, Issue 15, pp. 29 - 30
Journal Article
西部皮革, ISSN 1671-1602, 2017, Volume 39, Issue 2, pp. 69 - 71
Journal Article
共产党员:下半月, ISSN 0451-0607, 2017, Issue 2, pp. 26 - 26
Journal Article
Journal Article
人力资源, ISSN 1672-1632, 2016, Issue 3, pp. 63 - 65
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2017, Issue 35, pp. 73 - 73
Journal Article
杂文选刊:上半月, ISSN 1008-3936, 2015, Issue 6, pp. 34 - 34
Journal Article
杂文选刊:上半月, ISSN 1008-3936, 2016, Issue 8, pp. 21 - 21
Journal Article
Journal Article
by 冯仑
Qi ye yan jiu = Enterprise research, ISSN 1671-8119, 2016, Issue 2, pp. 50 - 55
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2016, Issue 37, pp. 22 - 23
Journal Article
Journal Article
中国德育, ISSN 1673-3010, 2015, Issue 2, pp. 8 - 8
Journal Article
Zhongguo fa zhan guan cha, ISSN 1673-033X, 2015, Issue 6, pp. 75 - 77
Journal Article
湖南教育:上旬(A), ISSN 1000-7644, 2015, Issue 1, pp. 7 - 7
Journal Article
短小说, ISSN 1671-1688, 2008, Issue 5, pp. 65 - 65
Journal Article
Zhongguo qian bi = Zhongguo qianbi, ISSN 1001-8638, 2014, Issue 6, pp. 65 - 69
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.