UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
植被恢复 (1707) 1707
生态恢复 (193) 193
植被 (103) 103
生态环境 (97) 97
水土保持 (76) 76
水土流失 (69) 69
物种多样性 (65) 65
黄土高原 (61) 61
恢复 (58) 58
植被恢复模式 (51) 51
生态修复 (50) 50
生态建设 (47) 47
土壤养分 (45) 45
土壤种子库 (44) 44
生物多样性 (36) 36
森林植被恢复 (35) 35
退耕还林 (35) 35
高速公路 (32) 32
恢复植被 (31) 31
植被恢复技术 (31) 31
生态系统 (31) 31
石漠化 (30) 30
退化生态系统 (30) 30
土壤水分 (29) 29
森林植被恢复费 (29) 29
边坡 (29) 29
黄土丘陵沟壑区 (29) 29
紫色土 (28) 28
干热河谷 (27) 27
森林植被 (27) 27
植被重建 (27) 27
退耕地 (27) 27
黄土丘陵区 (27) 27
土壤理化性质 (24) 24
土壤酶活性 (24) 24
排土场 (24) 24
生态重建 (24) 24
对策 (23) 23
废弃地 (23) 23
自然恢复 (23) 23
土壤 (22) 22
土壤微生物 (22) 22
煤矸石山 (22) 22
土壤肥力 (21) 21
植被类型 (21) 21
矿区 (20) 20
群落演替 (20) 20
岩质边坡 (19) 19
植被恢复与重建 (19) 19
生态保护 (19) 19
生态环境建设 (19) 19
人工植被 (18) 18
喀斯特 (18) 18
土壤侵蚀 (18) 18
土壤有机碳 (18) 18
植物多样性 (18) 18
植被演替 (18) 18
公路边坡 (17) 17
植被自然恢复 (17) 17
生物量 (17) 17
草原植被恢复 (17) 17
衡阳 (17) 17
岩石边坡 (16) 16
技术 (16) 16
植物群落 (16) 16
环境保护 (16) 16
矿山废弃地 (16) 16
三峡库区 (15) 15
可持续发展 (15) 15
土地复垦 (15) 15
土壤性质 (15) 15
应用 (15) 15
植被特征 (15) 15
采石场 (15) 15
science & technology (14) 14
封山育林 (14) 14
干旱河谷 (14) 14
荒漠化 (14) 14
土壤改良 (13) 13
垃圾填埋场 (13) 13
多样性 (13) 13
小流域 (13) 13
弃渣场 (13) 13
措施 (13) 13
树种选择 (13) 13
植被恢复重建 (13) 13
植被群落 (13) 13
演替 (13) 13
矿山 (13) 13
科尔沁沙地 (13) 13
群落结构 (13) 13
困难立地 (12) 12
土壤团聚体 (12) 12
恢复生态学 (12) 12
森林资源 (12) 12
植物选择 (12) 12
植被恢复工程 (12) 12
消落带 (12) 12
火烧迹地 (12) 12
生态效益 (12) 12
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Sheng tai xue bao, ISSN 1000-0933, 2017, Volume 37, Issue 11, pp. 3892 - 3901
Journal Article
山西林业, ISSN 1005-4707, 2017, Issue 6, pp. 22 - 23
Journal Article
中国城市林业, ISSN 1672-4925, 2017, Volume 15, Issue 4, pp. 60 - 63
Journal Article
农村实用技术, ISSN 1673-310X, 2017, Issue 1, pp. 20 - 19
Journal Article
by 刘璐 and 何寻阳 and 杜虎 and 王克林
Sheng tai xue bao, ISSN 1000-0933, 2017, Volume 37, Issue 12, pp. 4037 - 4044
Journal Article
资源节约与环保, ISSN 1673-2251, 2015, Issue 4, pp. 166 - 166
Journal Article
by 刘爽 and 郭晋丽
山西农业科学, ISSN 1002-2481, 2017, Volume 45, Issue 10, pp. 1710 - 1736
Journal Article
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2014, Issue 23, pp. 107 - 108
Journal Article
Sheng tai xue bao, ISSN 1000-0933, 2015, Volume 35, Issue 15, pp. 5157 - 5167
Journal Article
Acta Geographica Sinica, ISSN 0375-5444, 2013, Volume 68, Issue 3, pp. 372 - 379
Journal Article
by 蔡雨新 and 方向京 and 武力 and 武军 and 文毅
环境科学导刊, ISSN 1673-9655, 2017, Volume 36, Issue 2, pp. 38 - 41
Journal Article
成都大学学报(自然科学版), ISSN 1004-5422, 2017, Volume 36, Issue 3, pp. 325 - 327
Journal Article
Gong lu jiao tong ke ji, ISSN 1002-0268, 2017, Volume 34, Issue 2, pp. 143 - 148
Journal Article
中国资源综合利用, ISSN 1008-9500, 2017, Volume 35, Issue 9, pp. 82 - 90
Journal Article
by 郭晋丽 and 刘爽
山西农业科学, ISSN 1002-2481, 2017, Volume 45, Issue 11, pp. 1794 - 1800
Journal Article
干旱地区农业研究, ISSN 1000-7601, 2017, Volume 35, Issue 4, pp. 160 - 166
Journal Article
山西水土保持科技, ISSN 1008-0120, 2017, Issue 3, pp. 38 - 39
Journal Article
内蒙古林业科技, ISSN 1007-4066, 2017, Volume 43, Issue 3, pp. 1 - 13
Journal Article
by 何群 and 席欢 and 万婷
Sichuan huan jing, ISSN 1001-3644, 2017, Volume 36, Issue 1, pp. 35 - 40
Journal Article
by 兰铁
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 18, pp. 108 - 110
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.