UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
歌舞表演 (225) 225
歌舞 (66) 66
民间歌舞 (52) 52
表演 (39) 39
表演艺术 (32) 32
表演形式 (23) 23
民族歌舞 (17) 17
戏曲表演 (16) 16
中国戏曲 (14) 14
舞蹈 (14) 14
艺术形式 (14) 14
艺术表演团体 (14) 14
演出 (13) 13
少数民族 (12) 12
戏曲 (12) 12
歌舞艺术 (12) 12
艺术表演 (11) 11
音乐 (10) 10
歌舞音乐 (9) 9
观众 (9) 9
歌舞晚会 (8) 8
舞台表演 (8) 8
戏曲艺术 (7) 7
歌舞戏 (7) 7
民间舞蹈 (7) 7
以歌舞演故事 (6) 6
儿童歌舞剧 (6) 6
品种展示 (6) 6
基本动作 (6) 6
故事 (6) 6
歌舞形式 (6) 6
民族特色 (6) 6
民间艺术 (6) 6
演员 (6) 6
演员表演 (6) 6
综合艺术 (6) 6
表演手段 (6) 6
边唱边舞 (6) 6
中国 (5) 5
云南省 (5) 5
内蒙古 (5) 5
印象 (5) 5
戏剧 (5) 5
戏剧表演 (5) 5
戏曲演员 (5) 5
舞台 (5) 5
舞蹈艺术 (5) 5
舞蹈表演 (5) 5
节奏 (5) 5
表演艺术形式 (5) 5
表演风格 (5) 5
贵州 (5) 5
音乐活动 (5) 5
音乐舞蹈 (5) 5
黎锦晖 (5) 5
中国戏剧 (4) 4
傀儡戏 (4) 4
儿童歌舞表演曲 (4) 4
剧团 (4) 4
剧种 (4) 4
即兴表演 (4) 4
原生态 (4) 4
唐代 (4) 4
唱念做打 (4) 4
基本功 (4) 4
基本特点 (4) 4
女演员 (4) 4
庆祝活动 (4) 4
戏剧形式 (4) 4
戏曲舞台 (4) 4
戏曲舞蹈 (4) 4
文化节 (4) 4
文艺晚会 (4) 4
文艺汇演 (4) 4
文艺演出 (4) 4
日至 (4) 4
歌曲 (4) 4
歌舞剧 (4) 4
歌舞剧院 (4) 4
歌舞化 (4) 4
歌舞团 (4) 4
程式 (4) 4
维吾尔族 (4) 4
舞台形象 (4) 4
艺术团 (4) 4
艺术表现手段 (4) 4
花灯 (4) 4
花鼓灯 (4) 4
藏族 (4) 4
表现手段 (4) 4
非物质文化遗产 (4) 4
2010年 (3) 3
东方歌舞团 (3) 3
东方红 (3) 3
中国戏曲艺术 (3) 3
二人转 (3) 3
人物塑造 (3) 3
传统文化 (3) 3
写意 (3) 3
原汁原味 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 蒋凡
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2016, Issue 10, pp. 186 - 187
Journal Article
by 郑楠
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 30, pp. 236 - 239
Journal Article
Ying yu shi jie = The world of English, ISSN 1003-2304, 2018, Issue 1, pp. 19 - 21
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2016, Issue 3, pp. 128 - 129
Journal Article
by 张芳
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 10, pp. 96 - 96
Journal Article
读书文摘:文史版, ISSN 1671-7724, 2016, Issue 3, pp. 50 - 50
Journal Article
今日民族, ISSN 1009-9360, 2014, Issue 9, pp. 26 - 27
Journal Article
电影, ISSN 1671-2528, 2014, Issue 3, pp. 22 - 23
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2017, Issue 20, pp. 39 - 40
Journal Article
by 木子
今日民族, ISSN 1009-9360, 2016, Issue 1, pp. 14 - 23
Journal Article
by 郭昕
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 17, pp. 13 - 13
Journal Article
现代企业, ISSN 1000-9671, 2011, Issue 5, pp. I0001 - I0001
Journal Article
by 张晨
音乐生活, ISSN 0512-7920, 2014, Issue 4, pp. 16 - 17
Journal Article
音乐生活, ISSN 0512-7920, 2016, Issue 4, pp. 48 - 48
Journal Article
by 贪欢
电影, ISSN 1671-2528, 2016, Issue 9, pp. 104 - 105
Journal Article
儿童音乐, ISSN 0421-3653, 2015, Issue 5, pp. 80 - 81
Journal Article
by 张晨
音乐生活, ISSN 0512-7920, 2014, Issue 3, pp. 15 - 16
Journal Article
今日民族, ISSN 1009-9360, 2016, Issue 4, pp. 62 - 62
Journal Article
创造, ISSN 1004-9797, 2016, Issue 10, pp. 81 - 81
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2010, Issue 2, pp. 40 - 40
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.