UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
民族声乐 (1848) 1848
民族唱法 (432) 432
中国民族声乐 (279) 279
声乐艺术 (275) 275
美声唱法 (254) 254
民族声乐艺术 (204) 204
民族声乐教学 (202) 202
声乐教学 (179) 179
声乐 (129) 129
民族声乐演唱 (124) 124
演唱风格 (123) 123
发展 (120) 120
演唱 (120) 120
教学 (110) 110
声乐作品 (98) 98
多元化 (95) 95
民族 (91) 91
民族风格 (90) 90
中国音乐学院 (88) 88
民族声乐作品 (84) 84
民族音乐 (84) 84
通俗唱法 (81) 81
演唱技巧 (79) 79
歌唱艺术 (76) 76
借鉴 (71) 71
声乐演唱 (69) 69
发声方法 (66) 66
戏曲 (64) 64
民歌 (62) 62
音乐会 (62) 62
演唱方法 (58) 58
民族特色 (56) 56
音乐学院 (56) 56
声乐教育 (53) 53
中国 (52) 52
歌唱家 (52) 52
演唱艺术 (52) 52
金铁霖 (51) 51
民族性 (49) 49
现代民族声乐 (49) 49
上海音乐学院 (47) 47
传承 (47) 47
西洋唱法 (47) 47
传统唱法 (45) 45
传统声乐 (45) 45
声乐教育家 (45) 45
声乐理论 (45) 45
艺术 (45) 45
艺术风格 (45) 45
艺术形式 (43) 43
音乐院校 (43) 43
原生态唱法 (42) 42
润腔 (41) 41
风格 (41) 41
审美特征 (40) 40
民族歌剧 (39) 39
中国音乐 (38) 38
声乐教师 (38) 38
影响 (37) 37
情感 (37) 37
歌唱 (37) 37
民族文化 (37) 37
韵味 (37) 37
情感表达 (36) 36
声乐比赛 (35) 35
歌手 (34) 34
演唱技法 (34) 34
传统戏曲 (33) 33
唱法 (33) 33
声乐学派 (33) 33
艺术歌曲 (32) 32
音乐艺术 (32) 32
字正腔圆 (31) 31
民族声乐教育 (31) 31
科学性 (31) 31
艺术特征 (31) 31
歌曲 (30) 30
美声 (30) 30
音乐教育 (30) 30
声乐人才 (29) 29
审美 (29) 29
民族语言 (29) 29
王志信 (29) 29
教学方法 (28) 28
民族音乐文化 (28) 28
高校 (28) 28
作品 (27) 27
声乐技巧 (27) 27
歌唱方法 (27) 27
演唱者 (27) 27
声乐表演 (26) 26
声乐训练 (26) 26
继承 (26) 26
艺术实践 (26) 26
融合 (26) 26
语言 (26) 26
中央音乐学院 (25) 25
咬字 (25) 25
歌唱演员 (25) 25
民歌演唱 (25) 25
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2018, Issue 1, pp. 59 - 59
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 20, pp. 57 - 59
Journal Article
by 杨芳
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2018, Issue 1, pp. 76 - 77
Journal Article
by 郭倩
音乐创作, ISSN 0513-2436, 2018, Issue 1, pp. 179 - 180
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2018, Issue 1, pp. 27 - 28
Journal Article
长沙大学学报, ISSN 1008-4681, 2016, Volume 30, Issue 6, pp. 115 - 118
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 5, pp. 91 - 91
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2016, Issue 12, pp. 95 - 96
Journal Article
by 郭颖
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2016, Issue 10, pp. 139 - 140
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 12, pp. 74 - 74
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 6, pp. 59 - 59
Journal Article
音樂探索, ISSN 1004-2172, 11/2015, Volume 2015, Issue 4, pp. 105 - 109
Journal Article
音乐创作, ISSN 0513-2436, 2017, Issue 3, pp. 121 - 122
Journal Article
昌吉学院学报, ISSN 1671-6469, 2017, Issue 1, pp. 105 - 108
Journal Article
by 柴玲
乐府新声:沈阳音乐学院学报, ISSN 1001-5736, 2017, Volume 35, Issue 2, pp. 137 - 141
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 1, p. 91
Journal Article
by 贾莉
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 24, pp. 79 - 79
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 8, pp. 82 - 82
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, pp. 65 - 65
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 12, pp. 79 - 80
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.