UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
民法通则 (2626) 2626
民法 (2520) 2520
民法总则 (455) 455
民法典 (394) 394
中国 (390) 390
民事责任 (339) 339
当事人 (231) 231
侵权行为 (208) 208
最高人民法院 (187) 187
民法保护 (178) 178
中华人民共和国民法通则 (176) 176
合同法 (175) 175
诉讼时效 (175) 175
中华人民共和国 (163) 163
法律保护 (158) 158
民事权利 (147) 147
民事主体 (144) 144
我国民法 (143) 143
民事法律行为 (142) 142
民法理论 (137) 137
赔偿责任 (137) 137
民事活动 (134) 134
人民法院 (131) 131
民事法律关系 (130) 130
经济法 (129) 129
物权法 (128) 128
民事立法 (124) 124
人格权 (119) 119
法律 (116) 116
立法 (116) 116
法律制度 (111) 111
精神损害赔偿 (110) 110
民事诉讼法 (109) 109
经济合同法 (101) 101
所有权 (98) 98
司法解释 (97) 97
法律关系 (97) 97
受害人 (96) 96
民事行为 (94) 94
债务人 (91) 91
构成要件 (91) 91
商法 (90) 90
司法实践 (88) 88
法律适用 (88) 88
罗马法 (88) 88
财产关系 (88) 88
民法基本原则 (87) 87
债权人 (86) 86
私法 (84) 84
刑法 (82) 82
权利人 (82) 82
侵权责任 (79) 79
侵权责任法 (78) 78
隐私权 (77) 77
市场经济 (76) 76
民法学 (76) 76
法律规定 (76) 76
行为人 (76) 76
行政法 (75) 75
合法权益 (72) 72
名誉权 (71) 71
大陆法系 (71) 71
民事权利能力 (70) 70
法律责任 (70) 70
诚实信用原则 (70) 70
基本原则 (69) 69
民法体系 (67) 67
财产所有权 (67) 67
意思表示 (66) 66
权利 (66) 66
法人 (65) 65
法律规范 (65) 65
赔偿损失 (65) 65
全国人大常委会 (63) 63
法律地位 (63) 63
法律行为 (63) 63
不当得利 (61) 61
损害赔偿 (61) 61
民法调整 (61) 61
公民 (60) 60
婚姻法 (60) 60
法律效力 (60) 60
法律体系 (59) 59
物权 (59) 59
商品经济 (57) 57
提起诉讼 (57) 57
概念 (57) 57
保护 (56) 56
市民社会 (56) 56
归责原则 (56) 56
中国民法 (55) 55
制度 (55) 55
法国民法典 (52) 52
财产权 (52) 52
传统民法 (50) 50
日本 (50) 50
ドイツ (49) 49
不动产 (49) 49
人身权 (49) 49
全国人大 (49) 49
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2017, Volume 8, Issue 1, pp. 41 - 42
Journal Article
Di fang li fa yan jiu, ISSN 2096-2959, 2017, Issue 4, pp. 20 - 34
Journal Article
by 房婷
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 39, pp. 320 - 321
Journal Article
天津商业大学学报, ISSN 1674-2362, 2018, Volume 38, Issue 1, pp. 65 - 68
Journal Article
Di fang li fa yan jiu, ISSN 2096-2959, 2017, Issue 3, pp. 1 - 9
Journal Article
出版参考, ISSN 1006-5784, 2017, Issue 3, pp. 66 - 67
Journal Article
北京航空航天大学学报:社会科学版, ISSN 1008-2204, 2017, Volume 30, Issue 1, pp. 60 - 63
Journal Article
南华大学学报:社会科学版, ISSN 1673-0755, 2015, Volume 16, Issue 6, pp. 82 - 87
Journal Article
Zhongguo fa xue = Zhongguo faxue, ISSN 1003-1707, 2017, Issue 2, pp. 5 - 24
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 33, pp. 267 - 267
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 24, pp. 135 - 136
Journal Article
兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2018, Volume 34, Issue 1, pp. 163 - 164
Journal Article
中国海洋大学学报:社会科学版, ISSN 1672-335X, 2018, Issue 2, pp. 34 - 40
Journal Article
by 徐路
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 5, pp. 232 - 233
Journal Article
中国司法, ISSN 1009-329X, 2017, Issue 4, pp. 4 - 4
Journal Article
河北青年管理干部学院学报, ISSN 1008-5912, 2016, Volume 28, Issue 5, pp. 65 - 71
Journal Article
by 张忠
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 8, pp. 49 - 49
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 8, p. 62
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2016, Volume 29, Issue 4, pp. 81 - 82
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.