UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
江西 (1129) 1129
江西经济 (471) 471
经济发展 (265) 265
江西省 (115) 115
江西经济发展 (102) 102
区域经济 (63) 63
经济社会发展 (60) 60
中国 (59) 59
江西财经大学 (57) 57
农村经济 (53) 53
经济增长 (51) 51
产业结构 (50) 50
经济 (45) 45
可持续发展 (43) 43
绿色崛起 (41) 41
经济建设 (40) 40
县域经济 (39) 39
生态经济区 (39) 39
发展战略 (34) 34
对策 (32) 32
地方经济 (31) 31
鄱阳湖生态经济区 (30) 30
循环经济 (29) 29
科学发展观 (29) 29
经济发展战略 (29) 29
中共江西省委 (28) 28
经济体制改革 (27) 27
中部地区 (26) 26
山西 (26) 26
鄱阳湖生态 (26) 26
地区 (25) 25
振兴江西 (25) 25
经济社会 (25) 25
鄱阳湖 (25) 25
工业化 (24) 24
江西南昌 (24) 24
江西工业 (24) 24
南昌市 (23) 23
改革开放 (23) 23
江西农业 (23) 23
解放思想 (23) 23
民营经济 (22) 22
社会经济 (22) 22
财政收入 (22) 22
财经 (22) 22
乡镇企业 (21) 21
发展 (21) 21
国家战略 (21) 21
大学学报 (21) 21
当代 (21) 21
支柱产业 (21) 21
经济效益 (21) 21
中部崛起 (20) 20
主要经济指标 (20) 20
农业经济 (20) 20
沿海地区 (20) 20
社会主义 (20) 20
经济开发 (20) 20
京九铁路 (19) 19
工业企业 (19) 19
工业经济 (19) 19
指南 (19) 19
提高经济效益 (19) 19
经济发展方式 (19) 19
经济结构 (19) 19
内蒙古 (18) 18
江西农村 (18) 18
生态环境 (18) 18
省政府 (18) 18
经济发展水平 (18) 18
企业 (17) 17
地方经济发展 (17) 17
城市化 (17) 17
对外开放 (17) 17
江西师范大学 (17) 17
经济技术开发区 (17) 17
经济景气 (17) 17
农村经济发展 (16) 16
协调发展 (16) 16
外向型经济 (16) 16
招商引资 (16) 16
生产力布局 (16) 16
产业集群 (15) 15
农业产业化 (15) 15
南昌 (15) 15
商品经济 (15) 15
国有企业 (15) 15
国民经济 (15) 15
旅游经济 (15) 15
科学发展 (15) 15
资源优势 (15) 15
县域经济发展 (14) 14
旅游业 (14) 14
江西崛起 (14) 14
江西电视台 (14) 14
生态经济 (14) 14
经济运行 (14) 14
老区建设 (14) 14
非公有制经济 (14) 14
中国经济 (13) 13
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 刘蓉
中国金融家, ISSN 1672-4941, 2017, Issue 1, pp. 124 - 127
Journal Article
江西饲料, ISSN 1008-6137, 2017, Issue 3, pp. 50 - 51
Journal Article
江西饲料, ISSN 1008-6137, 2017, Issue 3, p. 50
Journal Article
河北水利, ISSN 1004-7700, 2017, Issue 1, pp. 4 - 6
Journal Article
by 王英 and 李巧萍 and 刘豫翔 and 马干
防灾博览, ISSN 1671-6310, 2017, Issue 2, pp. 22 - 31
Journal Article
Journal Article
中国劳动, ISSN 1007-8746, 2015, Issue 5, pp. 33 - 34
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2013, Issue 34, pp. 136 - 137
Journal Article
中国工商管理研究, ISSN 1004-7654, 2016, Issue 3, pp. 11 - 12
Journal Article
Journal Article
创作评谭, ISSN 1005-796X, 2013, Issue 1, pp. 11 - 11
Journal Article
by 朱虹
创作评谭, ISSN 1005-796X, 2013, Issue 1, pp. 9 - 9
Journal Article
Journal Article
by 宫正
创作评谭, ISSN 1005-796X, 2012, Issue 4, pp. 11 - 11
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2007, Issue 4, pp. 118 - 120
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.