UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
法官 (4329) 4329
人民法院 (558) 558
法院 (505) 505
当事人 (363) 363
主审法官 (343) 343
司法公正 (290) 290
律师 (227) 227
法庭 (223) 223
司法改革 (216) 216
最高人民法院 (208) 208
法律 (200) 200
中国 (183) 183
中级人民法院 (178) 178
案件 (177) 177
审判工作 (169) 169
女法官 (167) 167
法官独立 (163) 163
法官素质 (161) 161
基层法院 (156) 156
司法 (153) 153
检察官 (151) 151
人民法官 (145) 145
司法独立 (140) 140
法院院长 (137) 137
法官职业化 (131) 131
被告人 (131) 131
法官职业 (129) 129
审判 (124) 124
自由裁量权 (124) 124
法官自由裁量权 (120) 120
最高法院 (110) 110
法官法 (110) 110
北京市 (108) 108
法官队伍 (107) 107
法院工作 (107) 107
被告 (104) 104
司法实践 (100) 100
公正 (98) 98
基层法官 (98) 98
审判委员会 (94) 94
高级人民法院 (94) 94
执行法官 (91) 91
司法制度 (90) 90
庭长 (89) 89
民事诉讼 (87) 87
首席法官 (87) 87
人民群众 (86) 86
判决 (86) 86
副院长 (86) 86
合议庭 (85) 85
调解 (85) 85
法官制度 (83) 83
办案 (82) 82
法官助理 (82) 82
审理 (77) 77
法官造法 (76) 76
刑事案件 (74) 74
司法公信力 (72) 72
美国 (70) 70
司法体制改革 (68) 68
法治 (67) 67
职业法官 (65) 65
检察机关 (63) 63
刑事诉讼法 (62) 62
司法权威 (62) 62
审判人员 (62) 62
审判权 (62) 62
司法体制 (61) 61
法院系统 (61) 61
河南省 (60) 60
案件事实 (59) 59
原告 (58) 58
刑事诉讼 (57) 57
刑事审判 (55) 55
正义 (55) 55
改革 (54) 54
民事案件 (54) 54
证据 (54) 54
司法机关 (53) 53
陪审团 (53) 53
司法权 (52) 52
法律解释 (51) 51
中级法院 (50) 50
司法解释 (50) 50
大陆法系 (50) 50
民事诉讼法 (49) 49
治安法官 (49) 49
裁判 (49) 49
2010年 (48) 48
司法腐败 (48) 48
审判独立 (48) 48
法官形象 (48) 48
公平正义 (46) 46
职业道德 (46) 46
预审法官 (46) 46
实践 (45) 45
审判法官 (45) 45
法官中立 (45) 45
法官角色 (45) 45
审判方式 (44) 44
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 安瑞超 and 陆露
中国审判理论研究会2014年年会, 10/2014
Conference Proceeding
黑龙江生态工程职业学院学报, ISSN 1674-6341, 2017, Volume 30, Issue 3, pp. 65 - 70
Journal Article
by 檀梦
小品文选刊:下, ISSN 1672-5832, 2017, Issue 3, pp. 208 - 209
Journal Article
Fa xue za zhi (Beijing, China), ISSN 1001-618X, 2018, Volume 39, Issue 1, pp. 117 - 123
Journal Article
Hua dong zheng fa xue yuan xue bao, ISSN 1008-4622, 2015, Issue 4, pp. 72 - 81
Journal Article
港澳研究, ISSN 1000-7687, 2015, Issue 4, pp. 3 - 14
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2015, Issue 1, pp. 52 - 53
Journal Article
郑州航空工业管理学院学报:社会科学版, ISSN 1009-1750, 2015, Volume 34, Issue 6, pp. 101 - 105
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2014, Issue 25, pp. 44 - 45
Journal Article
Lanzhou xue kan, ISSN 1005-3492, 2018, Issue 1, pp. 130 - 141
Journal Article
法治社会, ISSN 2096-1367, 2016, Issue 3, pp. 102 - 110
Journal Article
法律适用, ISSN 1004-7883, 2016, Issue 12, pp. 76 - 80
Journal Article
重庆科技学院学报:社会科学版, ISSN 1673-1999, 2016, Issue 7, pp. 26 - 28
Journal Article
by 郑曦
法律适用, ISSN 1004-7883, 2016, Issue 7, pp. 117 - 120
Journal Article
科教导刊(电子版), ISSN 1674-6813, 2017, Issue 1, pp. 161 - 162
Journal Article
兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2017, Volume 33, Issue 5, pp. 157 - 158
Journal Article
by 戴怡
佛山科学技术学院学报:社会科学版, ISSN 1008-018X, 2017, Volume 35, Issue 1, pp. 93 - 96
Journal Article
时代法学, ISSN 1672-769X, 2017, Volume 15, Issue 2, pp. 38 - 48
Journal Article
法制博览, ISSN 2095-4379, 2014, Issue 9Z, pp. 132 - 133
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2015, Issue 23, pp. 238 - 239
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.