UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
作用 (313) 313
职能作用 (208) 208
法律 (167) 167
法律法规 (102) 102
检察机关 (89) 89
法律服务 (79) 79
问题 (73) 73
法律制度 (67) 67
积极作用 (67) 67
法律作用 (61) 61
法律规范 (58) 58
法律地位 (56) 56
法律意识 (55) 55
法律监督 (55) 55
法律规定 (53) 53
发挥作用 (48) 48
中国 (45) 45
保障作用 (44) 44
促进作用 (42) 42
法律保障 (42) 42
监督作用 (40) 40
地位和作用 (36) 36
法律体系 (36) 36
法律手段 (35) 35
社会主义市场经济体制 (35) 35
社会 (34) 34
法制建设 (33) 33
法律效力 (33) 33
合法权益 (30) 30
存在 (30) 30
立法 (30) 30
维护 (30) 30
市场经济 (29) 29
法律顾问 (29) 29
国家 (28) 28
社会主义市场经济 (28) 28
人民法院 (27) 27
司法实践 (27) 27
影响 (27) 27
法律监督职能 (27) 27
保障 (26) 26
法律责任 (26) 26
依法治国 (25) 25
社会生活 (25) 25
当事人 (24) 24
指导作用 (24) 24
法律保护 (24) 24
社会作用 (24) 24
司法行政机关 (23) 23
法律依据 (23) 23
法律援助 (23) 23
法律监督机关 (23) 23
社会主义 (23) 23
决定性作用 (22) 22
地位 (22) 22
检察工作 (21) 21
法律知识 (21) 21
法律问题 (21) 21
实践 (20) 20
建议 (20) 20
法治 (19) 19
社会主义法制 (19) 19
经济发展 (19) 19
人民群众 (18) 18
司法行政工作 (18) 18
基础 (18) 18
社会关系 (18) 18
人民检察院 (17) 17
先锋模范作用 (17) 17
关系 (17) 17
政府作用 (17) 17
企业 (16) 16
制度 (16) 16
司法 (16) 16
司法公正 (16) 16
基础性作用 (16) 16
法律适用 (16) 16
经济体制改革 (16) 16
重要作用 (16) 16
依法行政 (15) 15
保护 (15) 15
实施 (15) 15
推动作用 (15) 15
美国 (15) 15
运用 (15) 15
主体作用 (14) 14
凭证作用 (14) 14
医疗纠纷 (14) 14
司法行政 (14) 14
引导作用 (14) 14
律师事务所 (14) 14
政府 (14) 14
法治社会 (14) 14
法的作用 (14) 14
社会发展 (14) 14
社会矛盾 (14) 14
企业法律顾问 (13) 13
作为 (13) 13
分发 (13) 13
分析 (13) 13
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 29, p. 63
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 3, p. 201
Journal Article
by 鞠爽
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 31, pp. 140 - 141
Journal Article
by 张晓
国外社会科学, ISSN 1000-4777, 2016, Issue 5, pp. 89 - 98
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2010, Issue 15, pp. 79 - 80
Journal Article
by 何毅
神州, ISSN 1009-5071, 2012, Issue 26, pp. 155 - 155
Journal Article
by 李威
中共山西省直机关党校学报, ISSN 1674-1676, 2013, Issue 6, pp. 71 - 73
Journal Article
北京邮电大学学报:社会科学版, ISSN 1008-7729, 2010, Volume 12, Issue 3, pp. 24 - 29
Journal Article
中國海洋大學學報(社會科學版), ISSN 1672-335X, 09/2009, Volume 2009, Issue 5, pp. 30 - 35
Journal Article
江苏卫生事业管理, ISSN 1005-7803, 2012, Volume 23, Issue 1, pp. 37 - 38
Journal Article
发展, ISSN 1004-8863, 2010, Issue 10, pp. 126 - 127
Journal Article
工商行政管理, ISSN 1673-5870, 2013, Issue 6, pp. 7 - 7
Journal Article
by
国外社会科学, ISSN 1000-4777, 2011, Issue 1, pp. 90 - 90
Journal Article
中国民康医学, ISSN 1672-0369, 2010, Volume 22, Issue 6, p. 782
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2015, Issue 13, pp. 21 - 22
Journal Article
Zhongguo wei sheng fa zhi, ISSN 1004-6607, 2015, Issue 6, pp. 11 - 13
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2009, Issue 4, pp. 102 - 103
Journal Article
青年时代, ISSN 1002-6835, 2015, Issue 11, p. 117
Journal Article
by 张倩
黑龙江档案, ISSN 1673-9116, 2017, Issue 2, pp. 78 - 79
Journal Article
Zhi shi chan quan, ISSN 1003-0476, 2015, Issue 9, pp. 37 - 43
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.