UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
活下去 (2984) 2984
活着 (448) 448
就这样 (375) 375
给你 (274) 274
不知道 (253) 253
告诉我 (252) 252
这个世界 (223) 223
我自己 (216) 216
我不知道 (177) 177
对我说 (170) 170
人说 (95) 95
令人 (80) 80
就是你 (80) 80
摇摇头 (79) 79
相信自己 (72) 72
这一天 (72) 72
我爱你 (70) 70
爬起来 (69) 69
一本 (65) 65
在路上 (65) 65
她说 (64) 64
人能 (61) 61
十年 (59) 59
生下来 (57) 57
一只手 (49) 49
回过头 (44) 44
一遍遍 (43) 43
我爱 (43) 43
你喜欢 (42) 42
你那 (42) 42
三十岁 (41) 41
天都 (41) 41
我在 (41) 41
第三天 (41) 41
一封信 (40) 40
你我 (40) 40
伙伴们 (39) 39
伤痕累累 (39) 39
往前走 (39) 39
问过 (38) 38
使人 (37) 37
第二年 (37) 37
可真 (35) 35
史铁生 (35) 35
声地 (35) 35
子里 (34) 34
人从 (33) 33
不如意 (32) 32
邻居们 (32) 32
一朵花 (31) 31
次见 (31) 31
别人家 (30) 30
在乡下 (30) 30
洗衣服 (29) 29
独自一人 (29) 29
跑出去 (28) 28
热爱生活 (27) 27
一个问题 (26) 26
医院检查 (26) 26
相信你 (26) 26
船上 (26) 26
买东西 (25) 25
二字 (25) 25
在黑暗中 (25) 25
对你说 (25) 25
我一 (25) 25
我将 (25) 25
七八 (24) 24
我们俩 (24) 24
一个女人 (23) 23
太远 (23) 23
如水 (23) 23
悬崖边 (23) 23
鼓起勇气 (23) 23
一个女孩子 (22) 22
千里之外 (22) 22
土里 (21) 21
小伙伴 (21) 21
想不起 (20) 20
我害怕 (20) 20
在人间 (19) 19
天会 (19) 19
父子俩 (19) 19
现实生活 (19) 19
去问 (18) 18
天来 (18) 18
我生 (18) 18
抱抱 (18) 18
母亲会 (18) 18
生存状态 (18) 18
生日礼物 (18) 18
少年时代 (17) 17
我的母亲 (17) 17
生者 (17) 17
第一眼 (17) 17
艰难困苦 (17) 17
人物形象 (16) 16
你说我 (16) 16
大城市 (16) 16
敲门声 (16) 16
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


散文诗:上半月, ISSN 1004-7573, 2017, Issue 8, pp. 96 - 96
Journal Article
数学大世界:小学三四年级版, ISSN 1009-5608, 2015, Issue 1, pp. 37 - 37
Journal Article
青春, ISSN 1005-2445, 2016, Issue 4, pp. 74 - 77
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 19, pp. 68 - 68
Journal Article
by 张瑜
中学政治教学参考:上旬, ISSN 1002-2147, 2018, Issue 2, pp. 70 - 70
Journal Article
上海教育科研, ISSN 1007-2020, 2013, Issue 12, pp. 27 - 30
Journal Article
小学语文教学, ISSN 1004-6720, 2016, Issue 7, pp. 83 - 85
Journal Article
by 尤佳
散文诗:上半月, ISSN 1004-7573, 2016, Issue 4, pp. 38 - 39
Journal Article
Journal Article
青苹果:高中版, ISSN 1671-3214, 2016, Issue 1, pp. 1 - 1
Journal Article
小说评论, ISSN 1004-2164, 2016, Issue 4, pp. 141 - 146
Journal Article
山东教育:小学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 4, pp. 32 - 32
Journal Article
中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2017, Issue 3, pp. 74 - 75
Journal Article
快乐作文(高年级版), ISSN 1673-0666, 2017, Issue 1, pp. 59 - 59
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 7, pp. 292 - 294
Journal Article
诗歌月刊, ISSN 1009-8216, 2017, Issue 2, pp. 49 - 50
Journal Article
by 杨帆
小学语文教学:园地, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 5, pp. 53 - 54
Journal Article
by 康福
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 14, pp. 22 - 23
Journal Article
by 孟青
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 15, p. 22
Journal Article
by 谭军
美术界, ISSN 1002-7416, 2017, Issue 10, pp. 50 - 53
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.