UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
混业经营 (1779) 1779
中国 (614) 614
分业经营 (418) 418
金融业 (404) 404
金融监管 (310) 310
商业银行 (285) 285
金融控股公司 (248) 248
金融机构 (147) 147
金融混业经营 (145) 145
银行业 (124) 124
金融创新 (99) 99
wto (84) 84
经营模式 (84) 84
金融体制 (76) 76
混业经营模式 (75) 75
金融风险 (73) 73
银行 (66) 66
发展趋势 (62) 62
金融市场 (62) 62
国有商业银行 (59) 59
分业监管 (55) 55
保险业 (48) 48
证券市场 (47) 47
美国 (46) 46
保险公司 (44) 44
资本市场 (43) 43
金融改革 (43) 43
中间业务 (41) 41
中国金融业 (40) 40
银行保险 (38) 38
银行业务 (37) 37
证券公司 (35) 35
监管模式 (34) 34
监管 (33) 33
金融危机 (33) 33
金融自由化 (33) 33
改革 (32) 32
全能银行 (31) 31
投资银行 (31) 31
入世 (29) 29
证券业 (29) 29
外资银行 (28) 28
对策 (28) 28
银行混业经营 (28) 28
风险防范 (28) 28
金融体系 (27) 27
金融混业 (27) 27
金融 (26) 26
金融监管体制 (26) 26
发展 (23) 23
国际金融业 (23) 23
监管体制 (23) 23
风险 (23) 23
金融控股集团 (22) 22
金融集团 (22) 22
分业经营模式 (21) 21
综合经营 (21) 21
金融全球化 (21) 21
中央银行 (20) 20
创新 (20) 20
商业银行法 (20) 20
金融业务 (20) 20
银保合作 (20) 20
利率市场化 (19) 19
核心竞争力 (19) 19
金融体制改革 (19) 19
金融服务 (19) 19
风险管理 (19) 19
模式 (18) 18
混业 (18) 18
竞争力 (18) 18
金融产品 (18) 18
银证合作 (18) 18
证券 (17) 17
金融制度 (17) 17
风险控制 (17) 17
保险 (16) 16
投资银行业务 (16) 16
经营趋势 (16) 16
统一监管 (16) 16
金融业发展 (16) 16
金融监管模式 (16) 16
保险产品 (15) 15
券商 (15) 15
经济全球化 (15) 15
范围经济 (15) 15
货币政策 (15) 15
银行监管 (15) 15
产权制度 (14) 14
分业 (14) 14
功能监管 (14) 14
多元化经营 (14) 14
德国 (14) 14
模式选择 (14) 14
混业监管 (14) 14
金融监管体系 (14) 14
非银行金融机构 (14) 14
互联网金融 (13) 13
信托机构 (13) 13
制度变迁 (13) 13
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 夏娟
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 23, pp. 133 - 134
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 4, pp. 94 - 95
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 17, p. 51
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2017, Issue 5, pp. 15 - 20
Journal Article
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 26, p. 108
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2016, Issue 8, pp. 104 - 105
Journal Article
by 袁茹
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 3, pp. 20 - 22
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 33, pp. 125 - 126
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 5, p. 71
Journal Article
金融市场研究, ISSN 2095-3658, 2016, Issue 12, pp. 68 - 79
Journal Article
by 吴丹
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 8, pp. 113 - 113
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2017, Issue 35, pp. 140 - 141
Journal Article
保险研究, ISSN 1004-3306, 2017, Issue 7, pp. 22 - 37
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 2, pp. 115 - 117
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 12, p. 214
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 2, pp. 101 - 103
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2017, Issue 6, pp. 55 - 56
Journal Article
国际金融, ISSN 1673-8489, 2017, Issue 11, pp. 72 - 76
Journal Article
国际金融, ISSN 1673-8489, 2017, Issue 11, pp. 72 - 76
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.