UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
故意杀人罪 (264) 264
故意犯罪 (246) 246
犯罪故意 (210) 210
犯罪行为 (201) 201
故意伤害罪 (163) 163
行为人 (157) 157
犯罪嫌疑人 (124) 124
故意杀人 (107) 107
危害结果 (89) 89
犯罪构成 (89) 89
犯罪事实 (86) 86
共同犯罪 (84) 84
我国刑法 (82) 82
故意伤害 (80) 80
过失犯罪 (80) 80
间接故意 (79) 79
主观故意 (78) 78
刑法 (74) 74
司法实践 (70) 70
犯罪分子 (63) 63
共同故意 (56) 56
故意 (55) 55
犯罪目的 (54) 54
犯罪 (52) 52
被害人 (51) 51
社会危害性 (50) 50
有期徒刑 (49) 49
犯罪主体 (46) 46
直接故意 (45) 45
刑事责任 (43) 43
犯罪未遂 (43) 43
被告人 (43) 43
共同犯罪人 (41) 41
中国 (40) 40
刑法理论 (38) 38
犯罪结果 (36) 36
违法性认识 (33) 33
检察机关 (32) 32
犯罪人 (31) 31
直接故意犯罪 (31) 31
检察院 (30) 30
构成要件 (29) 29
国家工作人员 (28) 28
共同犯罪故意 (26) 26
犯罪既遂 (26) 26
主观方面 (25) 25
法定刑 (25) 25
刑事案件 (24) 24
犯罪中止 (24) 24
抢劫罪 (23) 23
故意杀人案 (23) 23
犯罪构成要件 (23) 23
犯罪案件 (23) 23
犯罪预备 (23) 23
罪过形式 (23) 23
因果关系 (22) 22
犯罪对象 (22) 22
犯罪活动 (22) 22
从重处罚 (20) 20
犯罪动机 (20) 20
中级人民法院 (19) 19
定罪处罚 (19) 19
故意毁坏财物罪 (19) 19
认识因素 (19) 19
主观要件 (18) 18
剥夺政治权利 (18) 18
危害社会 (18) 18
实行行为 (18) 18
寻衅滋事罪 (18) 18
故意伤害案 (18) 18
正当防卫 (18) 18
盗窃罪 (18) 18
致人死亡 (18) 18
防卫过当 (18) 18
公安机关 (17) 17
公私财物 (17) 17
实行犯 (17) 17
过失 (17) 17
刑法分则 (16) 16
危害行为 (16) 16
犯罪客体 (16) 16
犯罪形态 (16) 16
盗窃犯罪 (16) 16
交通肇事罪 (15) 15
公安局 (15) 15
判处死刑 (15) 15
故意传播 (15) 15
暴力犯罪 (15) 15
未成年人犯罪 (15) 15
法人犯罪 (15) 15
犯罪原因 (15) 15
犯罪过失 (15) 15
犯罪过程 (15) 15
盗窃行为 (15) 15
社会治安 (15) 15
经济犯罪 (15) 15
结果加重犯 (15) 15
贪污罪 (15) 15
刑罚 (14) 14
客观方面 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


三峡大学学报:人文社会科学版, ISSN 1672-6219, 2015, Volume 37, Issue 4, pp. 91 - 96
Journal Article
安徽警官职业学院学报, ISSN 1671-5101, 2017, Volume 16, Issue 2, pp. 22 - 25
Journal Article
石家庄经济学院学报, ISSN 1007-6875, 2015, Volume 38, Issue 5, pp. 109 - 113
Journal Article
医学与法学, ISSN 1674-7526, 2014, Volume 6, Issue 1, pp. 41 - 45
Journal Article
by 王钢
Zhongguo fa xue = Zhongguo faxue, ISSN 1003-1707, 2017, Issue 4, pp. 69 - 87
Journal Article
by 王钢
Zhongguo fa xue = Zhongguo faxue, ISSN 1003-1707, 2017, Issue 4, pp. 69 - 87
Journal Article
by 张春
预防青少年犯罪研究, ISSN 2095-3356, 2016, Issue 2, pp. 55 - 62
Journal Article
巢湖学院学报, ISSN 1672-2868, 2016, Volume 18, Issue 4, pp. 34 - 38
Journal Article
江汉学术, ISSN 2095-5634, 2015, Volume 34, Issue 5, pp. 43 - 50
Journal Article
兰台世界:下旬, ISSN 1006-7744, 2011, Issue 12, pp. 14 - 15
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2013, Issue 34, pp. 181 - 181
Journal Article
by 陈磊
环球法律评论, ISSN 1009-6728, 2014, Volume 36, Issue 4, pp. 25 - 46
Journal Article
科学咨询, ISSN 1671-4822, 2016, Issue 42, pp. 25 - 25
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2015, Issue 33, pp. 287 - 288
Journal Article
Shanxi qingnian, ISSN 1006-0049, 2017, Issue 17, pp. 114 - 114
Journal Article
哈尔滨师范大学社会科学学报, ISSN 2095-0292, 2017, Volume 8, Issue 5, pp. 44 - 46
Journal Article
Fa xue (Shanghai, China : 1982), ISSN 1000-4238, 2017, Issue 2, pp. 183 - 192
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2016, Issue 18, pp. 267 - 268
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2013, Issue 26, pp. 248 - 249
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.