UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
独自一人 (3198) 3198
就这样 (365) 365
给你 (298) 298
告诉我 (235) 235
不知道 (224) 224
对我说 (223) 223
我自己 (205) 205
我不知道 (185) 185
摇摇头 (136) 136
活着 (97) 97
在路上 (93) 93
人说 (92) 92
这个世界 (87) 87
一只手 (85) 85
她说 (80) 80
这一天 (78) 78
令人 (71) 71
爬起来 (71) 71
相信自己 (71) 71
一本 (70) 70
就是你 (64) 64
往前走 (56) 56
你喜欢 (53) 53
你我 (53) 53
回过头 (53) 53
第三天 (52) 52
伙伴们 (49) 49
可真 (49) 49
声地 (49) 49
我在 (49) 49
月光下 (49) 49
你那 (48) 48
在乡下 (47) 47
一遍遍 (46) 46
我爱你 (46) 46
如水 (44) 44
次见 (44) 44
问过 (43) 43
使人 (42) 42
小伙伴 (42) 42
敲门声 (40) 40
第二年 (40) 40
鼓起勇气 (38) 38
别人家 (37) 37
七八 (36) 36
我爱 (36) 36
洗衣服 (36) 36
我将 (35) 35
一朵朵 (34) 34
十年 (33) 33
一个女孩子 (32) 32
跑出去 (32) 32
一封信 (31) 31
一朵花 (31) 31
我一 (31) 31
黄昏时分 (31) 31
一所 (30) 30
买东西 (30) 30
天都 (30) 30
屁股坐 (30) 30
想不起 (30) 30
相信你 (30) 30
邻居们 (30) 30
人能 (29) 29
少年时代 (29) 29
活下去 (29) 29
三十岁 (28) 28
我害怕 (28) 28
冬夜 (27) 27
天地之间 (27) 27
子里 (27) 27
你怎么知道 (26) 26
在阳台上 (26) 26
生日礼物 (26) 26
人从 (25) 25
渐行渐远 (25) 25
千里之外 (24) 24
在黑暗中 (24) 24
天来 (24) 24
面对自己 (24) 24
一个女人 (23) 23
二字 (23) 23
对你说 (23) 23
我们俩 (23) 23
最后一次 (23) 23
满脸通红 (23) 23
父子俩 (23) 23
生下来 (23) 23
外婆家 (22) 22
天刚 (22) 22
学习成绩 (22) 22
花园里 (22) 22
还给我 (22) 22
那女孩 (22) 22
一脸茫然 (21) 21
会说话 (21) 21
伤痕累累 (21) 21
我的母亲 (21) 21
不好看 (20) 20
人生之路 (20) 20
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 蔡城
散文诗:下半月.校园文学, ISSN 1004-7573, 2015, Issue 2, pp. 31 - 31
Journal Article
海燕, ISSN 0438-3818, 2017, Issue 8, pp. 140 - 147
Journal Article
诗歌月刊, ISSN 1009-8216, 2017, Issue 5, pp. 61 - 61
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2017, Issue 22, pp. 5 - 7
Journal Article
by 佚名
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2017, Issue 3, pp. 10 - 10
Journal Article
大学英语, ISSN 1000-0445, 2017, Issue 8, pp. 4 - 10
Journal Article
中国校园文学:小学读本, ISSN 1000-9809, 2017, Issue 2, pp. 59 - 59
Journal Article
by 赵玫
世界文化, ISSN 1005-9172, 2016, Issue 7, pp. 34 - 36
Journal Article
中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2016, Issue 4, pp. 78 - 78
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 3, pp. 57 - 58
Journal Article
生态文化, ISSN 1009-5454, 2016, Issue 2, pp. 24 - 24
Journal Article
中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2016, Issue 7, pp. 45 - 47
Journal Article
初中生必读, ISSN 1005-6130, 2016, Issue 6, pp. 44 - 46
Journal Article
语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 7, pp. 134 - 135
Journal Article
by 故三
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2017, Issue 22, pp. 60 - 61
Journal Article
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2017, Issue 3, pp. 41 - 41
Journal Article
by 黄星
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2017, Issue 40, pp. 14 - 15
Journal Article
初中生必读, ISSN 1005-6130, 2017, Issue 1, pp. 20 - 22
Journal Article
海燕, ISSN 0438-3818, 2017, Issue 2, pp. 93 - 97
Journal Article
中国农垦, ISSN 0529-6382, 2017, Issue 1, p. 70
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.