UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
王老板 (169) 169
给你 (22) 22
就这样 (15) 15
不知道 (10) 10
人说 (8) 8
摇摇头 (7) 7
爬起来 (7) 7
七八 (5) 5
令人 (5) 5
你怎么知道 (5) 5
她说 (5) 5
去问 (4) 4
可真 (4) 4
告诉我 (4) 4
对我说 (4) 4
我自己 (4) 4
王家 (4) 4
相信自己 (4) 4
这一天 (4) 4
人无信不立 (3) 3
副局长 (3) 3
在路上 (3) 3
地冲 (3) 3
天刚 (3) 3
活下去 (3) 3
火锅店 (3) 3
第三天 (3) 3
让王 (3) 3
还给我 (3) 3
一个女孩子 (2) 2
一品 (2) 2
一封信 (2) 2
一幅画 (2) 2
一杯茶 (2) 2
一杯酒 (2) 2
一片狼藉 (2) 2
万科 (2) 2
下午两点 (2) 2
业务主管 (2) 2
中国石化 (2) 2
中国石油 (2) 2
买东西 (2) 2
人民公仆 (2) 2
你一言我一语 (2) 2
你喜欢 (2) 2
你我 (2) 2
八分 (2) 2
冬夜 (2) 2
出点 (2) 2
刘主任 (2) 2
刘大 (2) 2
刘师傅 (2) 2
加盟总部 (2) 2
十年 (2) 2
去哪儿 (2) 2
口道 (2) 2
古玩市场 (2) 2
呼噜声 (2) 2
回过头 (2) 2
在门槛上 (2) 2
声地 (2) 2
天有 (2) 2
天都 (2) 2
太白楼 (2) 2
子里 (2) 2
学校门口 (2) 2
小周 (2) 2
屁股坐 (2) 2
市纪委 (2) 2
店名 (2) 2
微小说 (2) 2
德云 (2) 2
忙不过来 (2) 2
快步走 (2) 2
我将 (2) 2
房地产公司 (2) 2
挥手告别 (2) 2
敲门声 (2) 2
无可挑剔 (2) 2
月天 (2) 2
月没 (2) 2
月租金 (2) 2
朋友家 (2) 2
服务小姐 (2) 2
杀猪 (2) 2
李秀 (2) 2
李老师 (2) 2
活着 (2) 2
犯罪行为 (2) 2
独自一人 (2) 2
王石 (2) 2
王胜 (2) 2
现实生活 (2) 2
生死关头 (2) 2
生活水平 (2) 2
生生地 (2) 2
真假难辨 (2) 2
立人之本 (2) 2
第二年 (2) 2
绿头苍蝇 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 7, pp. 25 - 27
Journal Article
福建艺术, ISSN 1004-2075, 2016, Issue 3, pp. 68 - 80
Journal Article
by 朱艳
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 7, pp. 296 - 296
Journal Article
泉州文学, ISSN 1005-5835, 2017, Issue 8, pp. 24 - 33
Journal Article
领导科学, ISSN 1003-2606, 2016, Issue 2, pp. 57 - 59
Journal Article
by 常玮
森林公安, ISSN 1009-8038, 2016, Issue 3, pp. 44 - 46
Journal Article
施工企业管理, ISSN 1001-9251, 2016, Issue 10, pp. 115 - 116
Journal Article
海燕, ISSN 0438-3818, 2016, Issue 4, pp. 147 - 149
Journal Article
by 石磊
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2015, Issue 7, p. 14
Journal Article
中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2016, Issue 10, pp. 18 - 24
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2015, Issue 10, pp. 90 - 92
Journal Article
泉州文学, ISSN 1005-5835, 2015, Issue 6, pp. 35 - 43
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2015, Issue 10, pp. 86 - 86
Journal Article
华北电业, ISSN 1005-3107, 2015, Issue 5, pp. 20 - 23
Journal Article
by 王莹
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2015, Issue 2X, pp. 145 - 146
Journal Article
Journal Article
by 胡涛
湖北招生考试, ISSN 1008-004X, 2012, Issue 14, pp. 39 - 39
Journal Article
by 刘凌
金山, ISSN 1005-9407, 2011, Issue 12, pp. 43 - 43
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.