UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
疏肝理气法 (49) 49
中医药疗法 (15) 15
疏肝理气 (14) 14
治疗 (11) 11
中医治疗 (5) 5
功能性消化不良 (5) 5
活血化瘀 (5) 5
活血化瘀法 (4) 4
肠易激综合征 (4) 4
乳腺增生 (3) 3
便秘 (3) 3
和胃降逆法 (3) 3
抑郁症 (3) 3
疏肝理气化痰法 (3) 3
疗效观察 (3) 3
胃脘痛 (3) 3
中医 (2) 2
中医疗法 (2) 2
中药 (2) 2
临床疗效 (2) 2
临床表现 (2) 2
临床观察 (2) 2
从肝论治 (2) 2
冠心病心绞痛 (2) 2
咳嗽 (2) 2
外治法 (2) 2
宽胸理气疏肝法 (2) 2
对照治疗观察 (2) 2
异病同治 (2) 2
心身疾病 (2) 2
恶性淋巴瘤 (2) 2
情志不畅 (2) 2
慢性胃炎 (2) 2
慢性萎缩性胃炎 (2) 2
水肿 (2) 2
消化系统疾病 (2) 2
清热解毒 (2) 2
特发性水肿 (2) 2
甲亢 (2) 2
疏肝和胃法 (2) 2
疏肝理气和胃法 (2) 2
疏肝理气活血法 (2) 2
糖尿病 (2) 2
胆汁反流性胃炎 (2) 2
脑卒中后抑郁症 (2) 2
舒肝理气 (2) 2
验案 (2) 2
2004年3月 (1) 1
@和营合剂 (1) 1
method (1) 1
psqi评分 (1) 1
relieving-live,smoothing-qi,resolving-phlegm (1) 1
sds评分 (1) 1
七制香附丸 (1) 1
三联法 (1) 1
三联疗法 (1) 1
上皮不典型增生 (1) 1
下腹部 (1) 1
不孕症 (1) 1
不育症 (1) 1
中医理论 (1) 1
中医病机 (1) 1
中医药治疗 (1) 1
中医药疗法疏肝理气法 (1) 1
中草药治疗 (1) 1
中药汤剂 (1) 1
中药治疗 (1) 1
中药配伍治疗 (1) 1
中西医结合 (1) 1
中西医结合治疗 (1) 1
中西医结合疗法 (1) 1
中风 (1) 1
临床体会 (1) 1
临床分析 (1) 1
临床病症 (1) 1
临床研究 (1) 1
临床综合征 (1) 1
临床资料 (1) 1
临床运用 (1) 1
乙型肝炎肝纤维化 (1) 1
习惯性 (1) 1
乳房病 (1) 1
乳腺癌 (1) 1
二步用药法 (1) 1
亚健康 (1) 1
人工流产术后 (1) 1
代谢产物潴留 (1) 1
体会 (1) 1
便溏薄 (1) 1
信号通路 (1) 1
健脾利湿法 (1) 1
健脾燥湿法 (1) 1
健脾益气生血法 (1) 1
健脾益胃 (1) 1
健脾补土 (1) 1
健运脾胃法 (1) 1
免疫组化法 (1) 1
养血柔肝法 (1) 1
养血活血法 (1) 1
养血益胃法 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中华中医药学会第十四次男科学术大会, 11/2014
Conference Proceeding
Shanxi Zhong yi, ISSN 1000-7369, 2013, Volume 34, Issue 5, pp. 582 - 584
Journal Article
Hebei Zhong yi, ISSN 1002-2619, 2002, Volume 24, Issue 2, pp. 123 - 124
Journal Article
Zhong yi yan jiu, ISSN 1001-6910, 2013, Volume 26, Issue 5, pp. 44 - 46
Journal Article
Shanxi Zhong yi, ISSN 1000-7369, 2010, Volume 31, Issue 1, pp. 127 - 127
Journal Article
求医问药(学术版), ISSN 1672-2523, 2011, Volume 9, Issue 11, pp. 605 - 606
Journal Article
第二十一届全国中西医结合消化系统疾病学术会议, 07/2009
Conference Proceeding
第二十一届全国中西医结合消化系统疾病学术会议, 07/2009
Conference Proceeding
Liaoning Zhong yi yao da xue xue bao = Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, ISSN 1673-842X, 2008, Volume 10, Issue 1, pp. 83 - 84
Journal Article
Shanxi Zhong yi, ISSN 1000-7369, 2005, Volume 26, Issue 9, pp. 899 - 900
Journal Article
by 汪文
Shanxi Zhong yi, ISSN 1000-7369, 2008, Volume 29, Issue 3, pp. 291 - 292
Journal Article
Shanxi Zhong yi, ISSN 1000-7369, 2006, Volume 27, Issue 4, pp. 440 - 441
Journal Article
Sichuan Zhong yi = Sichuanzhongyi, ISSN 1000-3649, 2002, Volume 20, Issue 8, pp. 33 - 34
Journal Article
[Fujian Zhong yi yao] [Fukien Chinese medicine], ISSN 1000-338X, 2005, Volume 36, Issue 2, pp. 26 - 27
Journal Article
Guang Ming Zhong Yi Za Zhi, ISSN 1003-8914, 2005, Volume 20, Issue 3, pp. 28 - 28
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.