UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
价值 (639) 639
知识经济 (442) 442
价值取向 (373) 373
知识 (370) 370
知识产权 (312) 312
知识价值 (289) 289
数学知识 (206) 206
价值观念 (203) 203
知识管理 (183) 183
人生价值 (173) 173
学生 (163) 163
知识经济时代 (163) 163
教育价值 (160) 160
知识结构 (130) 130
价值链 (128) 128
教学价值 (128) 128
课堂教学 (125) 125
应用价值 (124) 124
企业 (110) 110
专业知识 (109) 109
价值评估 (104) 104
社会价值 (102) 102
中国 (101) 101
基础知识 (91) 91
科学知识 (88) 88
创造价值 (87) 87
文化知识 (87) 87
数学教学 (85) 85
知识价值链 (84) 84
知识体系 (84) 84
无形资产 (76) 76
知识产权保护 (75) 75
学习过程 (74) 74
经济价值 (72) 72
价值判断 (71) 71
教师 (67) 67
知识资本 (67) 67
自我价值 (67) 67
核心价值 (66) 66
知识创新 (65) 65
营养价值 (62) 62
数学课程标准 (61) 61
企业价值 (60) 60
自主知识产权 (60) 60
企业管理 (59) 59
实用价值 (57) 57
审美价值 (57) 57
现实生活 (57) 57
引导学生 (56) 56
图书馆 (55) 55
教学内容 (55) 55
人力资本 (54) 54
人文精神 (53) 53
价值创造 (52) 52
科学技术 (51) 51
人文价值 (50) 50
劳动价值论 (50) 50
培养 (50) 50
市场价值 (50) 50
教学效果 (50) 50
语文教学 (48) 48
知识传授 (47) 47
思维方式 (45) 45
文化价值 (45) 45
知识点 (45) 45
价值分析 (44) 44
传授知识 (44) 44
品牌价值 (44) 44
知识女性 (44) 44
核心竞争力 (43) 43
育人价值 (43) 43
商业价值 (42) 42
竞争优势 (42) 42
教学活动 (41) 41
价值体系 (40) 40
生命价值 (40) 40
知识分子 (40) 40
人力资源 (39) 39
企业文化 (39) 39
教学过程 (39) 39
知识产品 (39) 39
知识教育 (39) 39
语文知识 (39) 39
学校教育 (38) 38
创新 (37) 37
国家知识产权局 (37) 37
应用 (37) 37
高中 (37) 37
教学 (36) 36
知识教学 (36) 36
学科知识 (35) 35
生活经验 (35) 35
利用价值 (34) 34
参考价值 (34) 34
大学生 (34) 34
教育 (34) 34
数学价值 (34) 34
新课程改革 (34) 34
人的价值 (33) 33
信息技术 (33) 33
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Journal Article
绵阳师范学院学报, ISSN 1672-612X, 2017, Volume 36, Issue 1, pp. 1 - 7
Journal Article
by 刘冰 and 李丹 and 马微 and 宋高臣 and 于淼 and 姚黎英 and 张金凤
医学与社会, ISSN 1006-5563, 2017, Volume 30, Issue 2, pp. 84 - 86
Journal Article
探索, ISSN 1007-5194, 2017, Issue 5, pp. 185 - 190
Journal Article
世界哲学, ISSN 1671-4318, 2016, Issue 6, pp. 58 - 72
Journal Article
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2017, Issue 7, pp. 27 - 29
Journal Article
by 何芸
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 25, pp. 60 - 62
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2014, Issue 13, pp. 204 - 207
Journal Article
大学图书情报学刊, ISSN 1006-1525, 2018, Volume 36, Issue 2, pp. 7 - 11
Journal Article
铁路采购与物流, ISSN 1673-7121, 2014, Issue 9, pp. 58 - 60
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 34, pp. 190 - 191
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2014, Issue 7, pp. 18 - 21
Journal Article
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2015, Issue 2, pp. 68 - 77
Journal Article
by 郑力
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 7Z, pp. 226 - 228
Journal Article
by 黄宏
化学教育, ISSN 1003-3807, 2015, Volume 36, Issue 1, pp. 43 - 45
Journal Article
教育发展研究, ISSN 1008-3855, 2014, Issue 24, pp. 32 - 37
Journal Article
by 李宁
赤子, ISSN 1671-6035, 2012, Issue 8, pp. 131 - 131
Journal Article
中国人才, ISSN 1003-4072, 2016, Issue 23, pp. 34 - 35
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2014, Issue 3, pp. 44 - 48
Journal Article
制造业自动化, ISSN 1009-0134, 2013, Issue 23, pp. 56 - 86
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.