UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
社会效益 (11218) 11218
经济效益 (5275) 5275
生态效益 (592) 592
社会效益和经济效益 (355) 355
中国 (236) 236
环境效益 (221) 221
可持续发展 (194) 194
社会主义市场经济 (170) 170
应用 (162) 162
社会主义市场经济体制 (156) 156
精神文明建设 (143) 143
企业 (142) 142
社会效益与经济效益 (121) 121
经济 (111) 111
医院 (110) 110
市场经济 (109) 109
经济发展 (100) 100
市场竞争 (88) 88
技术 (86) 86
市场经济条件 (82) 82
文化产业 (82) 82
服务质量 (80) 80
精神产品 (78) 78
高速公路 (75) 75
社会责任 (71) 71
图书馆 (70) 70
生态环境 (68) 68
管理 (68) 68
国民经济 (67) 67
节能减排 (67) 67
医院管理 (64) 64
教学任务 (63) 63
创新 (62) 62
改革开放 (61) 61
高校 (61) 61
科学技术 (60) 60
企业发展 (59) 59
思想政治工作 (58) 58
科学发展观 (57) 57
教育教学 (56) 56
企业效益 (54) 54
企业经济效益 (54) 54
提高经济效益 (53) 53
文化市场 (53) 53
社会发展 (53) 53
社会主义 (52) 52
经济利益 (52) 52
评价 (52) 52
高效课堂 (52) 52
企业管理 (51) 51
循环经济 (50) 50
有效课堂 (49) 49
综合利用 (49) 49
人民群众 (48) 48
效益分析 (48) 48
管理模式 (48) 48
经营管理 (48) 48
投资效益 (47) 47
管理工作 (47) 47
保安服务公司 (45) 45
教学效率 (45) 45
高校学报 (45) 45
体制改革 (44) 44
开发利用 (44) 44
文化事业 (44) 44
环境保护 (44) 44
财务管理 (44) 44
专业合作社 (43) 43
消费者 (43) 43
管理体制 (43) 43
出版社 (42) 42
发展 (42) 42
正确处理 (42) 42
以人为本 (41) 41
优质服务 (41) 41
商业银行 (41) 41
产品质量 (40) 40
指标体系 (40) 40
高校图书馆 (40) 40
农民 (39) 39
工程项目 (39) 39
服务 (39) 39
科学管理 (39) 39
经济建设 (39) 39
农业生产 (38) 38
学校 (38) 38
建设项目 (38) 38
种植面积 (38) 38
工作效率 (37) 37
深化改革 (37) 37
两个效益 (36) 36
企业文化 (36) 36
国有企业 (36) 36
市场经济体制 (36) 36
总经理 (36) 36
社会主义精神文明 (36) 36
综合效益 (36) 36
公司 (35) 35
公益性 (35) 35
学术期刊 (35) 35
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


建筑技术开发, ISSN 1001-523X, 2018, Volume 45, Issue 5, pp. 47 - 49
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 12, p. 133
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 7, pp. 182 - 183
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 4, pp. 141 - 142
Journal Article
出版参考, ISSN 1006-5784, 2017, Issue 3, pp. 50 - 51
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 5, pp. 160 - 161
Journal Article
农村实用技术, ISSN 1673-310X, 2016, Issue 3, pp. 26 - 27
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 8, pp. 192 - 193
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 32, pp. 108 - 109
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 32, pp. 108 - 109
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 6, pp. 191 - 192
Journal Article
Dizhèn xuébào, ISSN 0253-3782, 2016, Issue 1, pp. 146 - 154
Journal Article
风机技术, ISSN 1006-8155, 2017, Volume 59, Issue 4, pp. 60 - 67
Journal Article
兽医导刊, ISSN 1673-8586, 2017, Issue 4, p. 34
Journal Article
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2017, Issue 3, pp. 191 - 192
Journal Article
中国卫生产业, ISSN 1672-5654, 2017, Volume 14, Issue 35, pp. 76 - 77
Journal Article
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2017, Volume 33, Issue 5, pp. 32 - 33
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 5, p. 288
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 15, p. 304
Journal Article
中南林业科技大学学报:社会科学版, ISSN 1673-9272, 2015, Volume 9, Issue 3, pp. 73 - 75
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.