UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
社保资金 (54) 54
社会保障资金 (19) 19
社保基金 (12) 12
资金审计 (12) 12
审计 (11) 11
社保 (11) 11
审计机关 (10) 10
审计结果 (9) 9
社会保障资金审计 (9) 9
审计工作 (8) 8
社保审计 (7) 7
审计监督 (6) 6
社会保障体系 (5) 5
审计局 (4) 4
审计情况 (4) 4
审计组 (4) 4
审计署 (4) 4
社会保障制度 (4) 4
社保体系 (4) 4
社保资金审计 (4) 4
结余 (4) 4
资金管理 (4) 4
人民群众 (3) 3
全面审计 (3) 3
养老保险金 (3) 3
国家审计署 (3) 3
审计人员 (3) 3
审计实践 (3) 3
审计工作会议 (3) 3
审计工作质量 (3) 3
审计方法 (3) 3
对策 (3) 3
整改意见 (3) 3
民生 (3) 3
社会保险基金 (3) 3
社会保障基金 (3) 3
社保制度 (3) 3
计算机审计 (3) 3
资金 (3) 3
专家 (2) 2
专项资金 (2) 2
中国社科院 (2) 2
保值增值 (2) 2
信息化 (2) 2
养老保险 (2) 2
基金运行 (2) 2
审计人 (2) 2
审计力度 (2) 2
审计建议 (2) 2
审计过程 (2) 2
审计风险 (2) 2
弱势群体 (2) 2
湖北省审计厅 (2) 2
现状 (2) 2
管理情况 (2) 2
绩效审计 (2) 2
计算机辅助审计 (2) 2
财政收支情况 (2) 2
违规问题 (2) 2
重点审计 (2) 2
金融机构 (2) 2
2010年 (1) 1
下岗职工 (1) 1
专项基金 (1) 1
专项审计调查 (1) 1
专项资金审计 (1) 1
业务工作 (1) 1
中国人民银行 (1) 1
中央财经大学 (1) 1
中央部门 (1) 1
事半功倍 (1) 1
产业技术进步 (1) 1
京华时报 (1) 1
人力资源 (1) 1
人员素质 (1) 1
人和 (1) 1
仙桃市 (1) 1
企业 (1) 1
企业职工 (1) 1
优质高效 (1) 1
会议室 (1) 1
传统审计 (1) 1
住房公积金 (1) 1
住房基金 (1) 1
体系功能 (1) 1
使用效果 (1) 1
依法监督 (1) 1
侧记 (1) 1
保障民生 (1) 1
信息平台 (1) 1
信息收集方法 (1) 1
信息管理 (1) 1
信息系统建设 (1) 1
借鉴 (1) 1
儿童福利院 (1) 1
免疫功能 (1) 1
入户调查 (1) 1
全面发展 (1) 1
共享改革成果 (1) 1
共同富裕 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


审计月刊, ISSN 1672-8939, 2012, Issue 6, pp. 26 - 27
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2009, Issue 4, pp. 21 - 25
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2009, Issue 1, pp. 22 - 24
Journal Article
Magazine Article
Magazine Article
Magazine Article
by 黄婕
创新科技, ISSN 1671-0037, 2013, Issue 7, pp. 43 - 44
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2012, Issue 4, pp. 37 - 37
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2012, Issue 38, pp. 19 - 19
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 1, pp. 54 - 54
Journal Article
by 王欣
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2013, Issue 5X, pp. 54 - 54
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2012, Issue 3, pp. 27 - 27
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2012, Issue 3, pp. 28 - 28
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2012, Issue 10, pp. 26 - 27
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2012, Issue 6, pp. 46 - 47
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2008, Issue 1, pp. 35 - 38
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2014, Issue 2, pp. 29 - 30
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2012, Issue 11, pp. 41 - 43
Journal Article
by 董琦
时代金融, ISSN 1672-8661, 2012, Issue 5X, pp. 5 - 5
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.