UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
离任审计 (723) 723
领导干部 (239) 239
离任经济责任审计 (190) 190
自然资源资产 (150) 150
经济责任审计 (119) 119
审计工作 (75) 75
审计监督 (67) 67
离任审计制度 (65) 65
审计机关 (61) 61
内部审计 (56) 56
审计人员 (54) 54
经济责任 (52) 52
离任 (48) 48
审计报告 (41) 41
国有企业 (39) 39
审计局 (39) 39
内审工作 (38) 38
审计 (35) 35
审计部门 (35) 35
被审计单位 (33) 33
离任经济责任 (32) 32
任职期间 (31) 31
审计对象 (30) 30
离任审计工作 (30) 30
自然资源资产离任审计 (30) 30
审计评价 (28) 28
审计质量 (27) 27
经济效益审计 (27) 27
财务收支审计 (27) 27
财务管理 (27) 27
审计内容 (26) 26
审计方法 (26) 26
干部离任 (26) 26
自然资源 (26) 26
资产负债表 (25) 25
村干部 (22) 22
生态文明 (22) 22
专项审计 (21) 21
审计制度 (21) 21
内部审计工作 (20) 20
对策 (19) 19
生态环境 (19) 19
问题 (19) 19
审计结果 (18) 18
干部任期 (18) 18
经济责任审计工作 (18) 18
自然资源资产负债表 (17) 17
中国 (16) 16
厂长 (16) 16
干部离任审计 (16) 16
人民银行 (15) 15
企事业单位 (15) 15
任期经济责任 (14) 14
任期经济责任审计 (14) 14
党政领导干部 (14) 14
内部控制制度 (14) 14
审计项目 (14) 14
小金库 (14) 14
损害责任 (14) 14
组织部门 (14) 14
经理 (14) 14
财务收支 (14) 14
党风廉政建设 (13) 13
全面深化改革 (13) 13
审计结果报告 (13) 13
审计风险 (13) 13
承包经营审计 (13) 13
领导干部离任审计 (13) 13
任中审计 (12) 12
内审人员 (12) 12
内审机构 (12) 12
内控制度 (12) 12
环境审计 (12) 12
财务审计 (12) 12
领导干部任期 (12) 12
中共中央办公厅 (11) 11
厂长离任审计 (11) 11
国家审计 (11) 11
审计机构 (11) 11
审计程序 (11) 11
审计结论 (11) 11
审计过程 (11) 11
法定代表人 (11) 11
生态文明建设 (11) 11
经济活动 (11) 11
领导 (11) 11
高校 (11) 11
企业领导 (10) 10
基层央行 (10) 10
审计范围 (10) 10
建议 (10) 10
法人代表 (10) 10
离任干部 (10) 10
经济效益 (10) 10
经营业绩 (10) 10
经营管理 (10) 10
经营者 (10) 10
资产 (10) 10
任期目标 (9) 9
企业 (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


福建江夏学院学报, ISSN 2095-2082, 2017, Volume 7, Issue 4, pp. 39 - 46
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2015, Issue 6, pp. 19 - 21
Journal Article
当代会计, ISSN 2095-7904, 2017, Issue 7, pp. 49 - 50
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 5, pp. 13 - 15
Journal Article
by 王娟
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 9, pp. 14 - 17
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 8, pp. 304 - 305
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 1, pp. 18 - 21
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 11, pp. 22 - 24
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2015, Issue 6, pp. 16 - 18
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 20, pp. 141 - 142
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 22, pp. 229 - 230
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 12, pp. 18 - 19
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2016, Issue 4, pp. 10 - 14
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2016, Issue 5, pp. 32 - 37
Journal Article
by 胡杰
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 7, pp. 7 - 10
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2016, Issue 17, pp. 3 - 4
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 2, pp. 219 - 220
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2016, Issue 19, pp. 58 - 59
Journal Article
国际商务财会, ISSN 1673-8594, 2016, Issue 1, pp. 56 - 59
Journal Article
by 陶宇
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 9, pp. 96 - 96
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.