UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
科技创新活动 (490) 490
科技创新 (416) 416
科技活动 (261) 261
创新能力 (166) 166
大学生 (153) 153
创新 (116) 116
课外科技活动 (105) 105
科技活动周 (91) 91
青少年 (84) 84
技术创新 (78) 78
创新精神 (74) 74
青少年科技创新大赛 (68) 68
评选活动 (66) 66
自主创新 (64) 64
科技创新能力 (62) 62
创新活动 (61) 61
自主创新能力 (54) 54
中国 (53) 53
实践能力 (51) 51
创新意识 (47) 47
培养 (47) 47
中国科协 (46) 46
实践活动 (45) 45
科技实践活动 (45) 45
素质教育 (41) 41
技术创新活动 (40) 40
科学技术 (40) 40
科普活动 (40) 40
教育活动 (38) 38
科技创新教育 (38) 38
科技进步 (38) 38
科技 (37) 37
人才培养 (36) 36
科技工作者 (36) 36
学生 (34) 34
科技成果 (34) 34
中小学生 (30) 30
新活动 (30) 30
高校 (30) 30
创新教育 (29) 29
科技发展 (29) 29
创新思维 (28) 28
国家创新体系 (28) 28
科技教育 (28) 28
企业 (27) 27
创新人才 (27) 27
创新大赛 (27) 27
科技体制改革 (24) 24
科技工作 (24) 24
科技教育活动 (24) 24
创新创业 (23) 23
活动 (23) 23
科学素养 (23) 23
科技人员 (23) 23
中学 (22) 22
农业科技创新 (22) 22
实践 (22) 22
小学 (22) 22
经济发展 (22) 22
创新驱动 (21) 21
湖南省 (21) 21
科技辅导员 (21) 21
科研活动 (21) 21
创新型人才 (20) 20
创新型国家 (20) 20
科技成果转化 (20) 20
科技节 (20) 20
创新能力培养 (19) 19
校园 (19) 19
浙江省 (19) 19
科学发展观 (19) 19
展示活动 (18) 18
竞赛活动 (18) 18
上海市 (17) 17
产学研合作 (17) 17
企业技术创新 (17) 17
科学知识 (17) 17
课堂教学 (17) 17
主题活动 (16) 16
交流活动 (16) 16
企业发展 (16) 16
创新实践活动 (16) 16
学科竞赛 (16) 16
科技厅 (16) 16
科研机构 (16) 16
纪念活动 (16) 16
经济活动 (16) 16
经济社会发展 (16) 16
人民政府 (15) 15
创新科技 (15) 15
发展战略 (15) 15
学术交流活动 (15) 15
科学精神 (15) 15
科技创新体系 (15) 15
科技创新意识 (15) 15
科技部 (15) 15
科普 (15) 15
北京 (14) 14
品牌 (14) 14
学术活动 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 4X, p. 86
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 24, pp. 5 - 6
Journal Article
大学物理实验, ISSN 1007-2934, 2017, Volume 30, Issue 1, pp. 149 - 152
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 5, pp. 56 - 57
Journal Article
by 冯菲
创新科技, ISSN 1671-0037, 2015, Issue 5, pp. 92 - 93
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 1, pp. 59 - 59
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2015, Issue 2, pp. 110 - 111
Journal Article
新疆师范大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1005-9245, 2013, Issue 2, pp. 91 - 96
Journal Article
by 邓晶
高教探索, ISSN 1673-9760, 2018, Issue 1, pp. 11 - 15
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 15, pp. 209 - 209
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 5, pp. 194 - 194
Journal Article
by 向凌
兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2014, Volume 30, Issue 6, pp. 93 - 95
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2017, Volume 37, Issue 14, pp. 64 - 69
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2015, Issue 50, pp. 83 - 84
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2013, Issue 8, pp. 41 - 41
Journal Article
高等教育研究学报, ISSN 1672-8874, 2013, Volume 36, Issue 10, pp. 103 - 105
Journal Article
当代职业教育, ISSN 1674-9154, 2013, Issue 3, pp. 88 - 90
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2013, Issue 36, pp. 168 - 169
Journal Article
by 卢彭
兰台世界:中旬, ISSN 1006-7744, 2013, Issue 5, pp. 98 - 99
Journal Article
中国人才, ISSN 1003-4072, 2017, Issue 2, pp. 2 - 3
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.