UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
科技项目 (1253) 1253
科技创新 (749) 749
科研项目 (584) 584
计划项目 (563) 563
科技攻关项目 (426) 426
科技 (424) 424
项目管理 (378) 378
科技支撑 (337) 337
科技部 (337) 337
项目 (337) 337
科技成果 (336) 336
中国 (294) 294
科技进步 (287) 287
获奖项目 (265) 265
科技发展 (247) 247
重大项目 (216) 216
十一五 (211) 211
国家科技部 (210) 210
科技计划项目 (200) 200
项目实施 (197) 197
科技计划 (191) 191
投资项目 (183) 183
科技成果转化 (179) 179
建设项目 (176) 176
应用 (168) 168
工程项目 (160) 160
项目建设 (152) 152
合作项目 (144) 144
重点项目 (142) 142
农业科技 (141) 141
科技工作 (141) 141
科技厅 (138) 138
科技合作项目 (135) 135
项目申报 (135) 135
示范项目 (134) 134
技术 (133) 133
科技项目管理 (131) 131
创新项目 (127) 127
投资者 (122) 122
企业 (121) 121
科技人员 (121) 121
项目验收 (115) 115
产业化项目 (110) 110
技术创新 (110) 110
科技工作者 (108) 108
科技进步奖 (107) 107
创新 (106) 106
科技开发 (105) 105
科技体制改革 (103) 103
科研成果 (103) 103
重大科技项目 (103) 103
科技攻关 (102) 102
项目立项 (102) 102
科技管理 (101) 101
基础研究 (100) 100
科学技术 (100) 100
科技期刊 (99) 99
产业化 (98) 98
国防科技工业 (97) 97
江苏省 (97) 97
项目负责人 (93) 93
自主创新 (92) 92
科技成果鉴定 (89) 89
经济发展 (89) 89
农业科技项目 (88) 88
香椿芽 (88) 88
技术项目 (87) 87
专利产品 (86) 86
高科技 (86) 86
中国科学院 (85) 85
管理 (84) 84
国家级 (83) 83
高科技项目 (83) 83
星火计划 (82) 82
中国科协 (80) 80
国家科技进步奖 (80) 80
高新技术产业 (79) 79
市场 (78) 78
经济效益 (78) 78
科研人员 (77) 77
科研院所 (76) 76
基金项目 (75) 75
高新技术企业 (75) 75
高校 (75) 75
商机 (73) 73
北京 (72) 72
科技投入 (72) 72
封面人物 (71) 71
北京市 (70) 70
国家科技计划 (70) 70
科技含量 (70) 70
科技创新项目 (69) 69
技术开发 (68) 68
专家组 (67) 67
国际科技合作 (67) 67
河南省 (67) 67
科学技术奖励 (67) 67
科技人才 (66) 66
自主创新能力 (65) 65
重点科技项目 (65) 65
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 徐静 and 潘铁山 and 江淼
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2016, Issue 17, pp. 22 - 32
Journal Article
青海电力, ISSN 1006-8198, 2016, Volume 35, Issue 2, pp. 69 - 72
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2015, Issue 30, pp. 22 - 23
Journal Article
by 冯丹纯 and 姜姗
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 17, pp. 266 - 267
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 1, pp. 71 - 72
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2017, Volume 30, Issue 17, pp. 95 - 97
Journal Article
科学与管理, ISSN 1003-8256, 2017, Volume 37, Issue 3, pp. 1 - 6
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2016, Issue 34, pp. 28 - 34
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 15, pp. 110 - 111
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue S2, p. 497
Journal Article
电网与清洁能源, ISSN 1674-3814, 2015, Volume 31, Issue 8, pp. 64 - 69
Journal Article
by 刘信
今日科技, ISSN 1003-7438, 2014, Issue 6, pp. 40 - 42
Journal Article
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2017, Issue 1, pp. 117 - 119
Journal Article
天然气与石油, ISSN 1006-5539, 2017, Volume 35, Issue 6, pp. 107 - 112
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2017, Volume 30, Issue 12, pp. 6 - 7
Journal Article
by 纪军 and 黄朝英
创新科技, ISSN 1671-0037, 2017, Issue 1, pp. 66 - 68
Journal Article
广东公路交通, ISSN 1671-7619, 2017, Issue 1, pp. 62 - 66
Journal Article
by 韩冰
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2015, Volume 35, Issue 20, pp. 193 - 196
Journal Article
by 陈成 and 宋元 and 张丹凤
国土资源科技管理, ISSN 1009-4210, 2015, Issue 4, pp. 128 - 132
Journal Article
by 王洋洋 and 李慧
医学与社会, ISSN 1006-5563, 2015, Volume 28, Issue 12, pp. 13 - 15
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.