UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
科研团队 (1251) 1251
高校 (145) 145
科研创新团队 (123) 123
团队建设 (113) 113
高校科研团队 (92) 92
创新团队 (89) 89
建设 (67) 67
创新 (56) 56
科学家 (47) 47
科研创新 (45) 45
科研管理 (45) 45
科研 (42) 42
高职院校 (42) 42
科研团队建设 (39) 39
科研成果 (39) 39
科研项目 (38) 38
创新能力 (37) 37
知识共享 (36) 36
科研人员 (36) 36
团队精神 (35) 35
广东省 (35) 35
教学团队 (34) 34
科研能力 (34) 34
高等学校 (34) 34
教学科研团队 (32) 32
科研工作 (31) 31
人才培养 (28) 28
管理 (28) 28
中国农业科学院 (27) 27
中国科学院 (27) 27
团队 (27) 27
激励机制 (25) 25
对策 (24) 24
中国 (23) 23
研究团队 (23) 23
影响因素 (22) 22
研究成果 (22) 22
研究生 (22) 22
高层次人才 (22) 22
创新型科研团队 (21) 21
科研机构 (20) 20
高等院校 (20) 20
团队绩效 (19) 19
地方高校 (19) 19
研究人员 (19) 19
高校科研 (19) 19
协同创新 (18) 18
团队管理 (18) 18
学术团队 (18) 18
研究员 (18) 18
研究所 (18) 18
科学研究 (18) 18
团队文化 (17) 17
教学 (17) 17
激励 (17) 17
科技创新 (17) 17
世界 (16) 16
绩效评价 (16) 16
上海交通大学 (15) 15
团队合作 (15) 15
学术带头人 (15) 15
学科建设 (15) 15
教师团队 (15) 15
研究型大学 (15) 15
跨学科 (15) 15
青年 (15) 15
人才引进 (14) 14
大学生 (14) 14
研发团队 (14) 14
简介 (14) 14
项目团队 (14) 14
《科学》杂志 (13) 13
创新绩效 (13) 13
博士生导师 (13) 13
教学科研 (13) 13
科研院所 (13) 13
美国 (13) 13
自主创新 (13) 13
专家 (12) 12
中国农科院 (12) 12
中国工程院院士 (12) 12
学院 (12) 12
知识创新 (12) 12
科学技术 (12) 12
管理模式 (12) 12
青年教师 (12) 12
人才 (11) 11
大学 (11) 11
特征 (11) 11
知识管理 (11) 11
科研平台 (11) 11
问题 (11) 11
高校科研创新团队 (11) 11
中央财经大学 (10) 10
创新型 (10) 10
副教授 (10) 10
国家重点实验室 (10) 10
培养 (10) 10
工程学院 (10) 10
应用 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 5, pp. 213 - 214
Journal Article
by 李坤
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 4, p. 32
Journal Article
by 王革
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 20, pp. 150 - 151
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 8, pp. 230 - 231
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 28, pp. 32 - 33
Journal Article
技术与创新管理, ISSN 1672-7312, 2015, Volume 36, Issue 4, pp. 350 - 355
Journal Article
by 林创伟 and 曾丽
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2015, Issue 36, pp. 46 - 47
Journal Article
Journal Article
中学政治教学参考:中旬, ISSN 1002-2147, 2018, Issue 3, pp. 50 - 52
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2016, Issue 18, pp. 20 - 26
Journal Article
Zhishi guanli luntan, ISSN 2095-5472, 2016, Issue 4, pp. 283 - 292
Journal Article
by 赵富强 and 赵晨 and 陆富年 and 张力 and 韩莉 and 陈洪雷
数理医药学杂志, ISSN 1004-4337, 2016, Volume 29, Issue 12, pp. 1883 - 1886
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2016, Issue 30, pp. 29 - 30
Journal Article
by 段艳
南方职业教育学刊, ISSN 2095-073X, 2016, Volume 6, Issue 3, pp. 58 - 62
Journal Article
by 宋洋
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2014, Issue 6, pp. 109 - 109
Journal Article
初中生必读, ISSN 1005-6130, 2016, Issue 7, pp. F0002 - F0002
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Volume 35, Issue 2, pp. 85 - 86
Journal Article
武汉冶金管理干部学院学报, ISSN 1009-1890, 2017, Volume 27, Issue 4, pp. 41 - 44
Journal Article
高教探索, ISSN 1673-9760, 2017, Issue 8, pp. 5 - 11
Journal Article
教育评论, ISSN 1004-1109, 2017, Issue 2, pp. 114 - 117
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.