UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
终身学习 (1040) 1040
终身学习能力 (514) 514
学生 (263) 263
培养 (241) 241
自主学习能力 (218) 218
能力的培养 (184) 184
学习能力 (160) 160
终身发展 (138) 138
终身教育 (127) 127
学生自主学习 (121) 121
实践能力 (105) 105
自学能力 (94) 94
阅读能力 (93) 93
自主学习 (89) 89
创新能力 (87) 87
语文教学 (83) 83
创新精神 (82) 82
素质教育 (82) 82
课堂教学 (76) 76
新课程标准 (70) 70
小学生 (61) 61
学习方法 (59) 59
小学语文教学 (59) 59
学习方式 (56) 56
学会学习 (56) 56
中学生 (55) 55
能力 (52) 52
新课程改革 (51) 51
教师 (49) 49
课程改革 (49) 49
学习过程 (48) 48
英语教学 (47) 47
可持续发展 (46) 46
数学教学 (43) 43
小学 (40) 40
引导学生 (40) 40
终身受益 (40) 40
语文课程标准 (40) 40
学习兴趣 (39) 39
教学方法 (39) 39
初中 (38) 38
培养学生 (37) 37
学习型社会 (36) 36
学习习惯 (35) 35
学校教育 (35) 35
阅读教学 (35) 35
高中 (35) 35
教学实践 (34) 34
终身学习理念 (34) 34
社会发展 (33) 33
主动学习 (32) 32
写字教学 (31) 31
能力培养 (31) 31
基础知识 (29) 29
学习策略 (29) 29
基础教育 (28) 28
教学模式 (28) 28
思维能力 (27) 27
语文素养 (27) 27
体育教学 (26) 26
学习活动 (26) 26
课堂 (26) 26
终身体育 (25) 25
创新意识 (24) 24
教学过程 (24) 24
解决问题的能力 (24) 24
课程标准 (24) 24
发展能力 (23) 23
大学生 (23) 23
应用 (23) 23
信息技术 (22) 22
教学改革 (22) 22
知识经济 (22) 22
阅读习惯 (22) 22
语文教师 (21) 21
书面交流 (20) 20
培养策略 (20) 20
学习态度 (20) 20
教学方式 (20) 20
教育改革 (20) 20
知识结构 (20) 20
终身学习者 (20) 20
语文能力 (20) 20
书法欣赏能力 (19) 19
培养能力 (19) 19
教育理念 (19) 19
终身体育意识 (19) 19
获取知识 (19) 19
21世纪 (18) 18
信息素养 (18) 18
全面发展 (18) 18
学习效率 (18) 18
学生全面发展 (18) 18
教学理念 (18) 18
研究性学习 (18) 18
终身教育体系 (18) 18
联合国教科文组织 (18) 18
创新教育 (17) 17
学生发展 (17) 17
学生学习 (17) 17
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


终身教育研究, ISSN 2096-2843, 2017, Volume 28, Issue 5, pp. 38 - 44
Journal Article
高等继续教育学报, ISSN 2095-5987, 2016, Volume 29, Issue 5, pp. 21 - 24
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 15, pp. 54 - 55
Journal Article
广州广播电视大学学报, ISSN 1672-0385, 2015, Volume 15, Issue 3, pp. 25 - 28
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 18, pp. 105 - 105
Journal Article
by 高露
软件导刊.教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 7, pp. 92 - 93
Journal Article
by 许玲
终身教育研究, ISSN 2096-2843, 2017, Volume 28, Issue 1, pp. 43 - 50
Journal Article
莆田学院学报, ISSN 1672-4143, 2015, Volume 22, Issue 4, pp. 105 - 108
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 25, pp. 242 - 242
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 26, pp. 84 - 85
Journal Article
by 徐飞
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 3Z, p. 46
Journal Article
by 刘艳
中国科技投资, ISSN 1673-5811, 2013, Issue 22, pp. 315 - 315
Journal Article
by 张见
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 19, pp. 55 - 55
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2016, Issue 32, pp. 183 - 185
Journal Article
高等继续教育学报, ISSN 2095-5987, 2014, Volume 27, Issue 5, pp. 38 - 43
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2014, Issue 4, pp. 76 - 77
Journal Article
by 余婧
高等继续教育学报, ISSN 2095-5987, 2014, Volume 27, Issue 4, pp. 62 - 66
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2017, Issue 17, pp. 41 - 41
Journal Article
中学政治教学参考:下旬, ISSN 1002-2147, 2017, Issue 5, pp. 61 - 61
Journal Article
当代教育家, ISSN 2095-3526, 2017, Issue 9, pp. 1 - 1
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.