UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
利润 (572) 572
企业利润 (478) 478
利润最大化 (440) 440
经济利润 (417) 417
实现利润 (403) 403
利润总额 (361) 361
经济体制改革 (245) 245
经济发展 (234) 234
中国 (202) 202
企业 (175) 175
利润分配 (170) 170
经济活动 (168) 168
经济增加值 (156) 156
利润指标 (155) 155
工业企业 (151) 151
利润留成 (146) 146
经济 (135) 135
同比增长 (134) 134
国有企业 (133) 133
税后利润 (132) 132
经济责任制 (129) 129
经济增长 (128) 128
经济运行 (123) 123
利润增长 (122) 122
行业利润 (122) 122
经济效果 (114) 114
销售收入 (113) 113
中国经济 (110) 110
经济指标 (105) 105
利润空间 (104) 104
企业经济 (100) 100
工业总产值 (97) 97
财务管理 (94) 94
市场竞争 (92) 92
会计利润 (89) 89
宏观经济 (86) 86
经济效益 (86) 86
国家统计局 (83) 83
eva (82) 82
经济形势 (75) 75
数据显示 (70) 70
利润增长点 (68) 68
实体经济 (68) 68
目标利润 (67) 67
经济全球化 (67) 67
企业管理 (66) 66
提高经济效益 (66) 66
经济运行情况 (65) 65
承包经营责任制 (63) 63
商业银行 (62) 62
主要经济指标 (60) 60
财政收入 (59) 59
国营企业 (58) 58
经济利益 (58) 58
工业经济 (56) 56
亏损企业 (54) 54
国民经济 (54) 54
上市公司 (53) 53
经济危机 (53) 53
金融危机 (53) 53
企业经济效益 (52) 52
企业经营 (52) 52
经济改革 (52) 52
银行利润 (52) 52
利润目标 (51) 51
中央企业 (50) 50
市场经济体制 (50) 50
营业利润 (49) 49
国有及国有控股企业 (48) 48
市场 (48) 48
资本成本 (48) 48
企业自主权 (47) 47
社会经济 (47) 47
税后净营业利润 (47) 47
经营利润 (47) 47
农村经济 (46) 46
利润转移 (46) 46
经济增速 (46) 46
经营管理 (46) 46
计划经济体制 (46) 46
世界经济 (45) 45
利润中心 (45) 45
经营目标 (45) 45
利改税 (44) 44
税前利润 (43) 43
经济生活 (42) 42
分配关系 (41) 41
生产要素 (41) 41
企业发展 (40) 40
全球经济 (40) 40
公司 (40) 40
利润分成 (40) 40
企业利润最大化 (39) 39
商业企业 (39) 39
固定资产投资 (39) 39
应用 (39) 39
社会责任 (39) 39
经济责任 (39) 39
营业收入 (39) 39
中小企业 (38) 38
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


经济界, ISSN 1007-0486, 2015, Issue 6, pp. 25 - 29
Journal Article
湖南科技大学学报:社会科学版, ISSN 1672-7835, 2015, Volume 18, Issue 3, pp. 116 - 123
Journal Article
by 魏勇
现代商业, ISSN 1673-5889, 2014, Issue 6, pp. 162 - 162
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2012, Issue 6, pp. 230 - 230
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2013, Issue 27, pp. 52 - 52
Journal Article
現代商業, ISSN 1673-5889, 10/2011, Volume 2011, Issue 29, pp. 237 - 237
Journal Article
by 张雅
甘肃科学学报, ISSN 1004-0366, 2012, Volume 24, Issue 4, pp. 107 - 109
Journal Article
现代企业, ISSN 1000-9671, 2016, Issue 1, pp. 10 - 11
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 23, pp. 49 - 50
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2009, Issue S5, pp. 312 - 312
Journal Article
by 于玫
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2011, Issue 2X, pp. 204 - 204
Journal Article
現代商業, ISSN 1673-5889, 11/2008, Volume 2008, Issue 32, pp. 243 - 243
Journal Article
施工企业管理, ISSN 1001-9251, 2014, Issue 4, pp. 72 - 73
Journal Article
by 程琪
现代企业, ISSN 1000-9671, 2014, Issue 7, pp. 63 - 63
Journal Article
by 吴虹
武汉冶金管理干部学院学报, ISSN 1009-1890, 2011, Issue 1, pp. 3 - 8
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2013, Issue 1X, pp. 35 - 36
Journal Article
科学技术与工程, ISSN 1671-1815, 2011, Volume 11, Issue 14, pp. 3271 - 3277
Journal Article
中国金融家, ISSN 1672-4941, 2012, Issue 5, pp. 59 - 60
Journal Article
科技与出版, ISSN 1005-0590, 2012, Issue 11, pp. 35 - 36
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2008, Issue 19, pp. 94 - 95
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.