UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
发展战略 (1486) 1486
经营战略 (503) 503
经营管理 (498) 498
中国 (375) 375
企业发展 (292) 292
经营策略 (258) 258
经营发展战略 (251) 251
企业发展战略 (228) 228
经济发展 (162) 162
可持续发展 (152) 152
经济发展战略 (144) 144
品牌战略 (143) 143
市场竞争 (143) 143
企业管理 (139) 139
企业 (117) 117
多元化经营 (109) 109
企业文化 (101) 101
经营模式 (97) 97
经营机制 (96) 96
企业经营 (90) 90
经营理念 (90) 90
跨国经营 (83) 83
企业战略 (80) 80
战略目标 (79) 79
核心竞争力 (77) 77
商业银行 (76) 76
发展 (75) 75
多种经营 (74) 74
经营环境 (70) 70
可持续发展战略 (68) 68
国有企业 (66) 66
国际化经营 (64) 64
企业经营战略 (63) 63
中小企业 (62) 62
生产经营 (62) 62
经营 (62) 62
一体两翼 (60) 60
经营发展 (57) 57
规模经营 (57) 57
跨国公司 (57) 57
发展趋势 (56) 56
经营决策 (54) 54
经营方式 (53) 53
农业银行 (51) 51
经营目标 (51) 51
连锁经营 (51) 51
名牌战略 (49) 49
国际市场 (49) 49
技术创新 (49) 49
产业化经营 (48) 48
经济效益 (48) 48
wto (47) 47
发展现状 (47) 47
战略管理 (47) 47
创新 (45) 45
企业家 (44) 44
农业产业化经营 (44) 44
跨越式发展 (44) 44
企业文化建设 (43) 43
农村经济 (43) 43
经济全球化 (43) 43
企业经营管理 (42) 42
农业发展 (40) 40
经济体制改革 (40) 40
战略 (39) 39
现代企业制度 (38) 38
经营规模 (38) 38
入世 (37) 37
农业发展战略 (37) 37
市场经济 (37) 37
乡镇企业 (36) 36
企业形象 (36) 36
国有商业银行 (36) 36
外向型经济 (36) 36
战略重点 (36) 36
集约化经营 (36) 36
“走出去”战略 (35) 35
中国企业 (35) 35
产业结构 (35) 35
外部环境 (35) 35
民营企业 (35) 35
汽车工业 (35) 35
竞争优势 (35) 35
公司发展战略 (34) 34
品牌经营 (34) 34
国家战略 (34) 34
多元化经营战略 (34) 34
持续发展 (34) 34
管理体制 (34) 34
战略选择 (33) 33
服务质量 (32) 32
粮食生产 (32) 32
市场经济体制 (31) 31
战略决策 (31) 31
科学发展观 (31) 31
人才战略 (30) 30
企业精神 (30) 30
工商银行 (30) 30
经营业绩 (29) 29
经营转型 (29) 29
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 赵钥
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 25, pp. 181 - 183
Journal Article
上海质量, ISSN 1004-7816, 2014, Issue 8, pp. 45 - 47
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2010, Issue 20, pp. 152 - 153
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2015, Issue 1, pp. 67 - 69
Journal Article
邮政研究, ISSN 1007-5399, 2015, Volume 31, Issue 5, pp. 4 - 4
Journal Article
Journal Article
中国金融家, ISSN 1672-4941, 2013, Issue 4, pp. 20 - 21
Journal Article
Journal Article
by 邰蓉
中国邮政, ISSN 1002-2287, 2018, Issue 3, pp. 58 - 59
Journal Article
中国邮政, ISSN 1002-2287, 2017, Issue 2, pp. 10 - 12
Journal Article
中国邮政, ISSN 1002-2287, 2015, Issue 7, pp. 40 - 41
Journal Article
by 俞军
现代经济信息, ISSN 1001-828X, 2015, Issue 3X, pp. 426 - 442
Journal Article
煤炭经济研究, ISSN 1002-9605, 2008, Issue 2, pp. 91 - 94
Journal Article
中国物业管理, ISSN 1671-0991, 2008, Issue 8, pp. 34 - 35
Journal Article
中国邮政, ISSN 1002-2287, 2016, Issue 5, pp. 6 - 9
Journal Article
by 丁凌
中国邮政, ISSN 1002-2287, 2017, Issue 5, pp. 28 - 29
Journal Article
中国邮政, ISSN 1002-2287, 2015, Issue 9, pp. 30 - 31
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.