UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
经营方式 (4426) 4426
中国 (480) 480
生产经营方式 (401) 401
经营管理方式 (382) 382
经营模式 (345) 345
管理方式 (322) 322
经营管理 (310) 310
经济增长方式 (260) 260
经营机制 (250) 250
农业经营方式 (243) 243
国有企业 (240) 240
经营理念 (228) 228
企业 (227) 227
企业经营 (227) 227
生产方式 (217) 217
市场竞争 (203) 203
经济效益 (200) 200
思维方式 (192) 192
经济体制改革 (188) 188
生产经营 (187) 187
商业银行 (176) 176
经营策略 (176) 176
集约化经营 (174) 174
融资方式 (167) 167
企业经营方式 (162) 162
生活方式 (159) 159
农业发展 (157) 157
连锁经营 (155) 155
企业管理 (153) 153
营销方式 (152) 152
农业生产 (151) 151
社会主义市场经济体制 (151) 151
经营者 (149) 149
转变经济增长方式 (142) 142
发展方式 (141) 141
经济发展 (140) 140
行为方式 (132) 132
企业文化 (131) 131
国有商业银行 (131) 131
农村经济 (127) 127
创新 (126) 126
多种经营方式 (126) 126
经营 (126) 126
现代农业 (121) 121
规模经营 (121) 121
企业发展 (119) 119
社会主义市场经济 (115) 115
管理体制 (110) 110
服务方式 (108) 108
农业产业化 (107) 107
经济增长方式的转变 (107) 107
经营活动 (107) 107
适度规模经营 (106) 106
农业现代化 (103) 103
市场经济 (102) 102
投资方式 (102) 102
家庭经营 (101) 101
思想政治工作 (98) 98
电子商务 (97) 97
中小企业 (95) 95
农业产业化经营 (95) 95
消费者 (94) 94
家庭农场 (93) 93
市场经济体制 (92) 92
农业发展方式 (91) 91
经济发展方式 (91) 91
资本经营 (91) 91
金融机构 (91) 91
方式 (88) 88
管理模式 (88) 88
现代企业制度 (86) 86
特许经营 (85) 85
两个转变 (83) 83
农业经营主体 (83) 83
商业企业 (83) 83
经营战略 (82) 82
可持续发展 (81) 81
生产要素 (81) 81
农业银行 (80) 80
承包经营责任制 (80) 80
租赁经营 (80) 80
农村改革 (79) 79
销售方式 (78) 78
产业结构 (77) 77
企业文化建设 (76) 76
市场 (75) 75
经营规模 (75) 75
乡镇企业 (74) 74
体制改革 (74) 74
农业生产方式 (73) 73
分配方式 (72) 72
发展趋势 (72) 72
增长方式转变 (71) 71
产业化经营 (70) 70
农民 (70) 70
土地流转 (70) 70
组织形式 (70) 70
结算方式 (70) 70
企业家 (69) 69
企业经营机制 (69) 69
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 12, p. 139
Journal Article
当代经济管理, ISSN 1673-0461, 2018, Volume 40, Issue 2, pp. 34 - 40
Journal Article
淮北职业技术学院学报, ISSN 1671-8275, 2016, Volume 15, Issue 6, pp. 107 - 108
Journal Article
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2017, Issue 1, pp. 22 - 23
Journal Article
中国农村观察, ISSN 1006-4583, 2017, Issue 2, pp. 107 - 116
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 5, pp. 86 - 87
Journal Article
农业经济与管理, ISSN 1674-9189, 2016, Issue 1, pp. 36 - 44
Journal Article
by 杨丽丽 and 孙伟
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2018, Issue 1, pp. 34 - 35
Journal Article
Linye kexue (1979), ISSN 1001-7488, 2018, Volume 54, Issue 1, pp. 128 - 140
Journal Article
林业经济问题, ISSN 1005-9709, 2018, Volume 38, Issue 1, pp. 7 - 14
Journal Article
北京农业职业学院学报, ISSN 1671-7252, 2017, Volume 31, Issue 6, pp. 28 - 32
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 3, pp. 89 - 90
Journal Article
by 吕高慧 and 陈亮
农业工程技术, ISSN 1673-5404, 2017, Volume 37, Issue 15, p. 60
Journal Article
北京行政学院学报, ISSN 1008-7621, 2017, Issue 1, pp. 62 - 67
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 3, pp. 89 - 90
Journal Article
Sheng tai xue bao, ISSN 1000-0933, 2017, Volume 37, Issue 1, pp. 93 - 101
Journal Article
Jiangsu shi fan da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban, ISSN 2095-5170, 2015, Volume 41, Issue 4, pp. 132 - 137
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2015, Issue 2, pp. 27 - 28
Journal Article
北京农业职业学院学报, ISSN 1671-7252, 2015, Volume 29, Issue 1, pp. 41 - 45
Journal Article
張家口職業技術學院學報, ISSN 1008-8156, 07/2014, Volume 27, Issue 1, pp. 13 - 15
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.