UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
我在 (88) 88
老槐树 (81) 81
在乡下 (79) 79
在阳台上 (54) 54
老样子 (49) 49
老来 (46) 46
不知道 (43) 43
给你 (43) 43
就这样 (42) 42
老夫妻 (35) 35
告诉我 (29) 29
我不知道 (27) 27
在门槛上 (26) 26
对我说 (25) 25
在人间 (23) 23
在黑暗中 (23) 23
活着 (21) 21
在乡退伍红军老战士 (20) 20
优抚对象 (19) 19
我自己 (19) 19
人说 (18) 18
在城市里 (18) 18
生活补助标准 (18) 18
老母鸡 (18) 18
定期抚恤金 (17) 17
却老 (16) 16
这个世界 (16) 16
里老 (16) 16
摇摇头 (15) 15
十年 (14) 14
国家机关工作人员 (14) 14
老祖母 (14) 14
一只手 (11) 11
你那 (11) 11
在远方 (11) 11
想不起 (11) 11
搭在 (11) 11
在路上 (10) 10
复员军人 (10) 10
外一首 (10) 10
往前走 (10) 10
第三天 (10) 10
中国 (9) 9
人民警察 (9) 9
子里 (9) 9
家老 (9) 9
我爱 (9) 9
在现场 (8) 8
在草原上 (8) 8
在阿 (8) 8
声地 (8) 8
小伙伴 (8) 8
屁股坐 (8) 8
爬起来 (8) 8
狗日 (8) 8
一本 (7) 7
七八 (7) 7
令人 (7) 7
你喜欢 (7) 7
只缘身在此山中 (7) 7
可真 (7) 7
回过头 (7) 7
在三 (7) 7
在园 (7) 7
外婆家 (7) 7
天来 (7) 7
就是你 (7) 7
抚恤补助标准 (7) 7
老农民 (7) 7
老无所依 (7) 7
老顽童 (7) 7
这一天 (7) 7
伙伴们 (6) 6
在北方 (6) 6
在太行山上 (6) 6
她说 (6) 6
娶媳妇 (6) 6
我将 (6) 6
我爱你 (6) 6
月光下 (6) 6
父子俩 (6) 6
一对夫妻 (5) 5
一朵花 (5) 5
三十岁 (5) 5
上跳 (5) 5
五老峰 (5) 5
作文 (5) 5
使人 (5) 5
公在 (5) 5
回老 (5) 5
在悬崖上 (5) 5
子一 (5) 5
少年时代 (5) 5
开一 (5) 5
我的母亲 (5) 5
文学作品 (5) 5
日本鬼子 (5) 5
相信自己 (5) 5
老寒腿 (5) 5
胡老 (5) 5
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


野草, ISSN 1005-1260, 2018, Issue 1, pp. 138 - 146
Journal Article
课外阅读, ISSN 1009-9514, 2017, Issue 23, pp. 63 - 63
Journal Article
中华书画家, ISSN 1674-6562, 2018, Issue 1, pp. 71 - 73
Journal Article
by 肖娴
七彩语文(教师论坛), ISSN 1673-4998, 2017, Issue 12, pp. 7 - 9
Journal Article
by 苏宁
老年教育:长者家园, ISSN 1002-3402, 2016, Issue 5, pp. 18 - 19
Journal Article
数学小灵通:小学5-6年级版, ISSN 1009-0320, 2017, Issue 11, pp. 49 - 49
Journal Article
东坡赤壁诗词, ISSN 1003-2401, 2010, Issue 5, pp. 49 - 49
Journal Article
金秋, ISSN 1671-3966, 2015, Issue 12, p. 59
Journal Article
贡嘎山, ISSN 1006-0634, 2016, Issue 3, pp. 56 - 57
Journal Article
Journal Article
Journal Article
文学与人生, ISSN 1007-435X, 2010, Issue 6, pp. 63 - 63
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2016, Issue 8X, p. 254
Journal Article
Journal Article
时代文学:下半月, ISSN 1005-4677, 2015, Issue 12, pp. 140 - 143
Journal Article
参花:上半月, ISSN 1008-8407, 2018, Issue 3, pp. 93 - 96
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 2, pp. 38 - 39
Journal Article
by 梁杰
当代电力文化, ISSN 2095-6754, 2016, Issue 1, p. 91
Journal Article
淮阴师范学院学报:哲学社会科学版, ISSN 1007-8444, 1984, Issue 4, pp. 59 - 65
Journal Article
安徽文学, ISSN 1671-0703, 2018, Issue 3, pp. 91 - 99
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.