UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
体育教学 (949) 949
职业体育 (654) 654
体育教师 (529) 529
职业学校 (289) 289
中等职业学校 (274) 274
高职院校 (241) 241
体育 (232) 232
职业教育 (215) 215
职业院校 (203) 203
职业倦怠 (199) 199
体育教育 (192) 192
职业 (192) 192
职业体育俱乐部 (162) 162
职业能力 (153) 153
体育课程 (144) 144
学校体育 (135) 135
高职体育 (135) 135
学生 (118) 118
高等职业院校 (118) 118
教学改革 (116) 116
对策 (115) 115
现状 (111) 111
改革 (110) 110
职业联赛 (110) 110
素质教育 (105) 105
职业素质 (104) 104
职业素养 (101) 101
竞技体育 (100) 100
职业运动员 (96) 96
高等职业教育 (94) 94
中国 (93) 93
培养 (86) 86
体育锻炼 (84) 84
职业实用性 (80) 80
职业中专 (79) 79
终身体育 (78) 78
体育活动 (76) 76
职业体能 (76) 76
高校 (74) 74
国家体育总局 (70) 70
职业技术学院 (70) 70
高职 (70) 70
身体素质 (68) 68
nba (67) 67
职业篮球 (65) 65
运动员 (65) 65
职业女性 (64) 64
教学方法 (63) 63
职业生涯 (63) 63
职业体育联盟 (62) 62
美国 (55) 55
职业技能 (55) 55
体育事业 (54) 54
教学内容 (54) 54
职业技术学校 (53) 53
教学模式 (51) 51
体育教学改革 (50) 50
体育产业 (49) 49
课程改革 (49) 49
中国体育 (48) 48
中职 (48) 48
高校体育教师 (47) 47
中等职业教育 (46) 46
体育经纪人 (46) 46
职业学院 (46) 46
职业选手 (45) 45
体育管理 (44) 44
俱乐部 (44) 44
职业认同 (44) 44
职业足球 (44) 44
影响因素 (43) 43
创新 (42) 42
职业球员 (42) 42
中学体育教师 (40) 40
体育文化 (40) 40
职业压力 (40) 40
人才培养 (39) 39
体育课 (39) 39
体育运动 (39) 39
体育项目 (39) 39
大学生 (39) 39
职业生涯规划 (39) 39
职业需求 (39) 39
体育专业 (38) 38
体育俱乐部 (38) 38
职业特色 (38) 38
学校体育教学 (37) 37
职业发展 (37) 37
体育经济 (36) 36
职业技术教育 (36) 36
篮球运动 (34) 34
心理健康 (33) 33
研究 (33) 33
职业俱乐部 (33) 33
职业实用性体育 (33) 33
体育行业 (32) 32
奥运会 (32) 32
教学效果 (32) 32
电子竞技 (32) 32
体育明星 (31) 31
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 12, pp. 147 - 147
Journal Article
山东体育学院学报, ISSN 1006-2076, 2017, Volume 33, Issue 1, pp. 164 - 166
Journal Article
体育科学, ISSN 1000-677X, 2017, Volume 37, Issue 7, pp. 10 - 16
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 25, pp. 169 - 170
Journal Article
山東體育學院學報, ISSN 1006-2076, 04/2014, Volume 30, Issue 1, pp. 17 - 21
Journal Article
天津体育学院学报, ISSN 1005-0000, 2017, Volume 32, Issue 3, pp. 203 - 207
Journal Article
南京体育学院学报:自然科学版, ISSN 1671-5950, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 54 - 57
Journal Article
by 白凤
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 11, p. 138
Journal Article
沈阳体育学院学报, ISSN 1004-0560, 2017, Volume 36, Issue 1, pp. 8 - 12
Journal Article
体育与科学, ISSN 1004-4590, 2017, Issue 6, pp. 36 - 41
Journal Article
by 张慧
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 5, pp. 195 - 196
Journal Article
体育科学, ISSN 1000-677X, 2017, Volume 37, Issue 8, pp. 12 - 20
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 7, pp. 234 - 234
Journal Article
by 张兵
体育科学, ISSN 1000-677X, 2015, Volume 35, Issue 5, pp. 3 - 9
Journal Article
沈阳体育学院学报, ISSN 1004-0560, 2016, Volume 35, Issue 1, pp. 29 - 35
Journal Article
西安体育学院学报, ISSN 1001-747X, 2016, Issue 1, pp. 57 - 63
Journal Article
by 郑烨
湘南学院学报, ISSN 1672-8173, 2016, Volume 37, Issue 5, pp. 99 - 103
Journal Article
体育科学, ISSN 1000-677X, 2016, Volume 36, Issue 4, pp. 20 - 32
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2013, Volume 3, Issue 35, pp. 148 - 149
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.