UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
自主创新能力 (6357) 6357
创新能力 (1527) 1527
自主创新 (1029) 1029
自主学习 (820) 820
创新精神 (526) 526
自主学习能力 (486) 486
科技创新 (478) 478
创新型国家 (469) 469
培养 (415) 415
经济社会发展 (411) 411
科学发展观 (387) 387
创新型 (377) 377
企业 (361) 361
学生自主学习 (356) 356
核心竞争力 (325) 325
实践能力 (322) 322
学生 (288) 288
自主知识产权 (288) 288
中国 (277) 277
能力的培养 (277) 277
经济发展 (247) 247
创新意识 (240) 240
技术创新 (221) 221
科学技术 (217) 217
科技进步 (194) 194
素质教育 (191) 191
自主探究 (189) 189
课堂教学 (186) 186
科技工作 (178) 178
经济增长方式 (170) 170
国家发展 (165) 165
中小企业 (164) 164
科技创新能力 (163) 163
高新技术产业 (162) 162
技术创新体系 (155) 155
国际竞争力 (148) 148
创新思维 (144) 144
自主 (144) 144
可持续发展 (140) 140
学生创新能力 (140) 140
学习方式 (139) 139
科技发展 (138) 138
综合国力 (137) 137
语文教学 (134) 134
创新 (132) 132
学生自主 (132) 132
高新技术企业 (132) 132
数学教学 (131) 131
能力建设 (131) 131
装备制造业 (129) 129
“十一五”规划 (124) 124
国民经济 (124) 124
调整产业结构 (122) 122
企业发展 (119) 119
十一五 (117) 117
教学模式 (117) 117
国家竞争力 (115) 115
国家创新体系 (113) 113
中国特色 (111) 111
创新驱动 (110) 110
技术创新能力 (110) 110
能力 (109) 109
改革开放 (108) 108
转变经济发展方式 (106) 106
新兴产业 (105) 105
产学研合作 (104) 104
创新思维能力 (104) 104
科学发展 (104) 104
创新教育 (100) 100
国务院 (100) 100
引导学生 (100) 100
高新区 (98) 98
创新型人才 (96) 96
产学研相结合 (95) 95
产业结构调整 (94) 94
科学技术发展 (94) 94
科技成果转化 (94) 94
新课程改革 (92) 92
经济发展方式 (91) 91
全面建设小康社会 (90) 90
科技部 (90) 90
胡锦涛总书记 (87) 87
科技 (86) 86
发展规划纲要 (83) 83
创新能力建设 (82) 82
知识产权 (82) 82
高校 (81) 81
中学生 (80) 80
跨越式发展 (80) 80
教学方法 (79) 79
胡锦涛 (79) 79
创新型城市 (78) 78
社会发展 (78) 78
科技体制改革 (77) 77
企业创新 (76) 76
大学生 (76) 76
企业技术创新 (75) 75
国家战略 (75) 75
学习兴趣 (75) 75
自主能力 (75) 75
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王瑛
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 4, pp. 103 - 103
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2017, Volume 37, Issue 7, pp. 19 - 25
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 28, pp. 186 - 188
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 8, pp. 111 - 111
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 20, pp. 96 - 97
Journal Article
海峡科技与产业, ISSN 1006-3013, 2015, Issue 12, pp. 76 - 80
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 20, pp. 29 - 29
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 2, pp. 204 - 204
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 15, pp. 23 - 23
Journal Article
湖州职业技术学院学报, ISSN 1672-2388, 2016, Volume 14, Issue 1, pp. 83 - 86
Journal Article
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2016, Issue 6, pp. 115 - 118
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 11, pp. 186 - 189
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2015, Issue 4, pp. 69 - 72
Journal Article
by 刘涵
创新科技, ISSN 1671-0037, 2017, Issue 8, pp. 40 - 42
Journal Article
by 周贝
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2017, Volume 30, Issue 18, pp. 74 - 76
Journal Article
山东工商学院学报, ISSN 1672-5956, 2017, Volume 31, Issue 4, pp. 19 - 23
Journal Article
by 苏杨 and 罗万有
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2017, Issue 2, pp. 23 - 26
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2017, Volume 37, Issue 16, pp. 20 - 28
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Volume 35, Issue 9, pp. 137 - 139
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.