UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
自主研发 (4183) 4183
自主创新 (397) 397
自主知识产权 (384) 384
中国 (270) 270
自主研发能力 (212) 212
研发 (164) 164
国内 (133) 133
自主创新能力 (125) 125
自主品牌 (122) 122
应用 (102) 102
产品 (100) 100
世界 (96) 96
企业 (95) 95
技术创新 (90) 90
技术 (89) 89
创新 (82) 82
研发中心 (78) 78
下线 (74) 74
技术引进 (70) 70
高新技术企业 (69) 69
研发能力 (68) 68
科技 (68) 68
市场 (65) 65
公司 (64) 64
科技创新 (60) 60
产品研发 (56) 56
国际 (54) 54
上市 (49) 49
中国制造 (47) 47
技术研发 (46) 46
有限公司 (46) 46
研发机构 (45) 45
国产 (44) 44
核心竞争力 (44) 44
知识产权 (40) 40
汽车 (38) 38
国产化 (37) 37
出口 (36) 36
国内空白 (36) 36
成功 (36) 36
上海 (35) 35
品牌 (35) 35
智能 (35) 35
自主设计 (35) 35
投产 (34) 34
机器人 (34) 34
研发投入 (34) 34
北京 (33) 33
总经理 (33) 33
生产线 (33) 33
科技研发 (33) 33
国内外 (32) 32
行业 (32) 32
中国科学院 (31) 31
专家鉴定 (30) 30
中联重科 (30) 30
发动机 (30) 30
汽车工业 (29) 29
研究院 (29) 29
科技发展 (29) 29
股份 (29) 29
新技术 (28) 28
科技成果鉴定 (28) 28
自主研制 (28) 28
自主研发生产 (28) 28
开发 (27) 27
操作系统 (27) 27
制造 (26) 26
国际领先水平 (26) 26
技术中心 (26) 26
装备制造业 (26) 26
2010年 (25) 25
中小企业 (25) 25
中科院 (25) 25
国家知识产权局 (25) 25
批量生产 (25) 25
消费者 (25) 25
生产企业 (25) 25
自主开发 (25) 25
产业化 (24) 24
创新型 (24) 24
市场竞争 (24) 24
汽车产业 (24) 24
生产基地 (24) 24
研究所 (24) 24
乘用车 (23) 23
互联网 (23) 23
产业 (23) 23
产业链 (23) 23
发展趋势 (23) 23
填补 (23) 23
多功能 (23) 23
自主研发设计 (23) 23
跨国公司 (23) 23
金 (23) 23
集团 (23) 23
企业发展 (22) 22
信息技术 (22) 22
发明专利 (22) 22
国际市场 (22) 22
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王楠
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2018, Volume 44, Issue 2, p. 21
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2017, Issue 8, pp. 11 - 14
Journal Article
by 高峰
金融经济:上半月, ISSN 1007-0753, 2015, Issue 12, pp. 42 - 43
Journal Article
汽车工艺与材料, ISSN 1003-8817, 2018, Issue 1, pp. 68 - 72
Journal Article
by 顾彦
中国战略新兴产业, ISSN 2095-6657, 2017, Issue 23, pp. 84 - 84
Journal Article
通信管理与技术, ISSN 1672-6200, 2017, Issue 6, pp. 33 - 36
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2018, Volume 38, Issue 1, pp. 118 - 125
Journal Article
管理工程学报, ISSN 1004-6062, 2016, Issue 1, pp. 1 - 8
Journal Article
by 肖帆
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2014, Issue 28, pp. 256 - 257
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 34, pp. 89 - 90
Journal Article
山西财经大学学报, ISSN 1007-9556, 2017, Volume 39, Issue 2, pp. 47 - 57
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 10, p. 34
Journal Article
广西广播电视大学学报, ISSN 1008-7656, 2015, Volume 26, Issue 4, pp. 5 - 8
Journal Article
贵州财经大学学报, ISSN 2095-5960, 2015, Issue 1, pp. 44 - 53
Journal Article
by 黄河 and 陈曦 and 祁国成 and 闫峰 and 周峰 and 林昕 and 刘开创 and 宁黄江
Tian ran qi gong ye, ISSN 1000-0976, 2017, Volume 37, Issue 8, pp. 80 - 86
Journal Article
by 王畅
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2018, Volume 44, Issue 1, p. 24
Journal Article
工具技术, ISSN 1000-7008, 2018, Volume 52, Issue 1, p. 前插20
Journal Article
by 胡静 and 余丹炯
起重运输机械, ISSN 1001-0785, 2016, Issue 2, pp. 68 - 70
Journal Article
生态经济, ISSN 1671-4407, 2016, Volume 32, Issue 3, pp. 156 - 160
Journal Article
by 赵靓
科技风, ISSN 1671-7341, 2016, Issue 10, p. 135
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.