UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
对策 (1566) 1566
问题 (504) 504
营销对策 (409) 409
市场营销 (400) 400
网络营销 (238) 238
营销 (212) 212
现状 (182) 182
中小企业 (148) 148
企业 (127) 127
中国 (117) 117
营销策略 (109) 109
电力营销 (108) 108
发展对策 (92) 92
绿色营销 (92) 92
营销管理 (78) 78
对策研究 (61) 61
农产品 (60) 60
存在问题 (55) 55
电子商务 (54) 54
对策建议 (53) 53
商业银行 (51) 51
供电企业 (46) 46
营销渠道 (45) 45
发展 (41) 41
解决对策 (41) 41
问题与对策 (40) 40
品牌营销 (39) 39
对策分析 (36) 36
服务营销 (35) 35
营销模式 (32) 32
市场营销专业 (30) 30
营销现状 (30) 30
问题及对策 (30) 30
电力市场 (28) 28
消费者 (27) 27
电力企业 (27) 27
企业营销 (26) 26
市场竞争 (25) 25
微信营销 (25) 25
房地产 (25) 25
wto (24) 24
分析 (24) 24
营销战略 (23) 23
可持续发展 (21) 21
实践教学 (20) 20
市场 (19) 19
障碍 (19) 19
优势 (18) 18
体育营销 (18) 18
发展现状 (18) 18
发展趋势 (18) 18
营销方式 (18) 18
创新 (17) 17
微博营销 (17) 17
电力营销管理 (17) 17
营销道德 (17) 17
创新对策 (16) 16
旅游 (16) 16
管理 (16) 16
入世 (15) 15
旅游业 (15) 15
消费心理 (15) 15
生产 (15) 15
营销策划 (15) 15
汽车营销 (14) 14
管理对策 (14) 14
问题对策 (14) 14
体验营销 (13) 13
内部营销 (13) 13
国际营销 (13) 13
影响 (13) 13
必要性 (13) 13
成因 (13) 13
消费特征 (13) 13
电力市场营销 (13) 13
营销环境 (13) 13
营销问题 (13) 13
困境 (12) 12
消费行为 (12) 12
特点 (12) 12
营销活动 (12) 12
营销能力 (12) 12
误区 (12) 12
互联网 (11) 11
企业管理 (11) 11
农业银行 (11) 11
制约因素 (11) 11
原因 (11) 11
大学生 (11) 11
我国企业 (11) 11
绿色食品 (11) 11
网络 (11) 11
营销人员 (11) 11
营销创新 (11) 11
营销手段 (11) 11
营销理念 (11) 11
风险 (11) 11
高职院校 (11) 11
优质服务 (10) 10
国际市场营销 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


福建茶叶, ISSN 1005-2291, 2017, Volume 39, Issue 7, pp. 56 - 57
Journal Article
Xian dai shang mao gong ye = Modern business trade industry, ISSN 1672-3198, 2017, Volume 38, Issue 12, pp. 37 - 38
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 22, p. 35
Journal Article
by 简治
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 29, pp. 197 - 197
Journal Article
by 冯垣
环球市场, ISSN 1005-9644, 2017, Issue 7, p. 70
Journal Article
by 雷蕾
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 36, pp. 3 - 4
Journal Article
市场研究, ISSN 1672-4216, 2015, Issue 6, pp. 34 - 35
Journal Article
企业改革与管理, ISSN 1007-1210, 2015, Issue X, p. 95 39
Journal Article
商, ISSN 1009-9808, 2015, Issue 20, pp. 109 - 109
Journal Article
by 李琼
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 4, p. 80
Journal Article
by 黄兴
中外企业家, ISSN 1000-8772, 2016, Issue 3Z, p. 45
Journal Article
现代经济信息, ISSN 1001-828X, 2016, Issue 16, p. 320
Journal Article
中国集体经济, ISSN 1008-1283, 2016, Issue 33, pp. 78 - 79
Journal Article
现代经济信息, ISSN 1001-828X, 2016, Issue 22, pp. 297 - 298
Journal Article
生产力研究, ISSN 1004-2768, 2016, Issue 2, pp. 90 - 93
Journal Article
环球市场, ISSN 1005-9644, 2016, Issue 32, p. 93
Journal Article
商, ISSN 1009-9808, 2016, Issue 15, pp. 105 - 105
Journal Article
西部皮革, ISSN 1671-1602, 2016, Volume 38, Issue 12, p. 73
Journal Article
by 宣玲
安徽科技, ISSN 1007-7855, 2017, Issue 5, pp. 39 - 41
Journal Article
现代经济信息, ISSN 1001-828X, 2015, Issue 12, pp. 326 - 326
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.