UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
问题 (1095) 1095
对策 (530) 530
市场营销 (344) 344
营销问题 (214) 214
营销 (206) 206
电力营销 (198) 198
网络营销 (170) 170
存在问题 (155) 155
营销策略 (135) 135
策略 (134) 134
企业 (116) 116
中小企业 (105) 105
营销管理 (86) 86
现状 (80) 80
措施 (72) 72
中国 (61) 61
绿色营销 (55) 55
营销模式 (44) 44
供电企业 (42) 42
建议 (41) 41
营销渠道 (41) 41
问题与对策 (40) 40
问题分析 (40) 40
消费者 (39) 39
管理 (39) 39
企业营销 (38) 38
农产品 (34) 34
市场营销专业 (34) 34
电力企业 (34) 34
品牌营销 (32) 32
商业银行 (32) 32
营销战略 (32) 32
服务营销 (31) 31
管理问题 (31) 31
分析 (30) 30
解决措施 (30) 30
问题及对策 (30) 30
一个问题 (27) 27
主要问题 (27) 27
微信营销 (27) 27
营销活动 (27) 27
房地产 (25) 25
营销策划 (25) 25
环境问题 (24) 24
营销手段 (24) 24
优势 (23) 23
销售问题 (23) 23
创新 (22) 22
营销人员 (22) 22
解决对策 (22) 22
解决问题 (22) 22
市场竞争 (20) 20
电力营销管理 (20) 20
营销过程 (20) 20
发展 (19) 19
电子商务 (19) 19
电力 (18) 18
电力市场 (18) 18
电力市场营销 (18) 18
社会问题 (18) 18
存在的问题 (17) 17
实践教学 (17) 17
市场 (17) 17
问题研究 (17) 17
“三农”问题 (16) 16
互联网 (16) 16
产品 (16) 16
企业市场营销 (16) 16
特点 (16) 16
营销对策 (16) 16
营销道德 (16) 16
企业发展 (15) 15
公司 (15) 15
发展趋势 (15) 15
可持续发展 (15) 15
品牌 (15) 15
营销方式 (15) 15
互联网营销 (14) 14
应对措施 (14) 14
应对策略 (14) 14
微博营销 (14) 14
文化营销 (14) 14
法律问题 (14) 14
煤炭企业 (14) 14
营销现状 (14) 14
营销观念 (14) 14
道德问题 (14) 14
问题对策 (14) 14
保险营销 (13) 13
旅游 (13) 13
营销工作 (13) 13
营销理念 (13) 13
营销者 (13) 13
计量改造 (13) 13
质量问题 (13) 13
体育营销 (12) 12
体验营销 (12) 12
内涵 (12) 12
发展现状 (12) 12
安全问题 (12) 12
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 25, pp. 18 - 19
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 18, pp. 40 - 41
Journal Article
by 李鑫
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 23, pp. 23 - 24
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 9, pp. 88 - 90
Journal Article
by 黄鹏
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 9, pp. 119 - 121
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 3, pp. 27 - 28
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 11, p. 153
Journal Article
by 张涛
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 24, pp. 10 - 11
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 9S, p. 196
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 17, p. 143
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2018, Issue 1, pp. 160 - 161
Journal Article
中国科技投资, ISSN 1673-5811, 2013, Issue 34, pp. 148 - 148
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 24, p. 71
Journal Article
by 金子
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 14, pp. 22 - 23
Journal Article
by 邵群
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2015, Issue 20, p. 21
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2015, Issue 9, pp. 178 - 178
Journal Article
by 胡鹏
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 10, p. 30
Journal Article
经济视野, ISSN 2095-3445, 2013, Issue 6, p. 56
Journal Article
by 孟莹
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 7, p. 470
Journal Article
成功营销, ISSN 1008-1429, 2017, Issue 1, pp. 27 - 27
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.