UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
蝉 (1000) 1000
鸣蝉 (203) 203
假眼小绿叶蝉 (199) 199
茶小绿叶蝉 (113) 113
听蝉 (101) 101
中国 (94) 94
防治 (79) 79
小绿叶蝉 (66) 66
蝉花 (57) 57
螳螂捕蝉 (56) 56
茶树 (54) 54
蝉拟青霉 (46) 46
茶假眼小绿叶蝉 (42) 42
发生规律 (41) 41
金 (37) 37
防治效果 (37) 37
排行榜 (36) 36
咏蝉 (35) 35
蚱蝉 (35) 35
防效 (35) 35
夏天 (33) 33
茶园 (33) 33
螳螂 (32) 32
茶尺蠖 (31) 31
蝉蛹 (30) 30
玉蝉 (29) 29
茶树害虫 (29) 29
在狱咏蝉 (26) 26
防治技术 (26) 26
半翅目 (25) 25
昆虫 (25) 25
药效试验 (24) 24
斑衣蜡蝉 (22) 22
综合防治 (22) 22
2010年 (21) 21
同翅目 (21) 21
品牌价值 (21) 21
就这样 (21) 21
散文 (21) 21
李商隐 (21) 21
生物学特性 (21) 21
语文教学 (21) 21
作文 (20) 20
发生特点 (20) 20
形态特征 (20) 20
文学作品 (20) 20
生命 (20) 20
黑刺粉虱 (20) 20
危害 (19) 19
杀虫剂 (19) 19
冠军 (18) 18
大自然 (18) 18
美国 (18) 18
苏教版 (18) 18
诗歌 (18) 18
世界 (17) 17
中医药疗法 (17) 17
寓言故事 (17) 17
文学 (17) 17
生活习性 (17) 17
称号 (17) 17
不知道 (16) 16
双玉蝉 (16) 16
药效 (16) 16
虞世南 (16) 16
防治方法 (16) 16
中学 (15) 15
发生 (15) 15
叶蝉科 (15) 15
宾王 (15) 15
小学 (15) 15
当代文学 (15) 15
语文 (15) 15
企业 (14) 14
多糖 (14) 14
小贯小绿叶蝉 (14) 14
稻赤斑黑沫蝉 (14) 14
给你 (14) 14
若虫 (14) 14
阅读 (14) 14
防控技术 (14) 14
黑蚱蝉 (14) 14
发生与防治 (13) 13
告诉我 (13) 13
故事 (13) 13
法布尔 (13) 13
活着 (13) 13
茶叶 (13) 13
茶橙瘿螨 (13) 13
颁奖典礼 (13) 13
鸣声 (13) 13
2009年 (12) 12
动物 (12) 12
天敌 (12) 12
害虫 (12) 12
柿广翅蜡蝉 (12) 12
百草园 (12) 12
脱壳 (12) 12
营养价值 (12) 12
蝉花菌丝 (12) 12
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


第十七届全国农药学科教学科研研讨会, 07/2019
Conference Proceeding
祖国, ISSN 1673-8500, 2018, Issue 2, pp. 6 - 6
Journal Article
Magazine Article
中国金融电脑, ISSN 1001-0734, 2018, Issue 3, pp. 92 - 92
Journal Article
2018, Issue 3
Magazine Article
Ya lü jiang, ISSN 1003-4099, 2018, Issue 1, pp. 84 - 89
Journal Article
安徽农学通报, ISSN 1007-7731, 2018, Volume 24, Issue 2, pp. 49 - 51
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 3, p. 150
Journal Article
Zhongguo ji dian gong ye = China machinery & electronics industry, ISSN 1002-977X, 2018, Issue 1, pp. 91 - 91
Journal Article
小学教学:语文版, ISSN 1674-277X, 2018, Issue 1, pp. 55 - 58
Journal Article
Wen wu tian di, ISSN 1000-0194, 2018, Issue 1, pp. 95 - 97
Journal Article
by 李健 and 秦道正
Xi bei nong ye xue bao, ISSN 1004-1389, 2018, Volume 27, Issue 1, pp. 138 - 148
Journal Article
Beijing dang an, ISSN 1002-1051, 2018, Issue 2, pp. 62 - 62
Journal Article
思维与智慧:上半月, ISSN 1006-3587, 2018, Issue 1, pp. 53 - 53
Journal Article
中国机关后勤, ISSN 1007-4775, 2018, Issue 2, pp. F0002 - F0002
Journal Article
中国经济周刊, ISSN 1672-7150, 2018, Issue 6, pp. 9 - 9
Journal Article
Journal Article
农业知识(瓜果菜), ISSN 1000-8241, 2018, Issue 2, pp. 34 - 35
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.