UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
认定 (1907) 1907
認定 (1820) 1820
认定标准 (931) 931
司法认定 (847) 847
工伤认定 (835) 835
認定医 (746) 746
日本 (727) 727
学会 (636) 636
资格认定 (542) 542
责任认定 (518) 518
制度 (477) 477
认定工作 (474) 474
资质认定 (463) 463
医学 (324) 324
事实认定 (310) 310
試験 (296) 296
心身 (277) 277
心身医学 (275) 275
精神身体医学 (275) 275
研究 (270) 270
驰名商标 (262) 262
日本心身医学会 (247) 247
認定医制度 (243) 243
同一认定 (242) 242
中国 (240) 240
専門 (240) 240
更新 (223) 223
工伤认定申请 (220) 220
技術 (218) 218
高校 (217) 217
用人单位 (216) 216
交通事故 (212) 212
贫困生 (204) 204
司法实践 (202) 202
工伤保险条例 (201) 201
教育 (197) 197
认定管理办法 (194) 194
认定问题 (189) 189
工伤保险 (186) 186
専門医 (170) 170
国家税务总局 (168) 168
研究会 (167) 167
刑法 (166) 166
対象 (166) 166
科学 (162) 162
高新技术企业 (162) 162
事故认定 (154) 154
贫困生认定 (150) 150
事故伤害 (140) 140
技術者 (136) 136
犯罪认定 (136) 136
認定試験 (136) 136
大会 (134) 134
效力认定 (129) 129
教师资格认定 (129) 129
劳动关系 (125) 125
侵权认定 (119) 119
外科 (119) 119
问题 (119) 119
年度 (118) 118
认定程序 (118) 118
认定条件 (117) 117
委員会 (115) 115
家庭经济困难学生 (113) 113
国家认定 (107) 107
最高人民法院 (107) 107
犯罪构成 (107) 107
对策 (106) 106
小児 (105) 105
企业认定 (104) 104
性质认定 (104) 104
施設 (103) 103
认定方法 (103) 103
司法解释 (102) 102
記録 (102) 102
企业 (101) 101
受伤 (99) 99
证据 (99) 99
产品认定 (98) 98
看護 (98) 98
外科学 (97) 97
法律认定 (97) 97
看護師 (97) 97
資格 (96) 96
報告 (94) 94
小児外科 (94) 94
身份认定 (94) 94
学術 (92) 92
研修 (92) 92
构成要件 (91) 91
被告人 (91) 91
事故责任认定 (90) 90
实验室 (89) 89
法律适用 (89) 89
小児外科学 (87) 87
管理 (87) 87
当事人 (86) 86
認定看護師 (86) 86
指導 (83) 83
法律 (83) 83
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 孙濛
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 30, pp. 136 - 137
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 4, pp. 71 - 76
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 19, pp. 80 - 80
Journal Article
by 马骏
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 25, pp. 207 - 208
Journal Article
西北工业大学学报:社会科学版, ISSN 1009-2447, 2017, Volume 37, Issue 1, pp. 70 - 73
Journal Article
by 庞婧
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2014, Issue 26, pp. 302 - 303
Journal Article
学术论坛, ISSN 1004-4434, 2016, Volume 38, Issue 4, pp. 120 - 124
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 43, pp. 198 - 199
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 4, p. 110
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2016, Issue 6, pp. 112 - 114
Journal Article
by 董杰
兰台世界, ISSN 1006-7744, 2016, Issue 17, pp. 56 - 58
Journal Article
中国劳动, ISSN 1007-8746, 2016, Issue 23, pp. 25 - 30
Journal Article
Shi jie hai yun, ISSN 1006-7728, 2016, Volume 39, Issue 10, pp. 36 - 40
Journal Article
中国医疗保险, ISSN 1674-3830, 2016, Issue 1, pp. 59 - 61
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 3, pp. 83 - 84
Journal Article
中国劳动, ISSN 1007-8746, 2016, Issue 12, pp. 25 - 30
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 5, p. 98
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2016, Volume 7, Issue 6, pp. 112 - 114
Journal Article
邯郸职业技术学院学报, ISSN 1009-5462, 2016, Volume 29, Issue 2, pp. 71 - 73
Journal Article
江西警察学院学报, ISSN 2095-2031, 2017, Issue 5, pp. 117 - 122
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.