UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
训练水平 (749) 749
作文水平 (466) 466
运动技术水平 (394) 394
训练方法 (379) 379
运动员 (317) 317
作文训练 (313) 313
学生 (252) 252
运动训练 (248) 248
运动水平 (245) 245
运动成绩 (223) 223
听力训练 (222) 222
身体素质 (212) 212
写作训练 (209) 209
朗读水平 (207) 207
教练员 (203) 203
技术水平 (196) 196
训练 (192) 192
朗读训练 (190) 190
心理训练 (174) 174
阅读教学 (173) 173
作文教学 (169) 169
语文教学 (138) 138
听力水平 (135) 135
运动项目 (133) 133
思维训练 (130) 130
阅读水平 (129) 129
语文水平 (128) 128
竞技水平 (126) 126
训练过程 (120) 120
优秀运动员 (110) 110
写作水平 (106) 106
阅读训练 (103) 103
技战术水平 (102) 102
技术训练 (99) 99
训练计划 (96) 96
课堂教学 (92) 92
体能训练 (89) 89
写作兴趣 (88) 88
业余训练 (87) 87
作文能力 (87) 87
教学效果 (84) 84
专项训练 (82) 82
学校体育 (82) 82
小学生 (82) 82
战术水平 (82) 82
训练手段 (81) 81
写作能力 (80) 80
英语听力水平 (79) 79
身体训练水平 (79) 79
训练工作 (78) 78
心理素质 (75) 75
综合训练 (73) 73
听力理解水平 (72) 72
基础训练 (71) 71
语言文字 (71) 71
教师 (70) 70
比赛中 (70) 70
学生作文 (68) 68
课文内容 (68) 68
体育训练 (67) 67
基本功训练 (67) 67
力量训练 (66) 66
英语教学 (66) 66
青少年 (65) 65
体育教学 (64) 64
语文教师 (63) 63
身体训练 (63) 63
课余体育训练 (61) 61
培养 (60) 60
口语训练 (59) 59
认识水平 (59) 59
思维能力 (58) 58
教学水平 (58) 58
训练效果 (58) 58
大运动量训练 (57) 57
水平速度 (57) 57
篮球运动 (57) 57
范读 (57) 57
学语文 (56) 56
英语写作水平 (56) 56
青少年运动员 (56) 56
作文课 (55) 55
技术动作 (52) 52
游泳运动员 (52) 52
教学方法 (51) 51
速度耐力 (51) 51
中学生 (50) 50
意志品质 (50) 50
科学训练 (50) 50
耐力训练 (50) 50
身体素质训练 (50) 50
英语听力教学 (49) 49
语言表达能力 (49) 49
世界纪录 (48) 48
技能训练 (48) 48
教学实践 (48) 48
朗读能力 (48) 48
能力的培养 (48) 48
英语水平 (48) 48
运动负荷 (48) 48
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 解丹
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 16, pp. 52 - 52
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 6, p. 129
Journal Article
by 刘涛
汉江师范学院学报, ISSN 2096-3734, 2017, Volume 37, Issue 3, pp. 89 - 92
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 22, pp. 52 - 53
Journal Article
by 庄惠
江苏教育研究:职教(C版), ISSN 1673-9094, 2016, Issue 1, pp. 45 - 47
Journal Article
by 孙伟
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 26, pp. 28 - 29
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 2, pp. 144 - 144
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 4, pp. 49 - 49
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 32, pp. 39 - 40
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 6, pp. 40 - 40
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2011, Issue 20, pp. 211 - 211
Journal Article
解放军医院管理杂志, ISSN 1008-9985, 2016, Volume 23, Issue 10, pp. 984 - 985
Journal Article
南京体育学院学报:自然科学版, ISSN 1671-5950, 2014, Volume 13, Issue 6, pp. 33 - 35
Journal Article
成都体育学院学报, ISSN 1001-9154, 2014, Volume 40, Issue 3, pp. 80 - 84
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Issue 22, pp. 39 - 39
Journal Article
by 李钢 and 韩冰 and 陈爱国 and 马向杉
医疗卫生装备, ISSN 1003-8868, 2013, Volume 34, Issue 1, pp. 97 - 98
Journal Article
Journal Article
信息系统工程, ISSN 1001-2362, 2012, Issue 6, pp. 50 - 51
Journal Article
贵州民族研究, ISSN 1002-6959, 2013, Issue 2, pp. 171 - 173
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.