UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
训练过程 (1584) 1584
教学过程 (1333) 1333
学习过程 (789) 789
思维训练 (755) 755
思维过程 (573) 573
学生 (416) 416
训练 (336) 336
阅读教学 (327) 327
写作训练 (295) 295
课堂教学 (291) 291
作文训练 (281) 281
训练方法 (274) 274
思维能力 (245) 245
语文教学 (235) 235
写作过程 (221) 221
阅读过程 (217) 217
教学效果 (205) 205
教师 (190) 190
运动员 (185) 185
阅读训练 (181) 181
数学教学 (168) 168
心理过程 (166) 166
培养 (164) 164
作文教学 (155) 155
语言训练 (147) 147
教学内容 (145) 145
技能训练 (136) 136
教学方法 (134) 134
语言文字 (127) 127
教练员 (126) 126
课文内容 (126) 126
运动训练 (123) 123
引导学生 (122) 122
语言文字训练 (122) 122
运动成绩 (122) 122
基础训练 (117) 117
创造性思维 (101) 101
学语文 (97) 97
朗读训练 (97) 97
培养学生 (95) 95
教学实践 (95) 95
小学生 (93) 93
能力的培养 (92) 92
听力训练 (88) 88
听说训练 (88) 88
基本功训练 (86) 86
心理训练 (86) 86
自主学习 (85) 85
解题过程 (85) 85
身体素质 (84) 84
机械训练 (83) 83
训练计划 (81) 81
运动训练过程 (81) 81
口语训练 (80) 80
训练效果 (79) 79
教育过程 (77) 77
说话训练 (77) 77
小学语文教学 (76) 76
教学活动 (75) 75
综合训练 (74) 74
教学质量 (73) 73
语言表达能力 (73) 73
读写结合 (72) 72
中学生 (70) 70
认知过程 (70) 70
课程标准 (70) 70
体育教学 (69) 69
写作兴趣 (69) 69
运动项目 (69) 69
学习活动 (68) 68
小学 (67) 67
训练重点 (65) 65
发散思维 (64) 64
数学教学过程 (64) 64
实践过程 (63) 63
教学目标 (63) 63
语言知识 (63) 63
学习方法 (61) 61
小学数学教学 (61) 61
思维方法 (60) 60
语文教师 (60) 60
過程 (60) 60
语文教学过程 (59) 59
阅读教学过程 (59) 59
训练手段 (57) 57
训练点 (57) 57
应用 (56) 56
写作能力 (55) 55
技术训练 (55) 55
练习过程 (55) 55
课堂训练 (55) 55
解题思路 (54) 54
训练水平 (54) 54
写作方法 (53) 53
口语交际训练 (53) 53
能力训练 (53) 53
训练形式 (53) 53
训练目标 (53) 53
青少年 (53) 53
高中 (53) 53
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 22, pp. 10 - 11
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 9, pp. 32 - 32
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2014, Issue 1, pp. 49 - 50
Journal Article
创新与创业教育, ISSN 1674-893X, 2017, Volume 8, Issue 4, pp. 20 - 22
Journal Article
by 于永刚 and 于婧
工程机械与维修, ISSN 1006-2114, 2017, Issue 6, p. 75
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2014, Volume 4, Issue 36, pp. 34 - 35
Journal Article
解放军健康, ISSN 1000-9701, 2014, Issue 2, p. 10
Journal Article
中国科技教育, ISSN 1671-4350, 2018, Issue 1, pp. 70 - 71
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2014, Volume 4, Issue 34, pp. 20 - 21
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 13, pp. 69 - 70
Journal Article
中国科技教育, ISSN 1671-4350, 2017, Issue 10, pp. 34 - 35
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2015, Issue 7, pp. 36 - 36
Journal Article
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 10, pp. 89 - 89
Journal Article
by 陈蕴
上海教育, ISSN 1006-2068, 2017, Issue 4, pp. 18 - 18
Journal Article
教育文汇, ISSN 1009-8186, 2017, Issue 9, pp. 37 - 38
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 1, pp. 100 - 100
Journal Article
小学语文教学:园地, ISSN 1004-6720, 2015, Issue 2, pp. 58 - 58
Journal Article
by 邓彤
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 1, pp. 1 - 1
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 7, pp. 86 - 86
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2014, Issue 6, pp. 21 - 23
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.