UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
设计 (5640) 5640
系统设计 (2151) 2151
管理 (2139) 2139
设计管理 (1353) 1353
管理系统 (1082) 1082
管理信息系统 (926) 926
项目管理 (926) 926
顶层设计 (893) 893
质量管理 (680) 680
企业管理 (678) 678
规划设计 (675) 675
应用 (653) 653
工程设计 (594) 594
产品设计 (586) 586
毕业设计 (586) 586
数据库 (573) 573
施工管理 (550) 550
软件设计 (499) 499
设计阶段 (484) 484
建筑设计 (483) 483
课程设计 (459) 459
优化设计 (455) 455
信息管理系统 (450) 450
信息系统 (425) 425
企业 (422) 422
管理模式 (410) 410
設計 (394) 394
教学设计 (380) 380
中国 (362) 362
人力资源管理 (362) 362
信息管理 (355) 355
结构设计 (348) 348
教学管理 (346) 346
施工 (344) 344
数据库设计 (327) 327
安全管理 (322) 322
设计变更 (318) 318
施工组织设计 (316) 316
程序设计 (312) 312
实现 (308) 308
高校 (297) 297
勘察设计 (296) 296
财务管理 (292) 292
工程造价 (280) 280
知识管理 (280) 280
方案设计 (276) 276
设计方案 (266) 266
工程管理 (260) 260
运行管理 (251) 251
过程管理 (244) 244
造价管理 (243) 243
管理工作 (232) 232
设计单位 (232) 232
数据管理 (227) 227
功能设计 (224) 224
设计与实现 (224) 224
风险管理 (219) 219
经营管理 (218) 218
产品数据管理 (214) 214
设计理念 (205) 205
制度设计 (204) 204
网络管理 (203) 203
信息化 (202) 202
协同设计 (202) 202
建筑工程 (202) 202
流程设计 (201) 201
工艺设计 (200) 200
开发 (198) 198
生产管理 (198) 198
计算机辅助设计 (197) 197
质量控制 (194) 194
计算机 (193) 193
勘察设计企业 (191) 191
运营管理 (190) 190
成本管理 (189) 189
系统 (187) 187
管理体制 (185) 185
信息技术 (180) 180
绩效管理 (180) 180
gis (178) 178
工业设计 (178) 178
档案管理 (176) 176
高速公路 (175) 175
工程建设 (173) 173
薪酬设计 (172) 172
软件开发 (170) 170
工程项目 (169) 169
设计原则 (169) 169
信息化管理 (168) 168
技术管理 (168) 168
数据库管理系统 (167) 167
web (163) 163
建设项目 (161) 161
设计方法 (160) 160
工程造价管理 (159) 159
工程项目管理 (157) 157
总体设计 (155) 155
计算机网络 (155) 155
设计研究院 (155) 155
设计模式 (154) 154
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 叶鹏
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2017, Issue 2X, p. 163
Journal Article
by 李君
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2017, Issue 4X, p. 97
Journal Article
建筑设计管理, ISSN 1673-1093, 2016, Issue 9, pp. 46 - 48
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2016, Issue 8, pp. 117 - 118
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2015, Issue 11, pp. 58 - 60
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 12, pp. 100 - 101
Journal Article
by 马瑶
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2017, Issue 3X, p. 274
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 1, pp. 31 - 31
Journal Article
by 杨宇
城市地理, ISSN 1674-2508, 2015, Issue 2X, p. 74
Journal Article
建筑设计管理, ISSN 1673-1093, 2018, Issue 1, pp. 50 - 52
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2016, Issue 3, p. 108
Journal Article
Lin chan gong ye, ISSN 1001-5299, 2018, Volume 45, Issue 1, pp. 3 - 7
Journal Article
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2016, Issue 15, p. 205
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 6, pp. 76 - 76
Journal Article
by 李忱
菏泽学院学报, ISSN 1673-2103, 2016, Volume 38, Issue 3, pp. 135 - 137
Journal Article
by 邓锋
数学大世界, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 5, p. 60
Journal Article
by 孙健
设备监理, ISSN 2095-2465, 2016, Issue 2, pp. 52 - 54
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 23, pp. 197 - 198
Journal Article
实验技术与管理, ISSN 1002-4956, 2017, Issue 3, pp. 224 - 226
Journal Article
实验技术与管理, ISSN 1002-4956, 2017, Volume 34, Issue 3, pp. 224 - 226
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.