UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
语言文字 (640) 640
文字运用 (427) 427
学习语言 (351) 351
语言运用 (312) 312
实践性课程 (246) 246
语文课程标准 (199) 199
语文教学 (181) 181
阅读教学 (161) 161
运用语言 (119) 119
文字运用能力 (115) 115
运用能力 (112) 112
学生 (107) 107
语文课程 (106) 106
语用 (91) 91
课程标准 (75) 75
引导学生 (72) 72
语言文字运用 (68) 68
语言文字训练 (60) 60
培养 (55) 55
语言 (50) 50
综合运用 (49) 49
义务教育 (48) 48
义务教育语文课程标准 (48) 48
小学语文教学 (47) 47
课堂教学 (42) 42
文字表达 (41) 41
语言训练 (40) 40
小学生 (38) 38
语文素养 (38) 38
运用 (35) 35
语言运用能力 (34) 34
小学语文 (33) 33
读写结合 (33) 33
语文学习 (31) 31
学生语言 (30) 30
语文教师 (30) 30
语文课程性质 (30) 30
作文教学 (29) 29
小学 (26) 26
语文 (26) 26
课文内容 (26) 26
训练 (25) 25
语文课堂 (25) 25
语言实践 (24) 24
综合素养 (23) 23
语言表达 (23) 23
语言表达能力 (23) 23
课堂 (23) 23
能力的培养 (21) 21
语文能力 (20) 20
语言学习 (20) 20
语言知识 (20) 20
写作能力 (19) 19
学习 (19) 19
教学实践 (19) 19
教学策略 (19) 19
聚焦 (19) 19
语言能力 (19) 19
学习过程 (18) 18
言语形式 (18) 18
文本 (17) 17
新课标 (17) 17
语文学科 (17) 17
语文实践能力 (17) 17
语文教育 (17) 17
语文课堂教学 (17) 17
高考 (17) 17
学语文 (16) 16
文字 (16) 16
新课程标准 (16) 16
祖国语言文字 (16) 16
语言感受 (16) 16
义务教育阶段 (15) 15
写作方法 (15) 15
思想内容 (15) 15
思想感情 (15) 15
教学 (15) 15
教学内容 (15) 15
文本语言 (15) 15
语用能力 (15) 15
人教版 (14) 14
教学效果 (14) 14
文本内容 (14) 14
训练点 (14) 14
词语教学 (14) 14
语感 (14) 14
语感培养 (14) 14
语文阅读教学 (14) 14
课程性质 (14) 14
书面语言 (13) 13
学生作文 (13) 13
教学过程 (13) 13
文字语言 (13) 13
能力 (13) 13
初中语文教学 (12) 12
思维能力 (12) 12
语文综合素养 (12) 12
中学生 (11) 11
习作教学 (11) 11
听说读写 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


语文教学通讯:学术(D), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 1, pp. 38 - 40
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 11, pp. 63 - 63
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 2, pp. 8 - 11
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 18, pp. 239 - 240
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 1, pp. 72 - 74
Journal Article
语文教学通讯:学术(D), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 1, pp. 38 - 40
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2015, Issue 2X, p. 40
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 21, pp. 162 - 162
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2015, Issue 11, pp. 44 - 45
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 19, pp. 79 - 79
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2016, Volume 5, Issue 4X, pp. 88 - 89
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 3, pp. 75 - 76
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 9, pp. 49 - 49
Journal Article
文化创新比较研究, ISSN 2096-4110, 2017, Issue 1, pp. 24 - 25
Journal Article
by 王婧
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 27, pp. 395 - 395
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2015, Issue 4X, p. 97
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 17, pp. 32 - 33
Journal Article
江苏教育研究:理论(A版), ISSN 1673-9094, 2014, Issue 3, pp. 72 - 74
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 7, pp. 64 - 64
Journal Article
江苏教育:小学教学, ISSN 1005-6009, 2015, Issue 4, pp. 32 - 34
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.