UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习方式 (10158) 10158
新课程改革 (9864) 9864
学生 (8634) 8634
课程标准 (7912) 7912
课程改革 (7835) 7835
课堂教学 (6931) 6931
新课程 (6832) 6832
新课程标准 (6786) 6786
自主学习 (6566) 6566
学习过程 (6106) 6106
数学课程标准 (5546) 5546
学习兴趣 (5242) 5242
语文课程标准 (4105) 4105
学习 (3734) 3734
语文教学 (3705) 3705
学习活动 (3519) 3519
数学教学 (3484) 3484
培养 (3283) 3283
小学 (3103) 3103
语文学习 (2890) 2890
合作学习 (2853) 2853
课程理念 (2810) 2810
教师 (2721) 2721
学生自主学习 (2691) 2691
教学方法 (2541) 2541
教学过程 (2503) 2503
数学学习 (2366) 2366
初中 (2275) 2275
学习数学 (2235) 2235
引导学生 (2230) 2230
研究性学习 (2222) 2222
学习方法 (2165) 2165
教学效果 (2084) 2084
探究性学习 (2044) 2044
课程 (2042) 2042
教学方式 (2013) 2013
教学模式 (1905) 1905
教学内容 (1846) 1846
小学生 (1780) 1780
教学实践 (1776) 1776
能力的培养 (1774) 1774
高中 (1693) 1693
英语课程标准 (1685) 1685
信息技术 (1628) 1628
学习能力 (1625) 1625
素质教育 (1568) 1568
自主学习能力 (1560) 1560
小组合作学习 (1549) 1549
数学课堂教学 (1542) 1542
教学活动 (1517) 1517
课堂 (1497) 1497
数学课堂 (1429) 1429
学生学习 (1419) 1419
学生学习方式 (1404) 1404
基础教育课程改革 (1394) 1394
学习积极性 (1363) 1363
英语教学 (1361) 1361
应用 (1333) 1333
合作交流 (1330) 1330
中学 (1296) 1296
阅读教学 (1291) 1291
教学改革 (1263) 1263
新课程背景 (1247) 1247
学习效率 (1229) 1229
学习内容 (1203) 1203
数学学习活动 (1189) 1189
学习态度 (1179) 1179
教学策略 (1173) 1173
学生主动参与 (1163) 1163
课程资源 (1153) 1153
中学生 (1146) 1146
基础教育 (1128) 1128
小学数学 (1124) 1124
创新精神 (1122) 1122
义务教育 (1112) 1112
数学知识 (1101) 1101
教学理念 (1098) 1098
实践能力 (1063) 1063
语文课堂 (1059) 1059
英语学习 (1052) 1052
语文课程 (1020) 1020
课改 (1002) 1002
学会学习 (998) 998
语文 (991) 991
终身学习 (982) 982
激发 (968) 968
语文课堂教学 (965) 965
学习英语 (955) 955
新课标 (955) 955
学习效果 (951) 951
数学活动 (933) 933
教学情境 (930) 930
新课程理念 (929) 929
小学数学教学 (927) 927
主动学习 (921) 921
探究学习 (903) 903
课程设置 (899) 899
教学设计 (893) 893
教学 (888) 888
动手实践 (881) 881
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 33, p. 213
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2017, Issue 2, pp. 12 - 12
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, p. 151
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 4X, p. 154
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2018, Issue 1, pp. 129 - 131
Journal Article
by 于鹏
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 23, p. 65
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 36, pp. 109 - 110
Journal Article
高等教育研究学报, ISSN 1672-8874, 2014, Volume 37, Issue 1, pp. 51 - 55
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue 3Z, pp. 23 - 26
Journal Article
巢湖学院学报, ISSN 1672-2868, 2017, Volume 19, Issue 5, pp. 131 - 136
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 42, pp. 13 - 14
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 5, pp. 29 - 29
Journal Article
宁波大学学报:教育科学版, ISSN 1008-0627, 2017, Volume 39, Issue 4, pp. 6 - 12
Journal Article
by 辛叶
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 22, pp. 280 - 280
Journal Article
广东技术师范学院学报, ISSN 1672-402X, 2017, Volume 38, Issue 6, pp. 88 - 93
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 88, pp. 59 - 60
Journal Article
by 刘艳 and 吴毅颖
全科护理, ISSN 1674-4748, 2017, Volume 15, Issue 27, pp. 3423 - 3456
Journal Article
西藏教育, ISSN 1004-5880, 2015, Issue 3, pp. 61 - 62
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2016, Volume 5, Issue 7X, pp. 27 - 30
Journal Article
by 付婷
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 6, pp. 73 - 73
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.