UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课程改革 (52560) 52560
新课程改革 (34658) 34658
教学改革 (19563) 19563
课堂教学 (8119) 8119
改革 (6551) 6551
学生 (6190) 6190
基础教育课程改革 (6030) 6030
素质教育 (5492) 5492
教学方法 (5445) 5445
教师 (4925) 4925
基础教育 (4924) 4924
学习方式 (4393) 4393
教育改革 (4348) 4348
小学 (4158) 4158
语文教学 (4082) 4082
教学模式 (3908) 3908
课程标准 (3727) 3727
教学内容 (3666) 3666
课程体系 (3647) 3647
课程设置 (3214) 3214
新课程 (3129) 3129
课改 (3086) 3086
初中 (2851) 2851
高中 (2760) 2760
教学实践 (2716) 2716
新课程标准 (2679) 2679
数学教学 (2640) 2640
课程 (2577) 2577
教学方式 (2537) 2537
中学 (2491) 2491
教学过程 (2452) 2452
课程建设 (2347) 2347
教学理念 (2314) 2314
课程理念 (2283) 2283
教学质量 (2217) 2217
自主学习 (2078) 2078
课程教学改革 (2015) 2015
培养 (1993) 1993
基础教育课程改革纲要 (1950) 1950
实践 (1922) 1922
中小学 (1900) 1900
教育理念 (1763) 1763
课程教学 (1751) 1751
教学效果 (1745) 1745
教育工作者 (1676) 1676
信息技术 (1665) 1665
课堂教学改革 (1594) 1594
课堂 (1564) 1564
能力的培养 (1527) 1527
语文 (1462) 1462
高职院校 (1452) 1452
数学课堂教学 (1447) 1447
教学 (1442) 1442
语文教师 (1413) 1413
学习过程 (1402) 1402
学习兴趣 (1366) 1366
高职 (1343) 1343
课程设计 (1337) 1337
创新精神 (1304) 1304
教学目标 (1272) 1272
高校 (1256) 1256
教学活动 (1254) 1254
数学课程改革 (1253) 1253
创新能力 (1246) 1246
语文课程改革 (1234) 1234
有效教学 (1228) 1228
普通高中 (1217) 1217
实践能力 (1216) 1216
合作学习 (1215) 1215
数学课堂 (1215) 1215
学校 (1213) 1213
新课标 (1212) 1212
语文课堂 (1167) 1167
体育教学 (1160) 1160
教学观念 (1156) 1156
高效课堂 (1142) 1142
应用 (1136) 1136
高职教育 (1134) 1134
英语教学 (1127) 1127
语文课堂教学 (1118) 1118
教学策略 (1116) 1116
新课程背景 (1092) 1092
教育观念 (1082) 1082
教学手段 (1081) 1081
引导学生 (1066) 1066
课程资源 (1063) 1063
课程内容 (1061) 1061
高等教育 (1041) 1041
小学数学 (1029) 1029
人才培养 (1027) 1027
职业教育 (1023) 1023
课堂教学模式 (1021) 1021
有效性 (1009) 1009
语文课程标准 (996) 996
教育教学改革 (984) 984
学生发展 (982) 982
创新 (968) 968
实践教学 (968) 968
学生主动参与 (966) 966
数学课程标准 (966) 966
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 15, pp. 117 - 118
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 14, pp. 58 - 58
Journal Article
by 王群
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 9, pp. 158 - 158
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 16, pp. 135 - 136
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 12, pp. 61 - 62
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 106 - 106
Journal Article
by 张丰
基础教育课程, ISSN 1672-6715, 2017, Issue 9, pp. 90 - 90
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 1, p. 10
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 5, pp. 117 - 117
Journal Article
by 金沙
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2017, Issue 7, pp. 83 - 84
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 16, pp. 19 - 20
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 24, pp. 131 - 131
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 32, pp. 87 - 87
Journal Article
by 邓婕
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 11, pp. 16 - 17
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 7, pp. 21 - 23
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2018, Issue 1, pp. 122 - 123
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 1, pp. 170 - 170
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 106 - 106
Journal Article
張家口職業技術學院學報, ISSN 1008-8156, 09/2015, Volume 28, Issue 2, pp. 78 - 80
Journal Article
by 张慧 and 张超
科技风, ISSN 1671-7341, 2016, Issue 22, pp. 56 - 57
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.