UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课程改革 (26280) 26280
新课程改革 (24898) 24898
教学改革 (19563) 19563
课堂教学 (8118) 8118
教学方法 (5444) 5444
学生 (4372) 4372
语文教学 (4082) 4082
教学模式 (3908) 3908
教学内容 (3666) 3666
基础教育课程改革 (3455) 3455
素质教育 (3367) 3367
学习方式 (3304) 3304
教师 (3260) 3260
小学 (3240) 3240
教学实践 (2716) 2716
课程标准 (2652) 2652
数学教学 (2640) 2640
教学方式 (2537) 2537
教学过程 (2452) 2452
初中 (2423) 2423
改革 (2415) 2415
教学理念 (2314) 2314
课程体系 (2276) 2276
基础教育 (2219) 2219
教学质量 (2216) 2216
新课程标准 (2183) 2183
教育改革 (2092) 2092
新课程 (2077) 2077
课改 (2052) 2052
高中 (2050) 2050
课程设置 (2038) 2038
课程教学改革 (2015) 2015
中学 (1934) 1934
课程理念 (1825) 1825
课程建设 (1775) 1775
课程教学 (1751) 1751
教学效果 (1745) 1745
课堂教学改革 (1594) 1594
课程 (1554) 1554
自主学习 (1502) 1502
数学课堂教学 (1447) 1447
教学 (1442) 1442
培养 (1360) 1360
教学目标 (1272) 1272
教学活动 (1254) 1254
信息技术 (1248) 1248
有效教学 (1228) 1228
基础教育课程改革纲要 (1216) 1216
能力的培养 (1209) 1209
教育理念 (1196) 1196
教育工作者 (1193) 1193
体育教学 (1160) 1160
教学观念 (1156) 1156
语文教师 (1133) 1133
英语教学 (1127) 1127
语文课堂教学 (1118) 1118
教学策略 (1116) 1116
学习兴趣 (1115) 1115
学习过程 (1085) 1085
教学手段 (1081) 1081
课堂 (1061) 1061
实践 (1025) 1025
课堂教学模式 (1021) 1021
教育教学改革 (984) 984
课程设计 (977) 977
实践教学 (968) 968
课堂教学效率 (961) 961
教学设计 (949) 949
语文 (943) 943
数学课堂 (939) 939
中小学 (938) 938
应用 (935) 935
阅读教学 (931) 931
新课标 (917) 917
语文课堂 (916) 916
合作学习 (897) 897
创新能力 (885) 885
高效课堂 (874) 874
教学行为 (871) 871
创新精神 (862) 862
有效性 (857) 857
引导学生 (854) 854
新课程背景 (851) 851
实践能力 (842) 842
教育教学 (836) 836
实验教学 (827) 827
语文课程改革 (825) 825
数学课程改革 (806) 806
教学工作 (804) 804
教学研究 (759) 759
高校 (758) 758
教学评价 (751) 751
教育观念 (745) 745
语文课程标准 (742) 742
高等教育 (739) 739
高职院校 (720) 720
小学数学 (716) 716
小学语文教学 (715) 715
物理教学 (711) 711
学生主动参与 (706) 706
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 18, pp. 120 - 121
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2018, Volume 9, Issue 1, pp. 34 - 35
Journal Article
四川职业技术学院学报, ISSN 1672-2094, 2018, Volume 28, Issue 1, pp. 137 - 139
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 6X, p. 148
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 16, pp. 139 - 140
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Issue 3, pp. 184 - 185
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 15, pp. 180 - 180
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 26, pp. 134 - 136
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 21, pp. 105 - 106
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 9, pp. 64 - 64
Journal Article
药学教育, ISSN 1007-3531, 2017, Volume 33, Issue 3, pp. 59 - 61
Journal Article
软件导刊.教育技术, ISSN 1672-7800, 2018, Volume 17, Issue 2, pp. 60 - 62
Journal Article
by 史嘉
中学数学教学参考, ISSN 1002-2171, 2018, Issue 1, pp. 134 - 137
Journal Article
by 宗桦
高等建筑教育, ISSN 1005-2909, 2018, Volume 27, Issue 1, pp. 77 - 81
Journal Article
广西广播电视大学学报, ISSN 1008-7656, 2018, Volume 29, Issue 1, pp. 20 - 22
Journal Article
by 王珍
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 8, p. 425
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2016, Issue 20, pp. 83 - 84
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 4X, pp. 206 - 207
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 24, pp. 112 - 113
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 47, pp. 111 - 112
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.