UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
责任划分 (340) 340
支出责任 (85) 85
中央与地方 (45) 45
事权划分 (44) 44
财政事权 (43) 43
财税体制改革 (33) 33
财政体制 (29) 29
支出 (24) 24
地方财政 (23) 23
改革 (21) 21
政府间财政关系 (21) 21
事权 (19) 19
收入划分 (19) 19
专项转移支付 (18) 18
划分 (17) 17
国务院 (16) 16
政府间事权 (16) 16
一般性转移支付 (14) 14
地方事权 (14) 14
地方政府 (13) 13
财政支出 (11) 11
财政改革 (11) 11
支出责任划分 (10) 10
法律责任 (10) 10
政府间 (9) 9
财政体制改革 (9) 9
转移支付制度 (9) 9
划分标准 (8) 8
国务院办公厅 (8) 8
现代财政 (8) 8
税制改革 (8) 8
财税改革 (8) 8
中国 (7) 7
交通事故 (7) 7
环境保护税 (7) 7
财政支出责任 (7) 7
责任主体 (7) 7
上市公司监管 (6) 6
中央 (6) 6
中央政府 (6) 6
养老保险 (6) 6
分税制改革 (6) 6
合理划分 (6) 6
名第 (6) 6
员工持股 (6) 6
地方财力 (6) 6
治理能力 (6) 6
科学划分 (6) 6
经济参考报 (6) 6
行政监管 (6) 6
财政关系 (6) 6
银行理财业务 (6) 6
公共产品 (5) 5
因果关系 (5) 5
国务院各部委 (5) 5
地方税体系 (5) 5
基本公共服务 (5) 5
政府公共权力 (5) 5
电能质量 (5) 5
财政制度 (5) 5
财政转移支付 (5) 5
中央与地方关系 (4) 4
交通事故责任 (4) 4
企业 (4) 4
会计责任 (4) 4
保障 (4) 4
全面深化改革 (4) 4
公共服务均等化 (4) 4
分税制 (4) 4
审计责任 (4) 4
市人民政府 (4) 4
权责划分 (4) 4
直属机构 (4) 4
船舶碰撞 (4) 4
船舶碰撞事故 (4) 4
谐波责任划分 (4) 4
责任 (4) 4
赔偿责任 (4) 4
个人责任 (3) 3
中央财政 (3) 3
事故责任认定 (3) 3
企业化经营 (3) 3
侵权行为 (3) 3
侵权责任法 (3) 3
公共服务 (3) 3
公安机关 (3) 3
分税制财政体制 (3) 3
划分原则 (3) 3
划分问题 (3) 3
制度建设 (3) 3
北京市 (3) 3
印发 (3) 3
司法实践 (3) 3
员工 (3) 3
地方立法 (3) 3
基本公共服务均等化 (3) 3
央地关系 (3) 3
学校 (3) 3
层次分析法 (3) 3
损失 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Shi jie hai yun, ISSN 1006-7728, 2016, Volume 39, Issue 10, pp. 12 - 14
Journal Article
中国卫生标准管理, ISSN 1674-9316, 2016, Volume 7, Issue 17, pp. 15 - 16
Journal Article
by 张宇
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 9, pp. 19 - 20
Journal Article
财政科学, ISSN 2096-1391, 2017, Issue 11, pp. 137 - 147
Journal Article
建筑施工, ISSN 1004-1001, 2017, Volume 39, Issue 6, pp. 918 - 919
Journal Article
中国医疗保险, ISSN 1674-3830, 2015, Issue 2, pp. 17 - 19
Journal Article
安徽警官职业学院学报, ISSN 1671-5101, 2016, Volume 15, Issue 1, pp. 17 - 22
Journal Article
财政科学, ISSN 2096-1391, 2018, Volume 25, Issue 1, pp. 61 - 62
Journal Article
财政科学, ISSN 2096-1391, 2018, Volume 25, Issue 1, pp. 47 - 48
Journal Article
电力系统保护与控制, ISSN 1674-3415, 2015, Issue 7, pp. 16 - 22
Journal Article
by 何波
中国电信业, ISSN 1671-3060, 2017, Issue 4, pp. 31 - 33
Journal Article
理论导刊, ISSN 1002-7408, 2015, Issue 12, pp. 8 - 11
Journal Article
中国卫生产业, ISSN 1672-5654, 2013, Issue 3, p. 33
Journal Article
中国工商管理研究, ISSN 1004-7654, 2013, Issue 6, pp. 26 - 29
Journal Article
by 施林
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2013, Issue 1, pp. 43 - 45
Journal Article
交通节能与环保, ISSN 1673-6478, 2014, Issue 5, pp. 66 - 70
Journal Article
经济研究参考, ISSN 2095-3151, 2016, Issue 3, pp. 25 - 35
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2016, Issue X, pp. 115 - 116
Journal Article
by 叶琪
生态经济, ISSN 1671-4407, 2016, Volume 32, Issue 9, pp. 157 - 161
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.