UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
资金使用 (2092) 2092
资金使用效益 (1471) 1471
资金使用效率 (867) 867
资金管理 (650) 650
使用效益 (484) 484
财政资金使用效益 (426) 426
财务管理 (361) 361
财政资金 (271) 271
资金使用管理 (264) 264
财政部 (249) 249
专项资金 (235) 235
财政部门 (219) 219
财政资金使用 (184) 184
提高资金使用效益 (176) 176
资金使用效果 (169) 169
专项资金使用 (154) 154
资金 (135) 135
人民银行 (130) 130
流动资金 (125) 125
经济效益 (122) 122
扶贫资金 (121) 121
资金管理办法 (121) 121
预算管理 (117) 117
行政事业单位 (116) 116
资金周转 (116) 116
合理使用 (115) 115
使用效率 (114) 114
企业 (111) 111
企业流动资金 (110) 110
经济发展 (107) 107
专项资金管理 (105) 105
中央财政 (105) 105
管理 (103) 103
印发 (99) 99
管理工作 (97) 97
资金占用 (97) 97
财政资金使用效率 (96) 96
绩效评价 (94) 94
加速资金周转 (93) 93
财政支出 (93) 93
有效使用 (91) 91
中国 (84) 84
银行贷款 (84) 84
资金集中管理 (83) 83
信贷资金 (82) 82
资金投入 (82) 82
审计局 (81) 81
项目管理 (80) 80
资金监管 (78) 78
预算外资金 (78) 78
流动资金使用 (76) 76
企业资金 (75) 75
经济体制改革 (75) 75
资金来源 (75) 75
使用 (74) 74
审计监督 (74) 74
提高经济效益 (72) 72
财政监督 (72) 72
资金筹集 (72) 72
流动资金管理 (71) 71
使用情况 (70) 70
财政局 (69) 69
商业银行 (67) 67
资金安全 (67) 67
高校 (67) 67
事业单位 (66) 66
使用效果 (66) 66
使用管理 (65) 65
建设资金 (65) 65
支农资金 (65) 65
有偿使用 (65) 65
绩效管理 (64) 64
财政支农资金 (64) 64
专业银行 (62) 62
金融机构 (62) 62
预算编制 (61) 61
企业财务管理 (60) 60
存量资金 (60) 60
资金使用情况 (60) 60
企业资金管理 (59) 59
国民经济 (59) 59
江苏省 (58) 58
管理办法 (58) 58
图片新闻 (57) 57
财政 (56) 56
项目资金 (56) 56
资金使用成本 (55) 55
工业企业 (54) 54
财务部门 (54) 54
财政管理 (54) 54
审计工作 (53) 53
新疆生产建设兵团 (53) 53
精细化管理 (53) 53
财务制度 (53) 53
财政收入 (53) 53
内部控制 (52) 52
内部银行 (52) 52
审计机关 (52) 52
政府采购 (52) 52
货币资金 (52) 52
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 常媛
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2011, Issue 9, pp. 261 - 263
Journal Article
纳税, ISSN 1674-0920, 2017, Issue 33, pp. 130 - 130
Journal Article
by 杨冬
中国国际财经:中英文版, ISSN 2096-2762, 2017, Issue 22, pp. 236 - 236
Journal Article
知识经济, ISSN 1007-3825, 2015, Issue 24, pp. 44 - 44
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2015, Issue 10, pp. 108 - 109
Journal Article
by 张为
中国集体经济, ISSN 1008-1283, 2018, Issue 3, pp. 105 - 107
Journal Article
by 王锐
现代经济信息, ISSN 1001-828X, 2016, Issue 1, p. 244
Journal Article
by 臧洋
经贸实践, ISSN 1671-3494, 2016, Issue 15, p. 168
Journal Article
by 黄婷
体育风尚, ISSN 1674-1552, 2017, Issue 3, pp. 161 - 162
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 11, p. 56
Journal Article
中国乡镇企业会计, ISSN 1004-8480, 2017, Issue 5, pp. 60 - 61
Journal Article
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2017, Issue 10, pp. 128 - 129
Journal Article
西部财会, ISSN 1671-8771, 2017, Issue 7, pp. 8 - 10
Journal Article
中外企业家, ISSN 1000-8772, 2017, Issue 4Z, p. 77
Journal Article
山西农经, ISSN 1004-7026, 2017, Issue 7, pp. 113 - 113
Journal Article
by 张萍
建筑设计管理, ISSN 1673-1093, 2017, Issue 6, pp. 58 - 59
Journal Article
中国乡镇企业会计, ISSN 1004-8480, 2017, Issue 5, pp. 64 - 65
Journal Article
低碳世界, ISSN 2095-2066, 2017, Issue 3, pp. 162 - 163
Journal Article
中国工会财会, ISSN 1004-6488, 2017, Issue 11, pp. 44 - 45
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.